บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 2004 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: The Collection and Analysis of Social Network Data in Nang Rong, Thailand
ผู้แต่ง: Ronald R. Rindfuss, , Barbara Entwisle, , Katherine Faust,
ชื่อหนังสือ: Network Epidemiology: a Handbook for Survey Design and Data Collection ; 2547
บรรณาธิการ: Martina Morris
2
ชื่อบท/เรื่อง: The Thailand and Ugandan Sexual Network Studies
ผู้แต่ง: Martina Morris, Maria Jewever, , Nelson Sewankambo
ชื่อหนังสือ: Network Epidemiology a Handbook for Survey Design and Data Collection ; 2547
บรรณาธิการ: Martina Morris