บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 2002 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: Community Reaction to Persons with HIV/AIDS and their Parents in Thailand
ผู้แต่ง: Dr.Mark Vanlandingham, Wassana Im-em,
ชื่อหนังสือ: PSC Research Report ; 2545
2
ชื่อบท/เรื่อง: The Economic Consequences for Parents of Losing an Adult Child to AIDS : Evidence from Thailand
ผู้แต่ง: Dr.John Knodel, Wassana Im-em
ชื่อหนังสือ: PSC Research Report ; 2545
3
ชื่อบท/เรื่อง: The Impact of an Adult Child's Death due to AIDS on Older-aged Parents : Results from a Direct Interview Survey
ผู้แต่ง: Dr.John Knodel, Wassana Im-em, , Dr.Mark Vanlandingham,
ชื่อหนังสือ: University of Michigan Population Studies Center Research Report ; 2545