บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) >> 1999 ค้นหา

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: The Effects of Globalization on Labour Force and Migration in Thailand in The Impact of Globalization on Population Change and Poverty in Rural Areas, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: Asian Population Studies ; 2542
2
ชื่อบท/เรื่อง: Changing Partner Relations in the Area of AIDS in Upper-North Thailand
ผู้แต่ง: Wassana Im-em
ชื่อหนังสือ: Health Transition Review ; 2542 หน้า. 157-170