Activities

November 19-23, 2018
ได้รับเชิญไปสอนเรื่องนโยบายและประชากร
อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับเชิญไปสอนเรื่องนโยบายและประชากร ณ University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

view more

November 16, 2018
The 2018 National Population Conference
สมาคมนักประชากรไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ นายกสมาคมนักประชากรไทย กล่าวเปิดงาน และร่วมรับฟังปาฐกถาหัวข้อ “สังคมวิทยา-ประชากรในละครไทย” โดย อาจารย์ศัลยา สุขะนิวัตติ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ เรื่องบุพเพสันนิวาส และเสวนาวิชาการหัวข้อ “มองคุณภาพชีวิตประชากรไทย จากปัจจุบันสู่อนาคต” ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

view more

November 15, 2018
ประชุมเพื่อพัฒนาการทำงานวิจัยร่วมกัน
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับ Prof. Xiaoming Sun, Director, Institute of Population and Health, School of Sociology and Population Sciences จาก Nanjing Youdian University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย Ms.Lucy Huang และ Ms.Nitchanun Rangsikul จาก สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (population and development association (PDA)) กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยและพัฒนาการทำงานวิจัยร่วมกัน และปรึกษาการทำ student visit ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

view more

November 15-16, 2018
การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร
อ.ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร” โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง พร้อมด้วยทีมงาน HAPPY UNIVERSITY 💕 ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

view more

November 14, 2018
47th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research
IPSR organized 47th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University. On the anniversary day, we had Buddhist ritual, organized the presentation of scholarships and educational equipment to students and schools in Puttamonthon District, Nakhon Pathom. The scholarship presentation has been organized for many years consecutively as part of IPSR’s corporate social responsibility efforts. The event was held at room 101, IPSR.

view more

November 13-14, 2018
The 2018 World Innovation Summit for Health (WISH)
ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุม The 2018 World Innovation Summit for Health (WISH) ณ รัฐกาตาร์

view more

November 13-17, 2018
Project of Contribution to Sport Promotion in ASEAN countries Study program in Japan 2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ประจำสถาบันฯ และนายปัญญา ชูเลิศ นักวิจัย เข้าร่วมดูงาน Project of Contribution to Sport Promotion in ASEAN countries Study program in Japan 2018 ณ Japan Sport Association (JSPO) ประเทศญี่ปุ่น

view more

November 8-9, 2018
The 5th MMC Regional Conference
The 5th Regional Conference “Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World” held its inaugural meeting at the Mahidol Migration Center. The Conference is organized by the Institution for Population and Social Research, Mahidol University with the collaboration of many international agencies.

view more

November 8-9, 2018
South East Asia Biennial Conference on Population and Health Conference
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director and Assistant Professor Sutthida Chuanwan attended South East Asia Biennial Conference on Population and Health, Malang, Batu-East Java, Indonesia.

view more

November 2, 2018
Situation and Factors that Affect Harmonious Living in Multi-Cultural Society
Research project "Situation and Factors that Affect Harmonious Living in Multi-Cultural Society" by Assistant Professor Umaporn Pattaravanich and research team organized brainstorming activity with the government agencies and academics related to multicultural society to suggest policy and practice standards to promote and sustain the long-term sustainability of multicultural society. The event was held at Office of the National Security Council.

view more

October 31, 2018
Meeting at the parliament
Lect. Teeranong Sakulsri and researcher team attended the meeting with Committee on Social, Children, Youth, Women, the Elderly, the Disabled and the Underprivileged Affairs, National Legislative Assembly. The event was held at the parliament, Bangkok.

view more

October 31, 2018
IPSR Million Challenges
Assistant Professor Piyawat Katewongsa and researcher team gave the talk on how to reduce sluggish behavior on the topic "IPSR Million Challenges" in Wednesday Seminar. The event was held at room 109, IPSR.

view more

October 29 - November 2, 2018
Health Technology Assessment Program in Taiwan
Assistant Professor Pojjana Hunchangsith attended Health Technology Assessment Program in Taiwan.

view more

October 24, 2018
Meeting at the parliament
Assistant Professor Piyawat Katewongsa and researcher team attended the meeting with Committee on Social, Children, Youth, Women, the Elderly, the Disabled and the Underprivileged Affairs, National Legislative Assembly. The event was held at the parliament, Bangkok.

view more

October 23-26, 2018
Multilevel Modeling in Health Research
Associate Professor Yothin Sawangdee was invited to give the lecture on the topic of Multilevel Modeling in Health Research at Faculty of Public Health, Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya, Indonesia.

view more

October 19, 2018
Alumni and Freshies Welcome Activity 2018
IPSR organized Alumni and Freshies Welcome Activity 2018. The event was held at Klong Maha Sawat Village and Saladin Village, Nakhon Pathom.

view more

October 18-19, 2018
Routine to Happiness : R2H
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre, IPSR, Mahidol University gave a speech on Routine to Happiness : R2H to participants from National Health Security Office. The event was held at Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana.

view more

October 17, 2018
The 3rd Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Ms. Pimolpan Nitnara presented Thai Family Database at The 3rd Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region. The event was held at Seoul Garden Hotel, South Korea.

view more

October 15-17, 2018
The 7th International Society for Physical Activity and Health Congress
Assistant Professor Piyawat Katewongsa attended The 7th International Society for Physical Activity and Health Congress and gave poster presentation on the topic of Association between Age-Sex and Physical Activity Pattern among Thai population. The event was held in England.

view more

October 11, 2018
Class Debate
Class Debate of PRPS 550 Class Debate of PRPS 550: Substantive Demography was held on October 11, 2018, at room 109.

view more

October 10, 2018
Remembering for the late King Bhumibol Adulyadej
IPSR by Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment and IPSR staff attended chanting and alms-giving ceremony on occasion of remembering for the late King Bhumibol Adulyadej. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

October 10, 2018
Meeting in the Parliament
Assistant Professor Sutthida Chuanwan and researcher team attended the meeting with Committee on Social, Children, Youth, Women, the Elderly, the Disabled and the Underprivileged Affairs, National Legislative Assembly. The event was held at the parliament, Bangkok.

view more

October 10, 2018
Improving Population Projections for Thailand 2010-2040
Population and Social Research Institute led by Emeritus Professor Pramote Prasartkul, Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, Professor Patama Vapattanawong, Associate Professor Sureeporn Punpuing and team organized the brainstorm meeting for “base population, urbanization and migration” in order to improve Population Projections for Thailand 2010-2040. The event was held at The Sukosol Bangkok.

view more

October 9, 2018
Direction of the development of Thai family
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations gave the lecture on “Direction of the development of Thai family” to Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University. The event was held at Amari Don Muang Airport Hotel.

view more

October 9-12, 2018
Working Group Meeting for The Prince Mahidol Award Conference 2019
Prof. Churnrurtai Kanchanachitra attended Working Group Meeting for The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2019 in Pier A Harbor House, New York, USA.

view more

October 8-12, 2018
Visit to School of Social Work, University of Michigan, USA
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director, made a visit to School of Social Work, University of Michigan, USA for a meeting with the Dean, Associate Dean and Faculty members and giving the presentation on “ Ageing in Thailand ” and to supervise and follow up the student’s dissertation preparation under the Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship.

view more

October 8-17, 2018
SAKURA Exchange Program in Science: Collaborative Research and Education on Global Health
IPSR students; Ms. Suchita Manajit, Ms. Sirinya Kaikaew, Ms. Nutnicha Loyfah, Mr. Tanavit Wongwaiyingcharoen and Mr. Khomkrit Tapienthong attended "SAKURA Exchange Program in Science: Collaborative Research and Education on Global Health" during 8th– 17th October, 2018. This programme is based on the collaboration with consortium for global health research and education to share opportunities for learning basic concepts of epidemiology and scopes of global health for youth researchers among member universities. Ms. Suchita also gave the special lecture on "Population Ageing" The event was held at Department of Health Care Policy, Hokkaido University Graduate School of Medicine, Sapporo, Japan.

