บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 2001 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: Research Methods in the Social Sciences
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: RGJ-Ph.D. Congress II ; 2544 หน้า. 47-48
2
ชื่อบท/เรื่อง: Living with HIV/AIDS in Thailand: Results from a Self-administered Survey
ผู้แต่ง: Dr.Mark Vanlandingham, Wassana Im-em
ชื่อหนังสือ: PSC Research Report ; 2544