เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1148
22 กันยายน 2564
What we do : National Statistical Office: คุณรู้ไหมสำนักงานสถิติแห่งชาติทำอะไร
โดย:คุณอรวรรณ สุทธางกูร (รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1147
15 กันยายน 2564
โควิด-19: ปัญหาอยู่ที่ไหน
โดย:รศ.ดร.วรชัย ทองไทย

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1146
8 กันยายน 2564
Life Course Stressors and Aging through the Lens of Subjective Age: An analysis of the Vietnam Health and Aging Study
โดย:Professor Kim Korinek (University of Utah)

ดูรายละเอียด