วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ

M.A. Program in Population and Social Research (Thai Program)

Ph.D. Program in Population and Social Research (Thai Program)

M.A. Program in Population and Sexual and Reproductive Health

Ph.D. Program in Applied Demography and Social Research (International Program)

VDO แนะนำสถาบันฯ ปี 2565

Connect: 50 ปี IPSR เชื่อมศาสตร์ประชากรสู่สังคม

50 ปี ที่ผูกพัน รักกันตลอดไป 50 Years of Love, always in my mind.

วีดีโอและรายการแนะนำสถาบัน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
วีดีโอแนะนำสถาบันฯ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
วีดีโอแนะนำการศึกษาต่อ
 
 
เสวนาพิเศษ 40 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

เกี่ยวกับสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัย บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การอบรม เครือข่ายความร่วมมือ ข้อมูลองค์กร / รายงานประจำปี สารจากผู้อำนวยการ วัฒนธรรมองค์กร วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ มัลติมีเดีย WHOCC รายงานการประเมินความพึงพอใจ แผนผังเว็บไซต์ รูปสถาบันฯ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นโยบายความเป็นส่วนตัว