view more

October 4, 2018
Migration and the Unrest in the Three Southernmost Provinces of Thailand Research and Policy Implications
Associate Professor Aree Jampaklay and team organized seminar on the topic “Migration and the Unrest in the Three Southernmost Provinces of Thailand Research and Policy Implications”. The event was held at Murcure & Ibis Bangkok Siam.

view more

October 1, 2018
International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray opened the International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs.The workshop was sponsored by the Institute for Population and Social Research (IPSR) at Mahidol University and MEASURE Evaluation, in collaboration with the Global Evaluation and Monitoring Network for Health (GEMNet-Health). The two-week course was held from October 1 – 12, 2018 in Bangkok, Thailand.

view more

September 28, 2018
Exchange and discuss ways to drive the One-Health Tool by WHO
Assistant Professor Piyawat Katewongsa, Lecturer Sirinya Phulkerd and working team organized the seminar to exchange and discuss ways to drive the One-Health Tool by WHO. The event was held at TURQUOISE , AETAS Lumpini hotel, Bangkok.

view more

September 26-28, 2018
Proposal development on migration and ageing ณ Asian Centre, University of Philippines, ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Associate Professor Aree Jampaklay attuned A two-day research proposal development workshop and presented 1) recent statistics on international/national female migration in Thailand, some of the key challenges in this area (2) ageing statistics and key challenges in this areas. The event organized by the University of Portsmouth, United Kingdom at Asian Centre, University of Philippines, the Republic of the Philippines.

view more

September 25, 2018
LOVE U CLUB - Indonesian Festival
IPSR led by Indonesian students organized Love U Club on the topic “Indonesian Festival” to exchange culture between lecturers and students. The event was held at room 326, IPSR.

view more

September 24, 2018
Mahidol Day 2018
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, faculty members and IPSR staffs presented in the Wreath Laying Ceremony on Mahidol Day in remembrance of Prince of Songkhla.

view more

September 18, 2018
Vulnerability of Thai Families in the Change of Demography and Society
Research project titled "Vulnerability of Thai Families in the Change of Demography and Society" by Institute for Population and Social Research, Mahidol University which sponsored by The Thailand Research Fund organized the seminar to present research results. The event was held at Ballroom 1, Pullman Bangkok Grande Sukhumvit.

view more

September 18, 2018
Congratulations
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, faculty members and graduate program staffs congratulated new graduates of 2017 Academic Year from M.A. Program in Population and Reproductive Health Research (International Program) and M.A. Program in Population and Social Research (Thai Program). The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 17, 2018
Seminar at Department of Gerontology, Mount St. Vincent University, Canada
Associate Professor Aree Jampaklay presented research results of Parental migration and early childhood development in Seminar at Department of Gerontology, Mount St. Vincent University, Canada.

view more

September 14, 2018
Retirement Ceremony 2018
IPSR organized Retirement Ceremony for Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Assistant Professor Thirapong Santiphop, Mrs.Kullawee Siriratmongkhon and Mr.Wichai Kampuwiang. The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 13, 2018
Wai Kru Ceremony
IPSR student activity committee of academic 2018 held Wai Kru Ceremony on September 13, 2018. The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 12, 2018
Results of Research, Monitoring and Evaluation of Management of Alternative Education
Associate Professor Chanhathai Ard-am and team from Institute of Population and Social Research Mahidol University in collaboration with the Learning Institute for Everyone , sponsored by PTT Public Company Limited, presented the results of research, monitoring and evaluation of Management of alternative education and its consequences in the context of learning institutions for all. The event was held at room 101, IPSR.

view more

September 12, 2018
Love You Club activity on the topic of Wai Kru Ceremony
The IPSR students organized the "Love You Club" activity on the topic of "Wai Kru Ceremony" to exchange cultural knowledge at each other.

view more

September 11-22, 2018
Associate Professor Aree Jampaklay travelled to Canada
Associate Professor Aree Jampaklay travelled to meet doctorate students under Royal Golden Jubilee PhD. scholarship to supervise thesis as an advisor at Halifax, Nova Scotia, Canada.

view more

September 7, 2018
อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
สถาบันฯ จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ โดยมี ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงานและต้อนรับทีมวิทยากรรับเชิญจากบริษัท พี.เอ็ม.ซี อคาเดมิค กรุ๊ป ( P.M.C.) ในการมาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

view more

September 7-9, 2018
YOUNG HAPPINESS AGENTS: CREATING HAPPINESS WORLD THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Assistant Professor Charamporn Holumyong and staff from the Institute for Population and Social Research, Mahidol University organized a workshop on " YOUNG HAPPINESS AGENTS: CREATING HAPPINESS WORLD THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT "for 3rd -4th year students who are about to enter the working life. The activities were held between 7-9 September 2018. 45 students from 8 university networks participated in this activity: Mahidol University, Khon Kaen, Suan Dusit Technology, Thanyaburi. Rajabhat Kamphaengphet, Thai Chamber of Commerce and Bangkok University Thonburi.

view more

September 7, 2018
Strategic Leadership of the University of Happiness
Happy University by Institute for Population and Social Research, Mahidol University organized a conference "Strategic Leadership to drive Happy University", with the participating universities namely Mahidol University, Khon Kaen University, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thai Chamber of Commerce, Dhurakij Pundit University, Suan Dusit University and Rajamangala University of Technology Rattanakosin attended the meeting. This conference was held to exchange knowledge, drive happiness for university personnel. The meeting was held at Miracle Grand Convention Hotel, Laksi, Bangkok.

view more

September 5-7, 2018
International Forum on Developing an Advocacy Agenda for Abortion in the 21st Century and Making Change Happen
Ms. Kulapa Vajanasara, IPSR researcher attended the conference as the Moderator on the topic "Proposals for youth engagement and participation within the International Campaign and in representing the Campaign globally" in the International Forum on Developing an Advocacy Agenda for Abortion in the 21st Century and Making Change Happen at Olissippo Oriente Hotel, Lisbon, Portugal.

view more

September 3-8, 2018
TransRe Project Meeting and the International Scientific Conference
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray and Associate Professor Aree Jampaklay traveled to the TransRe Project Meeting at the Vienna University, Vienna, Austria and the International Scientific Conference on "Adaptation in Motion-Linking Climate Change, Migration and Resilience" in Bonn, Germany.

view more

August 24, 2018
R2R Forum
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations and IPSR R2R committees organized R2R Forum no.1 "R2R Review for Development" to supporting staff. It was honored by Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray, IPSR director for the opening ceremony of "R2R Monitoring Chart" at R2R Head Quarter, IPSR.

view more

August 23, 2018
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีCongratulations to Emeritus Prof Kraisid Tontisirin
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray congratulated Emeritus Prof Kraisid Tontisirin, M.D. for being appointed as Chairman of Mahidol University Council by the King.

view more

August 23, 2018
The International Conference on Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand
Prof. Banchong Mahaisavariya, Acting President of Mahidol University opened "The International Conference on Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand", reported IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray. The conference is co-hosted by World Vision Foundation of Thailand, Promoting Safe Migration for Temporary Migrants to Thailand project by Institute for Population and Social Research, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, College of Sports Science and Technology, Mahidol University and The Southeast Asia Junction (SEA Junction). Excellency, Mr. Pirkka TAPIOLA, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Delegation of the European Union to Thailand and 180 honorable guests from Myanmar and Thailand attended this conference.

view more

August 17-18, 2018
IPSR-CSR: Phase 3
IPSR organized IPSR-CSR: Phase 3: restoring IPSR field research centre, Mahidol University campus in Saiyok district, Kanchanaburi province.

view more

August 14, 2018
Welcome Bureau of Mental Health Promotion and Development
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray and Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations welcome staff from Bureau of Mental Health Promotion and Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health on the occasion of discussion for the future research collaboration. The event was held at room 109, IPSR.

view more

August 9, 2018
32nd Anniversary of Mahidol University Library and Knowledge Center
Ms.Ploychompoo Sukustit, IPSR Executive Secretary congratulated Dr. Ruchareka Wittayawuttikul, Director of Mahidol University Library and Knowledge Center on the occasion of the 32nd Anniversary of Mahidol University Library and Knowledge Center.

view more

August 7, 2018
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray, administrative team, staffs, and researchers welcomed evaluation committees for Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx). The event was held at room 109, IPSR.

