บุคลากร

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
Ph.D.
(Demography)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: umaporn.pat@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 501

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Population and Development