บุคลากร

กาญจนา เทียนลาย
M.A.
(วิจัยประชากรและสังคม)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์: kanchana.tha@mahidol.ac.th
อีเมล์: atdakanda@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 532

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