บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 2006 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: Underpaid, Overworked, and Overlooked: The Realities of Young Migrants Workers in Thailand. Volume 2
ผู้แต่ง: , , , Aree Prohmmo, Elaine Pearson
ชื่อหนังสือ: International Labor Organization ; 2549
2
ชื่อบท/เรื่อง: Underpaid, Overworked, and Overlooked: The Realities of Young Migrants Workers in Thailand. Volume 1
ผู้แต่ง: , , , Aree Prohmmo, Elaine Pearson
ชื่อหนังสือ: International Labor Organization ; 2549
3
ชื่อบท/เรื่อง: Gauging the Cost of Aging
ผู้แต่ง: John Bryant, Audrey Sonerson
ชื่อหนังสือ: Finance and Development ; 2549