view more

August 6-8, 2018
International Labour Migration in the Shifting World: New Insights and Policy Challenges
Associate Professor Aree Jampaklay was invited as a guest speaker on Cross Border Migration in SEA at the International Labour Migration in the Shifting World: New Insights and Policy Challenges Conference in Yogyakarta, Indonesia.

view more

August 3-5, 2018
Thailand Social Expo 2018
Institute for Population and Social Research had exhibition about Elderly Researches held at the Thailand Social Expo 2018 during August 3-5. The event was held at Hall 5-8 IMPACT Muang Thong Thani.

view more

August 2, 2018
Mahidol-Mother’s Day Award 2018
HRH Princess Somsavali graciously presented the awards to the winners during the annual event to mark Her Majesty the Queen’s birthday on August 12, which is celebrated as National Mother’s Day.

view more

August 1, 2018
100-Year-Old Mothers Press Conference
On the occasion of 2018 Mahidol-Mother’s Day held at Mahidol University’s Office of the President Building at Salaya, IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, Chair of the 100-Year-Old Mothers held the press conference. The event was held at room 101, IPSR.

view more

July 29 - August 1, 2018
The 2nd International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Development: Public Health Empowerment for Tropical and Coastal Region to Achieve SDG’s
Associate Professor Yothin Sawangdee attended The 2nd International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Development: Public Health Empowerment for Tropical and Coastal Region to Achieve SDG’s and gave the lecture on "Southeast Asian Coastal’s Passive Migrants: Job opportunity, poverty, and accessibility to health care". The event was held in Semarang, Indonesia.

view more

July 24, 2018
The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences
Prof. Dr. Sathirakorn Pongpanich, Dean, The College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray, Director of the Institute for Population and Social Research, Mahidol University and Assoc.Prof.Thanya Subhadrabandhu, Acting Director of ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University gave the opening remarks in The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences.

view more

July 23, 2018
His Majesty the King’s 66th Birthday
Mahidol University organized a making-merit ceremony on the occasion of His Majesty the King’s 66th Birthday .IPSR staff joined this event to offer food to monks invited to this sacred event. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

July 23, 2018
Qualitative Data Analysis Training
Asst. Prof. Pimonpan Isarabhakdi and the training unit organized the short-course training “Qualitative Data Analysis” at IPSR. 12 trainees from both public and private sectors participated in the training. The event was held at room 324, IPSR.

view more

July 19-20, 2018
Seminar on Development of Research and Teaching methods No. 28
IPSR organised seminar on Development of Research and Teaching methods No. 28 with the theme "LET’S MOVE TOGETHER (BIG CHANGE)". The event was held at Lumphawa Amphawa Resort, Samut Songkhram.

view more

July 17-18, 2018
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray, administrative team, staffs, and researchers welcomed evaluation committees for Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx). The event was held at Room 109, IPSR.

view more

July 11-14, 2018
Asian Population Association Conference 2018
Institute for Population and Social Research, Mahidol University collaborated with Asian Population Association and Asian Demographic Research Institute organised The 4 th Asian Population Association (APA) Conference at Shanghai University, China. IPSR faculty members and researchers attended and presented 24 academic papers. There were about 500 participants from over 40 countries.

view more

July 6, 2018
Welcome visitors from Russia
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray, Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and Ms.Saowapak Suksinchai welcome Professor Sergey Ryazantsev, Dr. Marina Khramova Dr. Artem Lukyanets and Dr. Roman Manshin from MGIMO University, Ministry of Foreign Affairs and Institute of Social-Politic Research, Russian Academy of Sciences. The event aimed for academic networking and share of knowledge. The event was held at room 403, IPSR.

view more

July 6-9, 2018
The movement of skilled workers in ASEAN and the regional center of health services
Assistant Professor Chalermpol Chamchan is doing the research on the topic of "The movement of skilled workers in ASEAN and the regional center of health services" in Singapore.

view more

July 5-12, 2018
Thai Migrant Workers in South Korea project
Associate Professor Sudarat Musikawong gave the oral presentation on the topic of "Precarity of Thai Migrant Workers and Racialized Stratification". It is part of the Thai Migrant Workers in South Korea project. The event was held in New Delhi, India.

view more

July 5, 2018
Happy Family Award 2018
The Thai Health Promotion Foundation together with the Institute for Population and Social Research, Mahidol University organized the seminar and presented the "Happy Family Award 2018". The award divided into 5 categories: private government, state enterprise, community enterprise and the SME. The event was held at Thai Health Promotion Foundation, Bangkok.

view more

July 4, 2018
Thailand Happiness Centre signed MOU with National Health Security Office
Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University, IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray ,Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre signed MOU with National Health Security Office (NHSO) to conduct the survey and promote happy workplace. The event was held at room 109, IPSR.

view more

July 3, 2018
Promotion of physical activity in school
Lect. Piyawat Katewongsa and team, Japan Sport Association (JSPO) team and Thai Health Promotion Foundation team observed the promotion of physical activity in school at Prachauppatham School, Nonthaburi, one of the prototype schools of the intelligent school project.

view more

July 3-5, 2018
Asian Studies Association of Australia Conference 2018
Associate Professor Sudarat Musikawong attended Asian Studies Association of Australia Conference 2018 and gave the oral presentation on the topic of "Working Conditions in Thailand’s Agricultural Border Zones". The event was held in Australia.

view more

June 29-July 13, 2018
Give special lecture at University of Bonn
Lect. Teeranong Sakulsri was invited to give lecture on 1) Participatory Action research on migration 2) Field experiences on migration research in Mekhong Subregion 3) A Comparative Pattern of Migration in Laos, Myanmar, Cambodia to Thailand 4) Methodological Challenges in Participatory Action Research with Undocumented Migrantion Mekhong Subregion at University of Bonn, Germany

view more

June 29, 2018
IPSR Annual Conference 2018
IPSR hosted the 14th National Academic Conference on “Population and society 2018”. This year theme was "The Well-being in Thailand: Dream of Reality?" and the opening remark was on “Well-being for Sustainable Development” which was lectured by Dr. Dilaka Lathapipat (The Human development economist at World Bank). The event was held on Friday 29th June 2018, 08.00 am – 12.00 am at Krung-Thon Ballroom Third Floor of The Royal River Hotel Bangkok.

view more

June 27, 2018
Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University Study Visit
IPSR Director, Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray, Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, Senior Advisor and Assistant Professor Bhubate Samutachak Deputy Director for Research and International Relations welcomed faculty members and students from the field of social sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University on their study visit. The topics of discussion were on IPSR's research, JPSS on SCOPUS database and how to get published in SCOPUS database. The event was held at room 109, IPSR.

view more

June 25-28, 2018
Empirical Observation on Daya Bay Nuclear Power Plant
Lecturer Dr. Theerathorn Yoongthong attended the meeting “Empirical Observation on Daya Bay Nuclear Power Plant” in People's Republic of China and Hong Kong, Special Administrative Region of the People's Republic of China.

view more

June 19, 2018
Stakeholder Analysis
IPSR conducted Stakeholder Analysis for all courses offered at the institute. The result will be using to improve the curriculum.

view more

June 18-22, 2018
Innovative Research Methodologies: Narrative Approach Training
Associate Professor Chanhathai Ard-am and team organized the training on the topic of Innovative Research Methodologies: Narrative Approach. The event was held at room 324, IPSR

view more

June 15-28, 2018
The structure and population policy of Singapore
IPSR Director, Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray, Asst. Prof. Jongjit Rittirong and Reena Tadee are doing the research on the topic of "The structure and population policy of Singapore" in Singapore.

view more

June 15, 2018
การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ The Center For SSK Multi-Cultural Research, Hanyang University (Prof. Doo-Sub Kim) และ Department of Multicultural Education, Hanyang University (Prof. Sungho Ahn) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคคลากร ความร่วมมือต่างๆทางด้านวิชาการ การทำวิจัยร่วมกัน และความร่วมมือในด้านอื่นๆ

view more

June 13-17, 2018
The 16th ISQOLS Annual Conference / Session: Economic Development Family and Well-Being
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Deputy Director for Social Enterprise Development attended The 16th ISQOLS Annual Conference on Session: Economic Development Family and Well-Being and gave oral presentation on the topic of Living Arrangement and Happiness among Married Employed People in Thailand in Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China.

