เครือข่ายความร่วมมือ

 

The Institute has developed an extensive network with national and international agencies. We enjoy strong support from Mahidol University, and other government and international organizations. Institute fellows benefit from these linkages through access to extensive program data and opportunities for field visits.

A trilateral cooperation program with the Government of Thailand in collaboration with various international institutions and academic organizations has led to many regional workshops and training sessions. These organizations include the International Network for the Demographic Evaluation of Populations and Their Health in Developing Countries (INDEPTH), the Population Council, the Population Reference Bureau (PRB), the Carolina Population Center at the University of North Carolina at Chapel Hill (USA), UNFPA, United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), USAID and WHO.

The Institute has developed strong working relationships with universities and national agencies in countries throughout Asia and the Pacific, Europe, North America, and Africa. We are also grateful for the excellent relationships we have with the international organizations and funding bodies who generously support our research.
 

OurResearch01 OurPartners01

International Designation:
Due to its commitment and demonstrated expertise, IPSR has received widespread international recognition.

Current Collaborations:

 • IPSR is participating with Sunway University, Malaysia, in a Transnational Sustainable Education Research Network.
 • IPSR is in the process of developing collaboration with the University of Sussex, for a dual master degree in migration studies and the Sussex Mahidol Migration Partnership.
 • IPSR is in the process of signing the collaboration with ISPR RAS and MGIMO in academic programs, Faculty mobility, Student mobility, and research.
 • In 2016, IPSR signed a five-year memorandum of Cooperation with ISPR RAS. Academic exchange and collaboration between IPSR and ISPR RAS started in January 2016, resulting in several institutional visits, joint research projects, and conferences.
 • In 2015, an MOU between IPSR and the University of Bonn was signed.  IPSR is currently collaborating with the University of Bonn in research projects, and academic exchange under the Eramus+ Program.
 • Since 2007, IPSR and UNDIP have agreed to develop and extend collaboration through training programs, joint research and publication, staff/lecturers exchange, and student exchange programs.
 • In 2007, a collaboration between IPSR and the Population Council was agreed on regarding guidelines in population health, and development in Thailand and other countries in Asia.
 • In 2001, the Institute was chosen by AusAID to be the Thai Partner Organization for the Thailand-Australia Social Protection Facility (SPF).
 • In 1999, the Wellcome Trust designed the Institute as the Population Studies Centre for Research Excellence in Asia.
 • In 1998, the Institute was designated as a UNAIDS Collaborating Centre.
 • In 1996, UNFPA designated IPSR as a Centre of Excellence in Population and Family Planning/Reproductive Health.
 • Since 1992, the Institute has been selected as a WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction.

For more collaborations, please click

 

Website: http://www.europa.eu/

The EU has delivered more than half a century of peace, stability and prosperity, helped raise living standards and launched a single European currency. One of the EU's main goals is to promote human rights both internally and around the world. Human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights: these are the core values of the EU.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR  has collaboration with the European Union in research project titled “Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET)”. The project began in February 2014 until January 2017. EURA-NET is a collaborative project between academic institutions from 12 different countries-Finland, Belgium, the People’s Republic of China, Germany, Greece, Hungary, India, the Netherlands, the Philippines, Turkey, Ukraine, and Thailand.
 

European Commission ../images/logo

Website: http://ec.europa.eu/index_en.htm

The European Commission (EC) is the executive body of the European Union responsible for proposing legislation, implementing decisions, upholding the EU treaties and managing the day-to-day business of the EU. It administers the budget and the policy programs (Agriculture, Fisheries, Research etc.) in cooperation with authorities in the member countries. 

Collaboration with the IPSR

 • IPSR is currenly collaborating with European Commission in research projects, workshop and academic exchange
 • At present, IPSR is working on a project titled “ Transitional Migration: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People, ending Jan 2017”
 


Website: http://www.indepth-network.org/

INDEPTH is a global network of HDSS. Its 43 member centres observe through 49 HDSS field sites the life events of over three millions of people in 20 LMICs in Africa, Asia and Oceania. Since its inception in 1998, the network has gathered a treasure trove of robust data, and is uniquely positioned both to answer the most pressing questions on health, population dynamics and development, and to provide policy-makers and donors with evidence on the impact of interventions.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR is collaborating with Africa Centre for Health and Population Studies South Africa INDEPTH  in a research project: ABACUS. The project began on November 2015 for the duration of 2 years and 7 months.
 


