ศิษย์เก่า ค้นหา

��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� (������������������������������������������������)

ปีการศึกษา 2560 (รุ่น 25)

6038100: Nurjaeni

ปีการศึกษา 2559 (รุ่น 24)

5938642: Nyein Chan

ปีการศึกษา 2558 (รุ่น 23)

5837862: Do Thi Lan Anh 5837917: Kailash Timilsina 5837861: Muhammad Zamal Nasution 5837858: Win Win Shwe 5836095: เป็นบุญ 5836777: เปกาลี

ปีการศึกษา 2557 (รุ่น 22)

5737004: เพชรสีทอง

ปีการศึกษา 2556 (รุ่น 21)

5638871: Aung Tin Kyaw 5637866: Dyah Anantalia Widyastari 5638721: Min Ko Ko 5638673: Myitzu Tin Oung

ปีการศึกษา 2555 (รุ่น 20)

5537740: Farid Agushybana 5536816: MD Nuruzzaman Haque 5537743: อ่วมประดิษฐ์ 5536043: ขำคม

ปีการศึกษา 2554 (รุ่น 19)

5438733: จอมมะเริง 5437502: ศิริภคมงคล 5438736: มานะจิตต์ 5437464: หลักทอง 5436776: ติยะสุขสวัสดิ์

ปีการศึกษา 2553 (รุ่น 18)

5338807: Benjawan Apinonkul 5336134: ต.เจริญ 5337493: สิริผดุง

ปีการศึกษา 2552 (รุ่น 17)

5238760: Mary Rose Geraldine A. Sarausad 5238055: Ramesh Adhikari 5238711: ฤทธิรงค์ 5238164: ลีลาวณิชกุล

ปีการศึกษา 2551 (รุ่น 16)

5138442: Antono Suryoputro 5137230: Fariha Haseen 5137229: Khun Sithon 5137232: ติษยาคม 5136094: มหาอาชา 5136095: สมุห์เสนีโต

ปีการศึกษา 2550 (รุ่น 15)

5037234: วิจิตรสุนทรกุล 5038014: วิชัย 5038018: () พ้นชั่ว 5038015: เกตุวงศา 5038017: ครามานนท์ 5038016: ชวนวัน 5037233: บุนนาค

ปีการศึกษา 2549 (รุ่น 14)

4938561: Ellawala Liyanage Sunethra Jayathilake Perera 4938044: Khaing Khaing Soe 4938043: MOHAMMAD RAISUL HAQUE 4938045: Nyi Nyi 4937966: พึ่งสำราญ 4938024: กิติศรีวรพันธุ์ 4937967: ศรีวิโรจน์ 4937968: คณานุรักษ์

ปีการศึกษา 2548 (รุ่น 13)

4838140: Ha Viet Hung 4838142: Hongxia Zhang 4838141: Qin Min 4838022: ธนะขว้าง 4838023: มุสิกพันธ์

ปีการศึกษา 2547 (รุ่น 12)

4737938: Jian Hu 4737936: Nowrozy Kamar Jahan 4737937: Sharad Kumar Sharma 4737935: Tran Quang Lam 4737970: สินเดชารักษ์ 4738640: สันภูวรรณ์ 4736331: มหาอาชา (พืชผลเจริญ) 4737971: สุจริตกุล

ปีการศึกษา 2546 (รุ่น 11)

4637949: Rumana Akhter Saifi 4636024: จงถาวรสถิต

ปีการศึกษา 2545 (รุ่น 10)

4537398: Zhang Liying 4538038: ศศิวงศาโรจน์ 4537145: ยามะรัต 4537149: วงศ์สายเชื้อ

ปีการศึกษา 2544 (รุ่น 9)

4436217: วัฒนศัพท์ 4436218: ทยานศิลป์ 4436219: เนติธนากูล 4437207: ภัทรวาณิชย์

ปีการศึกษา 2543 (รุ่น 8)

4337667: ตั้งชลทิพย์ 4336258: เพ็ชรเจริญ 4336257: อินทชาติ 4336256: วัฒนสมบูรณ์ 4336255: จันทร์คง (ผลประเสริฐ) 4336259: มาศมาลัย 4336254: เจี่ยวิวรรธน์กุล (รักจรรยาบรรณ)

ปีการศึกษา 2542 (รุ่น 7)

4237159: ผิวเหลือง 4237157: โรจน์รุ่งวศินกุล 4238191: กาญจนกิจสกุล 4237158: ฝูงวรรณลักษณ์

ปีการศึกษา 2541 (รุ่น 6)

4137875: จันทรจนา 4136016: พูลผลอำนวย 4136017: ข่าน 4136019: อัครบัณฑิต 4136020: ศรีนวล 4136021: รัตนวรางค์ 4136018: . ว่าพัฒนวงศ์ 4137876: หรูเจริญพานิช

ปีการศึกษา 2540 (รุ่น 5)

4036680: รัตนวิจิตร 4036673: รุมาคม 4036674: เชยจิตร 4036675: ลับเลิศลบ 4036677: Sripiean 4036676: สัตยวงศ์ทิพย์ 4036679: ธีระวร 4036678: วิวัฒน์วานิช

ปีการศึกษา 2539 (รุ่น 4)

3936509: เกษประดิษฐ์ 3936510: ยงย่วน 3936512: เกิดวิชัย 3936513: บุญชะลักษี 3936514: คำปาละ

ปีการศึกษา 2538 (รุ่น 3)

3836445: งามประภาสม 3836447: ขจรธรรม 3836448: ปิ่นประทีป 3836444: . พฤฒิภิญโญ 3836450: นันทมงคลชัย

ปีการศึกษา 2537 (รุ่น 2)

3736397: อายุวัฒน์ 3736398: แซ่อึ้ง 3736399: ขุนภักดี 3736402: สิงห์ช่างชัย 3736400: ภาคธูป 3736401: โสมอินทร์

ปีการศึกษา 2536 (รุ่น 1)

3636378: หย่างอารี 3636380: ศรีสุเทพ 3636381: วอกลาง 3636383: นิลเลิศ

ศิษย์เก่า

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย)
 • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย)
 • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากร อนามัยเจริญพันธุ์ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และโรคเอดส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคมด้านการวางแผนครอบคร้ว (หลักสูตรนานาชาติ)