view more

June 12, 2018
Visitors from Ethiopia and USA
IPSR welcome distinguished guests from Center of Excellence for Reproductive Health, St. Paul’s Hospital Millennium Medical College, Addis Ababa, Ethiopia and Center for International Reproductive Health Training (CIRHT), University of Michigan, USA. The visited WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction, Mahidol University. The event was held at room 109, IPSR.

view more

June 12 - July 2, 2018
Thai Migrant Workers in South Korea
Associate Professor Sudarat Musikawong attended the meeting on Thai Migrant Workers in South Korea during 12 June - 2 July in South Korea.

view more

June 3-6, 2018
The II International Research and Practical Conference
Associate Professor Sudarat Musikawong attended the II International Research and Practical Conference and gave Oral presentation on the topic of Precarity of Thai Migrant Workers and Racialized Stratification during 3-6 June in Russia.

view more

June 1 3, 2018
Developed MOU relationship with Hanyang University
Associate Professor Sudarat Musikawong developed MOU relationship with Hanyang University, South Korea during 1-3 June.

view more

May 30, 2018
Happiness survey of the Secretariat of the Senate
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Deputy Director for Social Enterprise Development welcome Ms. Napaporn Jaisujja, Deputy Secretary-General of the Senate, together with representatives of the Secretariat of the Senate to discuss about Happiness survey of the Secretariat of the Senate. The event was held at room 102, IPSR.

view more

May 26, 2018
On-site Interview and Active Recruitment 2018
Lect. Teeranong Sakulsri, Lect. Marc Voelker and Ms. Luxana Nila-Upala attended On-site Interview and Active Recruitment 2018 in Juliana Hotel, Phnom Penh, Cambodia organized by the Faculty of Graduate Studies.

view more

May 24, 2018
Donation under the concept Zero Waste and Social Enterprise
Ms. Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary welcome Ms. Wannee Tantrasetthi from Wacoal Thailand. IPSR donated old bras in “Wacoal Bra Day” Project to create jobs and income for Association for the Promotion of the Status of Women under the Royal Patronage under the concept Zero Waste and Social Enterprise. The event was held at 1st floor, IPSR.

view more

May 23, 2018
55th Anniversary of the Establishment of National Statistical Office
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Deputy Director for Social Enterprise Development and Assistant Professor Chalermpol Chamchan, Director of Master of Arts in Population and Sexual and Reproductive Health congratulated Mr. Putchapong Nodthaisong on the occasion of the 55th Anniversary of the Establishment of National Statistical Office. ในไทย สะกดชื่อผิด ต้องแก้เป็น นายภุชพงค์ โนดไธสง

view more

May 21-23, 2018
Research Development Workshop by IPSR and University of Utah
IPSR and Asia Center, University of Utah, USA organized “Research Development Workshop” sponsored by the Henry Luce Foundation. The workshop is under “Mekong Scholars Program (MSP) to develop the potential of researcher in the Mekong Region. The event was held at room 107, IPSR.

view more

May 18, 2018
The 9th Anniversary of Faculty of Information and Communication Technology
Assoc. Prof. Sirinan Kittisuksathit, Deputy Director for Social Enterprise Development, congratulated Assoc. Prof. Jarernsri L. Mitrpanont, Dean of the Faculty of Information and Communication Technology on the occasion of the 9th Anniversary of Faculty of Information and Communication Technology at Mahidol University Establishment.

view more

May 17, 2018
Donation to The Educational Technology Center for the Blind
IPSR by Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment, and staffs donated old calendar to The Educational Technology Center for the Blind to produce the education materials. The event was held at The Educational Technology Center for the Blind at 78/2 Soi Tiwanon-Pakkred 1, Tiwanon road, Mu 1 Bangtalad, Pakkred, Nonthaburi.

view more

May 16-18, 2018
The Research and Development Action Plan for the Advancement of Family Policy and Strategy, 2560 - 2564 B.E.
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Deputy Director for Social Enterprise Development and Assistant Professor Pojjana Hunchangsith, Deputy Director for Academic Affairs welcomed attendees to the Workshop on monitoring and evaluation "The Research and Development Action Plan for the Advancement of Family Policy and Strategy, 2560 - 2564 B.E." sponsored by Thai Health Promotion Foundation. The event was held at Mida Grand Dvaravati, Nakhon Pathom Province.

view more

May 14-25, 2018
Manuscripts Development Process Workshop
Lect. Dusita Phuengsamran and Mr. Niphon Darawuttimaprakorn, IPSR researcher attended the meeting with the research team of the Department of Population, Family and Reproductive Health Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, to develop the research manuscripts and to discuss the research collaboration in the future. The research project was titled 'Trauma-informed, community-engaged violence prevention for Female Sex Workers in Thailand Trauma-informed, community-engaged violence prevention for Female Sex Workers in Thailand' and was funded by the SVRI and WBG Development 2017 Development Marketplace awards. The event was held at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA.

view more

May 11-12, 2018
Career Destiny: Design Your Own Career
Prof. Churnrutai Kanchanachitra organized the "Career Destiny: Design Your Own Career" training program. Dr. Prawate Tantipiwatanasakul was the lecturer during May 11-12, 2018. The event was held at Sampran Riverside Hotel, Nakhon Pathom. The lecturers and researchers of the institute attended the training.

view more

May 10, 2018
The 2018 Joint International Conference of CMS-DCU & SCH-SECI
Lect. Piyawat Katewongsa attended The 2018 Joint International Conference of CMS-DCU & SCH-SECI at Daegu Catholic University, South Korea.

view more

May 4, 2018
Love U Club: "Test the Taste of Bangladesh"
IPSR PhD student from Bangladesh, Mr. Md. Nadim Reza, organized a LOVE U Cub, titled "Test of the Taste of Bangladesh" to introduce Bangladesh culinary culture to faculty members, supporting staff, and students. The event was held at room 326, IPSR.

view more

April 30-May 3, 2018
Qualitative Data Analysis by computer program
IPSR led by Assistant Professor Pimonpan Isarabhakdi and Suporn Jaratsit, IPSR researcher and team organized short-term training “Qualitative Data Analysis by computer program”. The event was held at IPSR.

view more

April 29-30, 2018
IPSR-CSR: Phase 2
IPSR organized IPSR-CSR: Phase 2: restoring IPSR field research centre, Mahidol University campus in Saiyok district, Kanchanaburi province.

view more

April 26-27, 2018
How to set up and assess evidence-based organizational happiness
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit and Assistant Professor Charamporn Holumyong was invited to give the lecture on “How to set up and assess evidence-based organizational happiness” in A Systems Approach to Alleviating Work-induced Stress and Improving Health, Well-being, and Resilience of Health Professionals Within and Beyond Education organized by The National Academies of Science, Engineering and Medicine, Washington DC, USA

view more

April 18-20, 2018
PMAC meeting in Japan
Prof. Churnrurtai Kanchanachitra attended Scientific Committee PMAC meeting in Japan.

view more

April 23, 2018
Happy University
Thailand Center for Happy Worker Studies (TCHS) under Institute for Population and Social Research organized the meeting to follow up the happiness activities.

view more

April 23, 2018
Healthy 4.0 : Movement for Health
Thai Health Promotion Foundation and National Housing Authority organised "Healthy 4.0 : Movement for Health" seminar. Mr. Piyawat Katewongsa, IPSR Lecturer also gave the speech. The event was held at The Grand Fourwings Convention Hotel, Bangkok.

view more

April 19, 2018
IPSR-Ajarn Benja Novel Corner
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative board , Faculty members, Staff, Mr.Apipoo Sittipoommongkol, Deputy Director for Special Affairs and Ms.Pornchit Meengam, Deputy Director for Administration from Mahidol University Library and Knowledge Center attended Opening Ceremony of "IPSR-Ajarn Benja Novel Corner". The event was held at Institute for Population and Social Research Library.

