บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 2009 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: Thailand
ผู้แต่ง: ,
ชื่อหนังสือ: International handbook on aging current research and developments ; 2552 หน้า. 563-578
บรรณาธิการ: Erdman B. Palmore, Frank Whittington, Suzanne Kunkel
2
ชื่อบท/เรื่อง: Migration and Agricultural Production in Kanchanaburi, Thailand
ผู้แต่ง: , Philip Guest
ชื่อหนังสือ: The Dynamics of Migration, Health and Livelihoods : INDEPTH Network Perspectives, Chapter 5 ; 2552
3
ชื่อบท/เรื่อง: International Migration in Thailand 2009
ผู้แต่ง: Rosalia Scortino,
ชื่อหนังสือ: International Organization of Migration, Regional Office Bangkok, Thailand ; 2552