บุคลากร

ศุทธิดา ชวนวัน
Ph.D.
(Demography)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: sutthida.chu@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 511

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Demography of aging
  • Mortality
  • Projection