view more

April 10, 2018
Songkran Day 2018
IPSR administrative board , faculty members, staff and students celebrated Songkran Day 2018 and congratulated IPSR athletes. The event was held at room 101, IPSR.

view more

April 9-13, 2018
The 51st Session of the Commission on Population and Development
Associate Professor Sureeporn Punpuing attended "The 51st Session of the Commission on Population and Development" – CPD5 at United Nations Headquarters in New York

view more

April 3-6, 2018
Empirical Observation on Coal Fire Power Plant in Japan
Assistant Professor Thirapong Santiphop attended the meeting “Empirical Observation on Coal Fire Power Plant in Japan”

view more

April 2-5, 2018
Qualitative Data Analysis Training
Asst. Prof. Pimonpan Isarabhakdi and the training unit organized the short-course training on the topic of “Qualitative Data Analysis ”at IPSR.

view more

April 1-July 31, 2018
Erasmus Student Exchange
Mr.Pongpaiboon Tularug, student of Doctor of Philosophy in Demography (International Program) and Mr. Mongkon Thongchaithanawut, student of Master of Arts in Population and Social Research (Thai Program) joined Erasmus student exchange at University of Bonn, Germany between 1st April - 31st July.

view more

March 30, 2018
Love U Club: "US IS OK, OK IS IN US"
IPSR students organised Love You Club on the topic " US IS OK, OK IS IN US " presented by Mr. Wichan Choorat Ph.D student on Friday 30 March, 2018 at 10.00 - 11.00 at 326 Rajawadee room

view more

March 26-30, 2018
Qualitative Research Training
Asst. Prof. Pimonpan Isarabhakdi and the training unit organized the short-course training on the topic of “Qualitative Research Methodology”at IPSR.

view more

March 21-24, 2018
On-site Interview and Active Recruitment 2018
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray , Assistant Professor Pojjana Hunchangsith, Deputy Director for Academic Affairs, Assistant Professor Chalermpol Chamchan, Assistant Professor Sutthida Chuanwan and Monchaya Dulyarkorn. (Head of Graduate Program Division) attended On-site Interview and Active Recruitment 2018 in Yangon, Myanmar organized by the Faculty of Graduate Studies.

view more

March 20, 2018
International Day of Happiness
Mahidol University by Thailand Center for Happy Worker Studies: TCHS under Institute for Population and Social Research sponsored by Thai Health Promotion Foundation kicked off International Day of Happiness on 20th March on the topic of "Happiness in Asian Context" at AETAS Bangkok hotel.

view more

March 19, 2018
Memorandum of Cooperation with Department of Social Development and Welfare and Office of the Permanent Secretary, Ministry of Science and Technology.
Mahidol University by Thailand Center for Happy Worker Studies : TCHS under Institute for Population and Social Research : IPSR held the signing ceremony of the Memorandum of Cooperation between Mahidol University and Department of Social Development and Welfare. And Mahidol University and the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Science and Technology. The signing of this memorandum takes place because all three agencies collaborated to explore the quality of life through HAPPINOMETER online platform. The event took place at room 109, IPSR.

view more

March 17, 2018
2017 Outstanding Alumni Awards
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray gave flowers to congratulate IPSR's alumni for being awarded the 2017 Outstanding Alumni, under Service category, Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association.

view more

March 9, 2018
Journal of Population and Social Studies (JPSS) is now indexed in Scopus.
Journal of Population and Social Studies (JPSS) is an open access peer-reviewed journal that is published by the Institute for Population and Social Research, Mahidol University. Journal of Population and Social Studies (JPSS) is one of the three Mahidol journals that is now indexed in Scopus.

view more

March 8-9, 2018
IPSR Annual Seminar "Battery Recharge"
IPSR organized Annual seminar "Battery Recharge" in Kanchanaburi for faculty members and IPSR staff. The activities include visiting IPSR field research centre which located at the Mahidol University campus in Saiyok district, Kanchanaburi.The topic of brainstorming was "Draw the sustainable plan" Night activities theme was "I want to be........ (Dream career)".

view more

March 7-10, 2018
Qualitative Research Training
Assoc. Prof. Yothin Sawangdee has been honored as a lecturer for training skills and potential for researchers in technological analysis and development and transformation of tourism cities in the Lao People's Democratic Republic and the People's Republic of China.

view more

March 6-12, 2018
17th World Conference of Tobacco or Health
Associate Professor Aree Jampaklay attended the 17th World Conference of Tobacco or Health and gave an oral presentation on the topic "Over-time Changes in Reactions to Pictorial Health Warning Labels and Association with Quitting Behavior among Adult Smokers in Thailand: Findings from ITC Thailand Survey (2005-2012) in Cape Town, South Africa.

view more

March 4-7, 2018
On-site Interview and Active Recruitment 2018
Assistant Professor Pimonpan Isarabhakdi, Lect. Sirinya Phulkerd and Monchaya Dulyarkorn. (Head of Graduate Program Division) attended On-site Interview and Active Recruitment 2018 in Jakarta, Indonesia organized by the Faculty of Graduate Studies.

view more

March 4-14, 2018
Exploring Global Health Research Collaboration based upon Health Data Science Approach
Wipaporn Jaruruengpaisan (IPSR Researcher), Hnin Oo Mon, Mr.Nyein Chan, Mr.Nurjaeni and Jariya Sriklad (IPSR students) attended the workshop on "Exploring Global Health Research Collaboration based upon Health Data Science Approach” at Hokkaido University, Japan.

view more

March 2, 2018
The 49th Anniversary of Royal Bestowal of the Name of Mahidol University
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and staff attended the Wreath Laying Ceremony at Office of the President Building at Salaya Campus for the 49th Anniversary of Royal Bestowal of the Name of Mahidol University and 130th Anniversary of Mahidol University Establishment.

view more

March 2, 2018
Mahidol Game 2018
IPSR Administrative Board and Faculty Members attended “Mahidol Game 2018” and joined the parade.

view more

February 27 - March 2, 2018
Self-Sustained Movement Master Training
IPSR collaborated with JICA Team (Shizuoka University, Hatachi Industry, Kosai Consultants, Oriental Consultants Global) and The College of Sports Science and Technology, Mahidol University (MUSS) organized Self-Sustained Movement Master Training. IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray gave welcome speech. The event was held at room 109, IPSR.

view more

February 27-28, 2018
HEALTHY CHILD, YOUTH, AND FAMILY PROMOTION PLAN
ThaiHealth Promotion Foundation organized "HEALTHY CHILD, YOUTH, AND FAMILY PROMOTION PLAN" during 27-28 February 2018 at IMPACT Forum, Nonthaburi. Emeritus Professor Pramote Prasartkul gave opening remarks. Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Deputy Director for Social Enterprise Development and IPSR team also organized special seminar.

view more

February 22-23, 2018
17th Graduated Student Network on Sociology and Anthropology Conference
Assistant Professor Sutthida Chuanwan, Lect. Teeranong Sakulsri and IPSR students attended 17th Graduated Student Network on Sociology and Anthropology Conference. The event was held at Khon kaen University.

view more

February 21, 2018
Thai Elderly Situation and Violation
Assistant Professor Jongjit Rittirong presented "Thai Elderly Situation and Violation" In the public forum "The Thai Elderly's Rights in the Elderly Society". The event was held at Mandarin Hotel Managed by Centre Point, Bangkok.

view more

February 21-23, 2018
MU EdPEx Assessor Training
Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment attended MU EdPEx Assessor Training. The event was held at Dheva Mantra Resort & Spa, Kanchanaburi.

view more

February 16, 2018
Mahidol - Norway Scholarships: Thank You Reception
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations, and Assistant Professor Pojjana Hunchangsith, Deputy Director for Academic Affairs attended “Mahidol - Norway Scholarships: Thank You Reception”. The purpose of this special event was to show an appreciation to those who were greatly contribute to the projects from the beginning until present.The event was also aimed to update the academic status of all the scholarships grantees and created a great opportunity for the representatives from the Royal Norwegian Embassies to meet and greet with all students under the projects.