Website: http://ispr.ru/
Website: http://english.mgimo.ru/

The Institute of Socio-Political Research under the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) – is a leading Russian academic research center. It is engaged in a fundamental and applied research of social and socio-political processes.

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) was founded on October 14, 1944 when the USSR Council of People’s Commissars reorganized the recently created School of International Relations of the Moscow State University into an independent institute.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR has signed a 5 year memorandum of Cooperation with ISPR RAS ending in 2021 to organize and conduct joint research on topics of common interest, disseminating joint research results through the publication of scientific papers, organizing joint scientific and educational events, sharing information about opportunities to participate in larger international research consortia and preparing and implementing joint applications for research grants to various foundations and organisations.
 • Academic exchange and collaboration between IPSR and ISPR RAS started in January 2016 resulting in a number of instituteional visits, joint research projects, and conferences.
 • IPSR is in the process of signing the collaboration with ISPR RAS and MGIMO in academic programs, Faculty mobility, Student mobility,  and research.
 


Website: https://www.nih.gov/

The National Institutes of Health (NIH), a part of the U.S. Department of Health and Human Services, is the nation’s medical research agency — making important discoveries that improve health and save lives. NIH’s mission is to seek fundamental knowledge about the nature and behavior of living systems and the application of that knowledge to enhance health, lengthen life, and reduce illness and disability.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR has signed a research sub-contract agreement since 2015 with the Regents of the University of California, a pass-through entity, and the project is running until August 2017.
 • IPSR is currently working on a project titled: Smoking Cessation Contracts with Social and Monetary Incentives
 


Website: http://www.phfi.org/

The Public Health Foundation of India (PHFI) is a public private initiative that has collaboratively evolved through consultations with multiple constituencies including Indian and international academia, state and central governments, multi & bi-lateral agencies and civil society groups. PHFI is a response to redress the limited institutional capacity in India for strengthening training, research and policy development in the area of Public Health.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR has signed a 5 year Memorandum of Agreement with The Public Health Foundation of India, ending in 2020.

The agreement is for exchange of lecturers and researchers, distance education, joint development of research projects, participation of lecturers, researchers and students in seminars and other academic meetings, exchange of academic material and other information and short term special academic programs for lecturers and researchers

 


Website: http://shapesea.com/

The SHAPE-SEA Program is collaboration between ASEAN University Network-Human Rights Education (AUN-HRE) and the Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN), with funds coming from the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). It aims to develop the capacity of universities in ASEAN and the Southeast Asian region to contribute to the improvement of human rights and peace situation in Southeast Asia through applied research and education.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR has signed a research grant agreement to implement the Research Project, entitled “Health Security of Older Persons: A Survey of Five ASEAN Countries”, with duration of 2 years.
 


Website: http://www.theglobalfund.org/en/

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, often called the Global Fund, was created in 2002 as an innovative financing mechanism that seeks to rapidly raise and disburse funding for programs that reduce the impact of HIV/AIDS, tuberculosis and malaria in low- and middle-income countries. The Global Fund is structured as a partnership between developed countries, developing countries, the private sector, civil society and affected communities.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR and the Global Fund are actively collaborating in different research projects in migration, youth and health provider.
 • IPSR received funding to conduct the Baseline Survey 2010 of The HIV/AIDS Prevention Program Among Migrant Workers in The Border Provinces in Thailand
 


Website: http://www.unaids.org/

The Joint United Nations Program on HIV and AIDS (UNAIDS) is the main advocate for accelerated, comprehensive and coordinated global action on the HIV/AIDS epidemic.  The mission of UNAIDS is to lead, strengthen and support an expanded response to HIV and AIDS that includes preventing transmission of HIV, providing care and support to those already living with the virus, reducing the vulnerability of individuals and communities to HIV and alleviating the impact of the epidemic.

Collaboration with the IPSR

 • In 1998, IPSR was designated as a UNAIDS Collaborating Centre
 • IPSR has collaborated with UNAIDS in a number of research projects related to HIV/AIDS, Monitoring and Evaluation Reference Group (MERG) 
 

UNFPA
Website: http://www.unfpa.org/

UNFPA is the lead UN agency for delivering a world where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe and every young person's potential is fulfilled.  UNFPA expands the possibilities for women and young people to lead healthy and productive lives. The work of UNFPA is based on the premise that all human beings are entitled to equal rights and protections, focusing on women and young people.

