บุคลากร

รีนา ต๊ะดี
M.A.
(เอเซียศึกษา)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์: reena.tad@mahidol.ac.th
อีเมล์: reena.tad@mahidol.edu

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 541

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