บุคลากร

ดุสิตา พึ่งสำราญ
Ph.D. (Demography)
ผู้ช่วยศาสตรจารย์

อีเมล์: dusita.phu@mahidol.ac.th
อีเมล์: dusita.phueng@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441 0201-4 ext. 606

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • HIV and AIDS
  • Sexual and Reproductive Health and Rights
  • Sexual Behavior
  • Key Population: Sex workers, LGBTIQN+, Drug users, Prisoners
  • Women's health and rights
  • Stigma and discrimination