Collaboration with the IPSR

 • In 1996, UNFPA designated IPSR as a Centre of Excellence in Population and Family Planning Reproductive Health.
 • UNFPA has been providing technical support and funding on population activities to the IPSR.
 

 

http://www.ungift.org/images/knowledgehub/../images/logos/usaid-../images/logo.jpeg
Website: www.usaid.gov

The U.S Agency for International Development (USAID) is the lead U.S. Government agency that works to end extreme global poverty and enable resilient, democratic societies to realize their potential. USAID carries out U.S. foreign policy by promoting broad-scale human progress at the same time it expands stable, free societies, creates markets and trade partners for the United States, and fosters good will abroad.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR is conducting a monitoring and evaulation project: Monitoring and Evaluation on HIV/AIDS program which will run until 2018.
 

W ../images/logo wide
Website: http://www.wellcome.ac.uk

Wellcome Trust is a global charitable foundation aiming to improve health for everyone by helping great ideas to thrive. Politically and financially independent, Wellcome supports scientists and researchers to take on big problems, fuel imaginations and spark debate.

Collaboration with the IPSR

 • In 2006 -2009, IPSR conducted 2 researches funded by the Wellcome Trust
 • In 1999, IPSR was designated by the Wellcome Trust as the Population Studies Centre for Research Excellence in Asia.
 • In 2000-2004, IPSR received supports from the Wellcome Trust for the implementation of the project Kanchanaburi Demographic Surveillance System (KDSS) and the establishment of Kanchanburi Field Research Center in Kanchanburi Province.
 

Image result for ../images/logo WHO
Website: http://www.who.int/en/

WHO began on 7 April 1948.WHO primary role is to direct and coordinate international health within the United Nations system.WHO main areas of work are health systems, promoting health through the life-course, non- communicable diseases, communicable diseases, corporate services, preparedness, surveillance and response.WHO supports countries as they coordinate the efforts of multiple sectors of the government and partners – including bi- and multilaterals, funds and foundations, civil society organizations and private sector – to attain their health objectives and support their national health policies and strategies.

Collaboration with the IPSR
The IPSR is a member of the WHO Membership on International Committees and has collaborated with the WHO in many occasions including:

 • Working Group on Development of a Network of WHO Collaborating Centres and Centres of Expertise in Thailand (NEW-CCET).
 • Conference Organizing Committee and Program Committee for the 6th Global Conference on Health Promotion.
 • Temporary Advisor for the Regional Advisory Panel for Asia and the Pacific.
 

WHO ../images/logo
Website: http://www.who.int/collaboratingcentres/en/

WHO collaborating centres are institutions such as research institutes, parts of universities or academies, which are designated by the Director-General to carry out activities in support of the Organization's programs. Currently there are over 700 WHO collaborating centres in over 80 Member States working with WHO on areas such as nursing, occupational health, communicable diseases, nutrition, mental health, chronic diseases and health technologies. 

Collaboration with the IPSR

 • The IPSR has been designated as WHO Collaborating Centre (WHO CC) for Research in Human Reproduction since 1992 until present.
 

World Bank
Website: http://www.worldbank.org

Established in 1944, the World Bank Group is headquartered in Washington, D.C., providing low-interest loans, zero to low-interest credits, and grants to developing countries. These support a wide array of investments in such areas as education, health, public administration, infrastructure, financial and private sector development, agriculture, and environmental and natural resource management. Some of the projects are co-financed with governments, other multilateral institutions, commercial banks, export credit agencies, and private sector investors.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR received funding to perform researches between 2009 – 2011. The two researches were Thailand’s Regulatory, Institutional and Governance System for Managing Foreign Workers: The Focus on Bilateral Agreement on Migration and Two, The survey of Myanmar migrants in Thailand.
 • A number of the IPSR’s students were financially supported by the Worlds Bank and completed the Master’s Degree Program in Population and Reproductive Health Research (International Program).
 