view more

February 16, 2018
HAPPINOMETER
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Deputy Director for Social Enterprise Development welcomed Suttichai Juprasertporn, Human Resources Assistant, The Electricity Generating Authority of Thailand and team on the occasion of meeting with Thailand Centre for Happy Worker Studies, IPSR. The event was held at room 403.

view more

February 15, 2018
Love U Club: "Try Zumba for a Fun"
IPSR students organized Love U Club on the theme "Try Zumba for a Fun" to promote physical activity to the faculty members, staff and students. The event was held at room 109

view more

February 2, 2018
Introduction to IPSR project database
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations organized "introduction to IPSR project database" to the new students.

view more

February 1, 2018
Prince Mahidol Award Conference 2018
Prince Mahidol Award Conference brought together international leaders in public health to discuss high-priority health issues in Bangkok, Thailand. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn attended the opening session. This year's theme is "Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases". IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and IPSR faculty members also attended this conference.

view more

January 31, 2018
Field visit at LPN
IPRS led by Saowapak Suksinchai took lecturers and students from Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) to visit The Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) in Samutsakorn province and learn about migration issues and migrant workers.

view more

January 31, 2018
Visit United Nations
Assistant Professor Bhubate Samutchak took lecturers and students from Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) to United Nations in Bangkok. Special lecture was given by Associate Professor Wassana Im-Em, UNFPA Assistant Representative and Dr.Yanhong Zhang, Director of Statistics Division, ESCAP, United Nations, Bangkok.

view more

January 31, 2018
PMAC 2018 World Art Contest
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Secretary of the Prince Mahidol Award Conference Organizing Committee presented in the Award Ceremony for the PMAC 2018 World Art Contest under the theme "Making Our World Safe from Infectious Diseases". The Ceremony was held at the Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok.

view more

January 29, 2018
Welcome MGIMO University and ISPR RAS
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations welcomed Prof.Dr.Sergey V. Ryazantsev, Chair of Department of Demographic and Migration Policy, Director of the ISPR RAS and Assoc.Prof.Dr.Marina N. Khramova , Associate Professor of the Department of Demographic and Migration Policy, Senior Researcher of the ISPR RAS and students from Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) on the occasion of visiting IPSR.

view more

January 27-28, 2018
Active School Workshop
Lect. Piyawat Katewongsa and researchers organized operational meeting and knowledge sharing for "Active School" project to 30 teachers from Prachauppatum school in Nonthaburi.

view more

January 26, 2018
Monthly Birthday Merit Making
IPSR organized “Monthly Birthday Merit Making” in partnership with College of Religious Studies.The event was on 26th January 2018 at Mahidol Learning Center, from 8.00-8.45 am.

view more

January 25, 2018
Walk & Run to Happy MU
Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University, Assoc. Prof. Thanya Subhadrabandhu, M.D., Acting Vice President for Human Resources, Dr. Chanwit Wasanthanarat, Director of Thai Health Promotion Foundation and Mahidol Administrative board, faculty members and staff more than 100 people attended "Walk & Run to Happy MU" part of Routine to Happiness: R2H. The event was held at IPSR, Mahidol.

view more

January 25, 2018
Anniversary of Institute of Nutrition
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray attended the event on the occasion of the Anniversary of Institute of Nutrition at Institute of Nutrition, Mahidol University.

view more

January 24, 2018
The New Year Occasion 2018
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Administrative team gave flower basket on the New Year occasion to Prof. Emeritus Kraisid Tontisirin, MD., Vice Chairman of University Council. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

January 23, 2018
Thai Self-Sustained Movement Program
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Lect. Piyawat Katewongsa attended the meeting on the topic of Thai Self-Sustained Movement Program with researchers from Ministry of Public Health and JICA-HATACHI. The event was held at Ministry of Public Health.

view more

January 14-19, 2018
An Academic Collaborative Trip to Malaysia
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Administrative Board visited and attend the meeting for future collaboration with Administrative Board and staff of Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Social Sciences (FSS) and Department of Nursing Science, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Sarawak, Malaysia.

view more

January 12, 2018
The New Year Occasion 2018
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Professor Churnrurtai Kanchanachitra and Associate Professor Sureeporn Punpuing gave flower basket on the New Year occasion to Prof Rajata Rajatanavin, Management Advisor, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

view more

January 12, 2018
The New Year Occasion 2018
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Professor Churnrurtai Kanchanachitra and Associate Professor Sureeporn Punpuing gave flower basket on the New Year occasion to Prof Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn, Minister of Public Health, Thailand.

view more

January 11, 2018
Special Seminar
IPSR welcomed Assistant Professor Maryann Bylander, Sociology and Anthropology, Lewis & Clark College, USA for giving special lecture on “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and Development”. The event was held at room 109, IPSR.

view more

January 11, 2018
The New Year Occasion 2018
Ms. Nopparat Vitityanont gave flower basket on the New Year occasion to IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Associate Professor Sirinan Kittisuksathit. The event was held at 4th floor, IPSR.

view more

January 9, 2018
The New Year Occasion 2018
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, Assistant Professor Umaporn Pattaravanich and IPSR staff gave flower basket on the New Year occasion to Emeritus Prof. Dr. Pornchai Matangkasombut, Former President of Mahidol University.

view more

January 5-6, 2018
IPSR-CSR: Phase 1
IPSR organized IPSR-CSR: Phase 1: restoring IPSR field research centre, Mahidol University campus in Saiyok district, Kanchanaburi province.

view more

December 26, 2017
IPSR New Year Party
IPSR organized New Year party and gave awards to outstanding staffs. The event was held on first floor, IPSR.

view more

December 22, 2017
International Migration of Thai Migrants: Situation, Management, and Protection
Thailand Research Fund together with Mahidol Migration Centre of Institute for Population and Social Research, Mahidol University organized a workshop “International Migration of Thai Migrants: Situation, Management, and Protection” on Friday 22 December 2017 at Novotel, Siam Square hotel, Bangkok.

view more

December 22, 2017
The New Year Occasion 2018
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and faculty members gave flower basket on the New Year occasion to Professor Banchong Mahaisavariya, Acting President of Mahidol University at Office of the President .

view more

December 18, 2017
The 14th Anniversary of Faculty of Liberal Arts at Mahidol University Establishment
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Administrative Board congratulated Asst. Prof. Dr. Thanayus Thanathiti, Dean, Faculty of Liberal Arts on the occasion of the 14th Anniversary of Faculty of Liberal Arts at Mahidol University Establishment.

view more

December 17-22, 2017
Study Visit
Assistant Professor Suchada Thaweesit, Lecturer Dusita Phuengsamran and Head of Graduate Program Division took 11 students from M.A. Program in Population and Sexual and Reproductive Health (International Program) to study visit in Ubon Ratchathani and Champasak province in Laos.

view more

December 14, 2017
Training on “Research Ethics for Social Research”
IPSR-Institutional Review Board hosted training on “Research Ethics for Social Research”. The event was held at Srabua Room (109).

view more

December 13, 2017
Future of Thailand and ASEAN with Ageing Society
Assistant Professor Jongjit Rittirong was invited to be guest speaker on "Future of Thailand and ASEAN with Ageing Society" to National Defence Studies Institute, Royal Thai Armed Forces. The event was held at The Cavalli Casa Resort, Ayutthaya.

view more

December 13, 2017
Special Seminar on “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention”
IPSR welcomed Dr. Adrian Cameron, DECRA Research Fellow from Faculty of Health, Deakin University, Australia to give special lecture on “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention”. The event was held at room 109, IPSR.

view more

December 13, 2017
Special Seminar on “The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs”
IPSR welcomed Dr.Conghe Song, Professor and Associate Chair from Department of Geography, University of North Carolina at Chapel Hill, USA on the occasion of giving special lecture on "The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs". The event was held at room 109.

view more

December 11-18, 2017
Special Lecture on "Disruptive Data Collection"
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations was invited to give special lecture on "Demographic change and labor force participation of female in Thailand" at Geographischen Institut Universitat Bonn, Germany. In addition, Assistant Professor Bhubate also gave the lecture on "Social media and multiple-identity development of Thai teens" and organized the workshop on "Disruptive Data Collection".

view more

December 6-7, 2017
BRICS meeting on Ageing
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray participated and gave presentation in 2017 BRICS meeting on Ageing at Beijing, China.

