บุคลากร

สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
Ph.D.
(Sociology)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ

อีเมล์: sudarat.mus@mahidol.edu
เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 403

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