บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 2012 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: The Success of Family Planning Program in Thailand Being Extended to Its Migrant Workers But They Have Miracles : Survey Results of Contraceptive Practices among Myanmar, Cambodian and Laotian Migrant Workers in Thailand
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: MMC Newsletter ; 2555
2
ชื่อบท/เรื่อง: Happiness in Thailand
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: Happiness Across Cultures: Views of Happiness and Quality of Life in Non-Western Cultures (Science across Cultures: The History of Non-Western Science) New York Springer; 2555 หน้า. 137-148
บรรณาธิการ: Helaine Selin, Gareth Davey