view more

December 6, 2017
Lecture on “Research design and sampling method”
Associate Professor Dr.Yothin Sawangdee gave special lecture on “Research design and sampling method” for academic faculty and students of Department of Sociology, University of Oklahoma, USA.

view more

December 5, 2017
Special Seminar on “Social Survey and Data Collection”
Associate Professor Yothin Sawangdee gave special lecture on “Social Survey and Data collection” to faculty members and students at Department of Sociology, University of Oklahoma, USA

view more

December 4, 2017
Opening Ceremony of The Nursing Information and Knowledge Centre Commemorating Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's 60th Birthday Anniversary
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray attended the Opening Ceremony of The Nursing Information and Knowledge Centre Commemorating Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's 60th Birthday Anniversary presided by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. The event was held at Mahidol Adulyadej-Prasrinakarin Building, Faculty of Nursing, Mahidol University

view more

November 29 - December 8, 2017
Seminar on Commuting between Bangkok Metropolitan and Its Vicinity
Associate Professor Yothin Sawangdee attended the seminar on Commuting between Bangkok Metropolitan and its vicinity and gave oral presentation on the topic "Urban growth and population living satisfaction survey in Bangkok: A multiple data collection technique and mixed methodology designed" at University of Oklahoma, USA.

view more

November 28-29, 2017
Seminar on Migration at Russian Academy
Associate Professor Aree Jampaklay attended Seminar on Migration and gave oral presentation on the topic "Muslim Migration in the Three Southernmost Province of Thailand (M&M)" at Russian Academy, Moscow, Russian Federation.

view more

November 27-28, 2017
ABACUS Writing Session on First Qualitative Paper Workshop
Assistant Professor Malee Sunpuwan attended ABACUS Writing Session on First Qualitative Paper Workshop at UMEA University, Sweden.

view more

November 27-30, 2017
The 9th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health Rights (APCRSHR9)
Assistant Professor Suchada Thaweesit attended 9th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health Rights (APCRSHR9) and gave oral presentation on the topic “Translating Gender Sensitive Framework into National HIV/AIDS Responses : A Case of Thailand” at Quang Ninh Exhibition of Planning and Expo Center, Quang Ninh, Vietnam.

view more

November 25, 2017
International Symposium on Children of Migration
Assistant Professor Chalermpol Chamchan attended International Symposium on Children of Migration : Child Migrants, Cross-border Children, Border-blurred Children in Asia and gave oral presentation on the topic “Access to rights of migrant children in Thailand : The importance of social integration and roles of civil society” at Rikkyo University (Ikebukuro Campus), Tokyo, Japan.

view more

November 24, 2017
Love U Club: "Myanma Da Laet"
IPSR led by Myanmar students organized Love U Club on the topic “Myanmar Da Laet” to exchange culture between lecturers and students. The event was held at room 322, IPSR.

view more

November 22, 2017
The 2nd Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region
Associate Professor Sureeporn Punpuing attended The 2nd Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region and gave oral presentation on the topic “Thailand Family Database” at OECD KOREA Policy Centre, South Korea.

view more

November 17, 2017
Welcomed National Population and Family Planning Board, Indonesia (BKKBN)
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit and Administrative Board welcomed a delegation from National Population and Family Planning Board, Indonesia (BKKBN) in order to discuss about future collaboration and study opportunity for Indonesian students. The event was held at room 109, IPSR.

view more

November 17, 2017
2017 Annual Population Conference
Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, IPSR Senior Advisor was invited to give special talk on "Sustainable Development in Thailand 4.0" in the 2017 Annual Population Conference by Thai Population Association. The event was held at The Tawana Hotel Bangkok‎.

view more

November 15-17, 2017
Empirical Observation and Meeting on Coal Fired Power Plant in Jimah
Lect. Theerathorn Yoongthong attended Empirical Observation and Meeting on Coal Fired Power Plant in Jimah, Malaysia.

view more

November 14, 2017
46th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research
IPSR organized 46th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University. On the anniversary day, we had Buddhist ritual, organized the presentation of scholarships and educational equipment to students and schools in Puttamonthon District, Nakhon Pathom. The scholarship presentation has been organized for many years consecutively as part of IPSR’s corporate social responsibility efforts. The event was held at room 101, IPSR.

view more

November 14, 2017
R2R Headquarter
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and administrative teams opened "R2R Headquarter" to support Routine to Research for IPSR staff. The event was held at IPSR.

view more

November 13, 2017
Performance Agreement Visit (PA-visit) for 2018 Fiscal Year
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, administrative teams, faculty members and IPSR staff welcomed Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University and university’s executives on the occasion of the Performance Agreement Visit (PA-visit) for 2018 Fiscal Year. The event was held at room 101, IPSR.

view more

November 13-14, 2017
Global Health Diplomacy Workshop
Professor Churnrurtai Kanchanachitra attended Global Health Diplomacy Workshop at National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Japan.

view more

November 9, 2017
Welcomed Chinese Academy of Social Science (CASS) and Shanghai University
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and administrative teams welcomed guests from Chinese Academy of Social Science (CASS) and Shanghai University, China to discuss about research and future collaboration. The event was held at room 109, IPSR.

view more

November 7, 2017
Welcome Prof. Takao Kamibeppu
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray welcomed Prof. Takao Kamibeppu, Professor & Vice Dean, College of Urban Management, Fukuyama City University, Hiroshima Prefecture, Japan to discuss about research and future collaboration. The event was held at room 406, IPSR.

view more

November 6, 2017
Welcome Mr. Takehiro Iwaki
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations and Lecturer Sakkarin Niyomsilpa welcomed Mr. Takehiro Iwaki, IC Net Asia Co., Ltd and team to discuss about labour force situation for Thailand 4.0 policy. The event was held at room 406, IPSR.

view more

November 3, 2017
Love You Club organized “Loy Kratong Festival” activity.
Love You Club organized “Loy Kratong Festival” activity. Thai Master Degree students organized this activity for International students to learn about the culture and traditions of Thailand. The event was held at room 109, IPSR

view more

November 3-6, 2017
The 2nd International Conference of Health Sciences (ICHS) 2017
Assistant Professor Chalermpol Chamchan attended The 2nd International Conference of Health Sciences (ICHS) 2017 “From Living Well to Aging Well : A Multidsciplinary Approach” and gave oral presentation on the topic Promoting Health for Wellbeing of Ageing Population at Faculty of Health Sciences, Jenderal Soedirman University, Purwokerto, Indonesia.

view more

October 27 - November 6, 2017
The XXVIII IUSSP International Population Conference
Associate Professor Sureeporn Punpuing attended the XXVIII IUSSP International Population Conference. She is the IUSSP International Population Conference Council member (Elected-Asia Representative) and the chair for the session: Internal migration and social change in rural and urban areas. The event was held at Cape Town International Convention Center, Cape Town, South Africa. Council member (elected-Asia representative): the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)

view more

October 27 - November 4, 2017
The XXVIII IUSSP International Population Conference
IPSR Faculty members attended the XXVIII IUSSP International Population Conference at Cape Town International Convention Center, Cape Town, South Africa.

view more

October 18, 2017
Welcome Dr.Tatiana Taylor Salisbury from King's College London
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and faculty members welcomed Dr.Tatiana Taylor Salisbury, Ph.D. Lecturer in Global Mental Health from Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London. Dr.Tatiana gave a special lecture on “Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations”. The event was held in room 109.

view more

October 17-18, 2017
Consultation on Community-based social innovations (CBSI)
Assistant Professor Jongjit Rittirong attended the meeting on "Consultation on Community-based social innovations (CBSI) for healthy ageing in Middle-and High-Income countries" in Japan.

view more

October 12, 2017
Mahidol - King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and IPSR staff present food offering to 89 monks at Office of President, Mahidol University, on the occasion of King Bhumibol Adulyadej Memorial Day.

view more

October 11-12, 2017
Working Group Meeting for The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2019
Prof. Churnrurtai Kanchanachitra attended Working Group Meeting for The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2019 in USA.

