บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 2005 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: International Migration in Thailand
ผู้แต่ง: Jerrold W. Huguet,
ชื่อหนังสือ: International Organization for Migration, Regional Office Bangkok, Thailand ; 2548
2
ชื่อบท/เรื่อง: Rural Population Ageing and Farm Structure
ผู้แต่ง: John Bryant,
ชื่อหนังสือ: The Population and Development Service, Sustainable Development Department ; 2548
3
ชื่อบท/เรื่อง: Sexual Coercion among Ever-Partnered Women in Thailand
ผู้แต่ง: Wassana Im-em, ,
ชื่อหนังสือ: Sex without Consent: Young People in Development Countries ; 2548 หน้า. 74-85
บรรณาธิการ: Shireen J. Jejeebhoy, Iqbal Shah, Shyam Thapa
4
ชื่อบท/เรื่อง: Population Change and Landscape Dynamics: The Nang Rong, Thailand, Studies
ผู้แต่ง: Stephen J. Walsh, Ronald R. Rindfuss, , Barbara Entwisle,
ชื่อหนังสือ: Population, Land Use, and Environment: Research Directions. ; 2548 หน้า. 135-162
บรรณาธิการ: Barbara Entwisle, Paul C. Stern