บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 2013 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: Globalization and National Policy Space for Health and a HiAP Approach
ผู้แต่ง: Meri Koivusalo, Ronald Labonte, Suwit Wibulpolprasert,
ชื่อหนังสือ: Health in All Policies: Seizing Opportunities, Implementing Policies ; 2556 หน้า. 81-102