บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 2020 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: Situational Stressors Among Caregivers of Older Persons in Thailand
ผู้แต่ง: , Denis Akankunda Bwesigye, ,
ชื่อหนังสือ: Population Change and Impacts in Asia and the Pacific ; 2563 หน้า. 341-358