Image result for AIT
Website: https://sph.umich.edu/epid/

The Asian Institute of Technology promotes technological change and sustainable development in the Asian-Pacific region through higher education, research and outreach. Established in Bangkok in 1959, AIT has become a leading regional postgraduate institution and is actively working with public and private sector partners throughout the region and with some of the top universities in the world.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR is collaborating with AIT in organizing regional conference in Thailand, with the participation from Japanese, Korean and other Asian participants, producing and presenting papers relevant to the project at the regional conference, producing material related to the project topic to be shared among the members and conference and on website, participating in the workshop in Korea and Japan, and disseminating project outputs on website.
 


Website: http://www.cps.chula.ac.th/

The College of Population Studies (CPS) was established in 1966 as the first research unit of Chulalongkorn University. Since its establishment, the CPS has carried out the three main functions; Teaching (offers the MA, and PhD programs in Demography) and training (short courses upon request), Research in the field of Population and related fields, Information dissemination and provide consultation to individual, organizations and the Government)

Collaboration with the IPSR

 • As the two major institutes that focuses on the study of population, IPSR and CPS are close academic alliances resulting in a number of research projects, conferences, workshops, and technical assistance.
 


Website: http://www.cphs.chula.ac.th/

The College of Public Health was originally founded on 27 December 1991  “to be the unit to develop knowledge of public health on higher education level with a collaboration with other educational institutes, both on campus and externally, so as to advance the College’s tasks with freedom and with flexibility in accordance to an international standard”.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR and CPHS-CU are actively conducting the International Graduate Students Conference on Population and Public Health Science (IGSCPP) annually.
 


Website: https://sph.umich.edu/epid/

The mission of the Department of Epidemiology, University of Michigan is to contribute to the reduction of the disease burden in human populations through research, education, and service.  Its research mission is met by study into the risk of disease associated with inherent, acquired, social, and environmental factors, and by the development and application of methods to alleviate that risk ranging from primary prevention through service provision to modification of social systems.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR has continuously collaborated with Michigan University in research projects, and technical assistance in the areas of HIV/AIDS and Ageing.
 


Website: http://www.syr.edu/

Syracuse University is a private, coeducational, urban institution located in the heart of Central New York.Its interdisciplinary approach helps shape the way we understand a wide range of academic disciplines–from brain science to social science, engineering to art—and contribute to groundbreaking discoveries and advancements.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR has signed an extension of Memorandum of Agreement with Syracuse University for another 5 years, ending 2020.
 • IPSR  is collaborating with Syracuse University in joint research activities, academic mobility, organising and sponsoring of joint conferences and symposia.
 


Website: https://www.uni-bonn.de

The University of Bonn was founded almost 200 years ago and is considered to be one of Germany's and indeed Europe's most important institutes of higher education. The University of Bonn is one of the world's leading research based Universities, particularly specialize in the fields of research and teaching.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR is currenly collaborating with University of Bonn in research projects, and academic exchange under the Eramus+ Program.
 • Currently, there has been continuous exchange between the University of Bonn and IPSR including a Workshop on Climate Change and Migration, student mobility, faculty member mobility, and jont research development.
 


Website: http://www.undip.ac.id

Diponegoro University (Indonesian: Universitas Diponegoro, abbreviated as Undip) is a public university located in Semarang, Central Java, Indonesia. Founded in 1957 as a private university by the Semarang University Foundation, it is a pioneer of higher learning institutions in Indonesia and the first and oldest education corporation in Central Java. It is a member of IDGHE (the so-called Ivy League colleges) in Indonesia.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR is actively collaborating in joint academic activities, visit/field work activities and academic programs under the 2015 Memorandum of Understanding.
 • In 2017 IPSR and UNDIP have agreed to develop and extend the collaboration works in training programs, joint research and publication, staff/lecturers exchange and student exchange programs.
 


Website: http://www.ui.ac.id/en/

The Demographic Institute deals with issues of demography, population and development. It is a semi-autonomous organization with two main objectives: (i) to promote awareness among planners, policy makers, program implementers, researchers, business people, scholars, practitioners and people at large of demographic change and variables that impact upon national development; (ii) to promote cooperation with other population studies centers in order to develop a stronger and more qualified “research culture” in the demographic field.

Collaboration with the IPSR

 • In 2015, IPSR signed a memorandum of Understanding with Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia, collaborating with in joint research and academic activities, and exchange of research and teaching personnel.
 


