บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 2018 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: Old Age Income Supports and Security in Thailand: Current and Future Development
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: Aging in the Global South: Challenges and Opportunities ; 2561 หน้า. 129-154
2
ชื่อบท/เรื่อง: Thailand (Health Rights of Older People)
ผู้แต่ง: , ,
ชื่อหนังสือ: Health Rights of Older People Comparative Perspectives in Southeast Asia ; 2561 หน้า. 77-90
3
ชื่อบท/เรื่อง: Preparedness for old-age income security and support of the Thai pre-elderly
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: Ageing in Asia-Pacific Interdisciplinary and Comparative Perspectives ; 2561 หน้า. 194-212