Website: http://www.sussex.ac.uk/

Sussex is a leading research university, as reflected in the 2014 Research Excellence Framework (REF). Over 75 per cent of research activity at Sussex is categorised as world leading or internationally excellent in terms of originality, significance and rigour.

Collaboration with the IPSR

 • IPSR is in the process of developing collaboration with the University of Sussex, for dual masters degree in migration studies and the Sussex Mahidol Migration Partnership.

 

Membership on International Committees: 

  WHO
 
 • WHO Scientific and Ethical Review Group (SERG)
 • WHO panel member for Social Science and Operations Research
 • WHO Regional Advisory Panel and Operations Research
 •  Working Group on Development of a Network of WHO Collaborating Centres and Centres of Expertise in Thailand (NEW-CCET).
 • Conference Organizing Committee and Programme Committee for the 6th Global Conference on Health Promotion
 • Temporary Advisor for the Regional Advisory Panel for Asia and the Pacific
 
 
 
 
 
  Asian Forum
 
 • Asian Fellows Program
  AusAID
 
 • Technical Assessment Panel (TAP) for the Social Protection Facility
  The Ford Foundation
 
 • Selection committee, the Ford Foundation International Fellowship Program (IFP), Thailand
  Global Fund
 
 • The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria SEA Constituency Delegation, and International AIDS Society (IAS)
  INDEPTH Network
 
 • IPSR is one of the Demographic Surveillance System (DSS) site participants in the International Network for the Continuous Demographic Evaluation of Populations and Their Health in Developing Countries (INDEPTH)
  UNAIDS
 
 • Monitoring and Evaluation Reference Group (MERG)

International Partnership

Agency/Country Areas of Interest
Asia and Pacific  
Shanghai Institute of Planned Parenthood Research (SIPPR),
Shanghai, China
Reproductive health
The Population Institute, Peking University, Beijing, China Reproductive health
School of Education and Social Sector Management, Academy
of Management, Mongolia
Population and development, Population and 
reproductive health Education management
Australian National University Reproductive health, AIDS
University of Queensland, Australia Mortality registration
The Cancer Council, Victoria, Australia Tobacco Control Policy
The Korea Institute for Health and Social Affairs Social Protection facility, Population and welfare
research
Demographic Surveillance System Sites in Asia (Bangladesh,
Indonesia, India, and Vietnam)
Demographic Surveillance System [DSS]
Hanoi Medical University Vietnam Reproductive health
International Institute for Population Sciences, India Population studies
   
Europe  
Centre for Research on Epidemiology of Disasters (CRED), School
of Public Health, University of Louvain, Brussels, Belgium
Border Populations Health in the Mekong Basin
Kings College, UK Mental health research
University of Exeter, UK Adolescent health
University of Dundee, UK Population and environment
Urbanisation and migration
London School of Hygiene and Tropical Medicine Maternal and child health
University of Liverpool, UK Gender and health
Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden Rural Development HIV/AIDS and development Gender
issues
Institut National D'Etudes Demographiques (INED), France Demography
   
North America  
The University of Michigan, HIV/AIDS, elderly Ageing
University of Waterloo Ontario, Canada Tobacco control policy
The Office of Population Research, Princeton University Adolescent Migration Policy
The University of North Carolina at Chapel Hill

Reproductive health, Population and Environment,
Monitoring and evaluation, GIS

Johns Hopkins University Migration and health, Mortality registration
Harvard University Migration and health
Miami University Population & social gerontology
Pennsylvania State University Demography
Tulane University Migration and health
East-West Centre, University of Hawaii Youth and sexuality/ HIV/AIDS
   
Africa  
Africa Centre for Health and Population Studies South Africa Demographic Surveillance System (DSS), Health
INDEPTH Demographic Surveillance System (DSS)

 

เกี่ยวกับสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัย บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การอบรม เครือข่ายความร่วมมือ ข้อมูลองค์กร / รายงานประจำปี สารจากผู้อำนวยการ วัฒนธรรมองค์กร วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ มัลติมีเดีย WHOCC รายงานการประเมินความพึงพอใจ แผนผังเว็บไซต์ รูปสถาบันฯ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นโยบายความเป็นส่วนตัว