view more

October 10, 2017
Class Debate "POPULATION DECLINE IS BAD TO THE SOCIETY"
Class Debate of PRPS 550: Substantive Demography was held on October 10, 2017, at room 109. Debate topic was "POPULATION DECLINE IS BAD TO THE SOCIETY".

view more

October 4-8, 2017
Guest Speaker for International Exchange Program at Hokkaido University
Associate Professor Sureeporn Punpuing have been invited to be the guest speaker for International Exchange Program under the Framework of Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura Exchange Program In Science) at Graduate School of Medicine, Hokkaido University, Japan.

view more

October 2-14, 2017
Attended International Exchange Program under the Framework of Japan-Asia Youth Exchange Program in Science
Kanchana Thianlai, IPSR Researcher and 3 students from Master of Arts in Population and Social Research attended International Exchange Program under the Framework of Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura Exchange Program In Science) at Graduate School of Medicine, Hokkaido University, Japan.

view more

October 2, 2017
The Research Project on Demands and Satisfactions in Housing among Huay-kwang Housing Community Residences
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations and Associate Professor Yothin Sawangdee, Project leader attended the press conference on The Research Project on Demands and Satisfactions in Housing among Huay-kwang Housing Community Residences. The event organized by National Housing Authority and Institute for Population and Social Research, Mahidol University. The event was held at The Grand Fourwings Convention Hotel, Bangkok. The Research Project on Demands and Satisfactions in Housing among Huay-kwang Housing Community Residences.

view more

October 2-6, 2017
Writing Workshop on Population Ageing Research in ASEAN
Professor Churnrurtai Kanchanachitra and team organised “Writing Workshop on Population Ageing Research in ASEAN”, sponsored by Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA) and IHPP which will be held from 2-6 October 2017, room 109, IPSR. The purpose is to develop the potential of researchers to write scholar articles for publication in international journals. ...... Read more

view more

September 28, 2017
Wai Kru Ceremony
IPSR student activity committee of academic 2017 held Wai Kru Ceremony on September 28, 2017. The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 27, 2017
Performance Agreement 2018
Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University and university’s executives signed the Performance Agreement (PA) for 2018 Fiscal Year with section head within Mahidol. The event was held at Office of the President.

view more

September 24, 2017
Mahidol Day 2017
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, faculty members and IPSR staffs presented in the Wreath Laying Ceremony on Mahidol Day in remembrance of Prince of Songkhla.

view more

September 21-22, 2017
Social Service and IPSR Get-Together of Academic Year 2017
IPSR organized Social Service and IPSR Get-Together of Academic Year 2017 during September 21-22, 2017, at Ban Tantawan, Foundation for children , Nakhon Pathom and Inlaya Ratchaburi.

view more

September 19, 2017
Signing MOU for TransRe Project
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Associate Professor Aree Jampaklay welcomed Dr. Patrick Sakdapolrak from University of Vienna on the occasion of signing MOU for TransRe Project between Department of Geography, Bonn University and IPSR. The event was held in IPSR.

view more

September 17, 2017
Mahasawat Subdistrict Health Fair
IPSR organized the exhibition of the elderly at the Mahasawat Subdistrict Health Fair. The event was held at Mahasawat Health Center.

view more

September 15, 2017
Big Cleaning Day 2017
IPSR organized “Big Cleaning Day 2017”. The event was held at IPSR.

view more

September 8, 2017
Congratulations to New Graduates 2016
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, faculty members and graduate program staffs congratulated new graduates of 2016 Academic Year from M.A. Program in Population and Reproductive Health Research (International Program), M.A. Program in Population and Social Gerontology (International Program), M.A. Program in Population and Social Research (Thai Program) and Ph.D. Program in Demography (International Program). The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 6, 2017
Preparing the report on the situation of the elderly in Thailand 2016
Emeritus Professor Pramote Prasartkul and team welcomed the working group on the occasion of preparing the report on the situation of the elderly in Thailand 2016. The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 5, 2017
Welcomed Mr.Yanhong Zhang, Chief, Population & Social Statistics Section and team from United Nations
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Administrative Board welcomed Mr.Yanhong Zhang, Chief, Population & Social Statistics Section and team from United Nations in Thailand in the occasion of future research collaboration. The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 5, 2017
Migration situation and Knowledge on Migration: Management, Migrants’ Rights, Protection and Economic Impact
Associate Professor Sureeporn Punpuing, Assistant Professor Charamporn Holumyong and team sponsored by The Thailand Research Fund organized the workshop on “Migration situation and Knowledge on Migration: Management, Migrants’ Rights, Protection and Economic Impact”. The event was held at Siam meeting room, Mercure Bangkok Siam.

view more

September 1, 2017
The Annual Training on Fire Prevention
IPSR organized the annual training on fire prevention and practicing the use of fire extinguishers. The event was held at room 101.

view more

August 24, 2017
Research Ethics for Social Research
IPSR-Institutional Review Board hosted training on “Research Ethics for Social Research”. The event was held at Srabua Room (109).

view more

August 23-25, 2017
South East Asia Region (SEAR) Expert Consultation on Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA)
Lect. Piyawat Katewongsa, IPSR faculty member as one of the representatives of Thailand's Physical Activity Working Group, attended the "South East Asia Region (SEAR) Expert Consultation on Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA)" organized by the World Health Organization (WHO) and Thai Health Promotion Foundation. The event was held at AETAS Lumpini, Bangkok.

view more

August 22-25, 2017
Fired Coal Plant
Assistant Professor Thirapong Santiphop attended Empirical Observation and Meeting on Coal Fired Power Plant in Taiwan.

view more

August 18, 2017
2017 Academic Year Orientation
Associate Professor Varaporn Akkarapatumwong, Deputy Dean for Academic of Faculty of Graduate Studies, Assoc.Prof. Rossarin Gray, IPSR Director, and IPSR administrative board and program committee held 2017 Academic Year Orientation of its graduate programs. The event was held at Srabua room, IPSR.

view more

August 16, 2017
Happiness Roaming
Deputy Director for Administration and Environment, Assistant Professor Umaporn Pattaravanich and IPSR staffs attended the workshop "Happiness Roaming". Talk was given by Assoc. Prof. Chatchawan Silpakit, Director of Contemplative Education Center, Mahidol University. The event was held at room 109, IPSR

view more

August 15, 2017
Investing in Healthy and Active Aging for Sustainable Growth Conference
Assistant Professor Malee Sunpuwan attended the forum "Investing in Healthy and Active Aging for Sustainable Growth : A Regional Approach to Promoting Innovative Long-Term Care". The event was held in Ho Chi Minh City, Viet Nam.

view more

August 11-20, 2017
European Association for South East Asian Studies (EuroSEAS) Conference
Assistant Professor Manasigan Kanchanachitra and Lecturer Dusita Phuengsamran attended European Association for South East Asian Studies (EuroSEAS) Conference, 2017. Assistant Professor Manasigan gave oral presentation on the topic "Integration of Marriage Migrants in Thailand and Europe". The event was held in Oxford, UK.

view more

August 4, 2017
Research Collaboration
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and IPSR faculty members welcomed Dr. Joanna Morrison from Institute for Global Health, University College London and Dr. Petra Gronholm and Dr. Georgia Lockwood Estrin from Kings University, United Kingdom for research collaboration. The event was held at room 403, IPSR.

view more

August 2, 2017
2017 Mahidol-Mother’s Day
On the occasion of 2017 Mahidol-Mother’s Day held at Mahidol University’s Office of the President Building at Salaya, Assistant Professor Umaporn Pattaravanich IPSR Deputy Director for Administration and Environment invited Mrs. Chutharat Supyodkeaw, IPSR supporting staff on being awarded the “Outstanding Mother-Staff Award” which granted by Her Royal Highness Princess Soamsawali. In the same event, Ms. Kamolchanok Khamsuwan did poster presentation titled “ Mother of Wisdom: New Meaning and Attitude towards the Elderly”.

view more

August 1, 2017
100-Year-Old Mothers press conference
On the occasion of 2017 Mahidol-Mother’s Day held at Mahidol University’s Office of the President Building at Salaya, IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, Chair of the 100-Year-Old Mothers held the press conference. The event was held at room 101, IPSR.

view more

July 31, 2017
Welcomed IPAHR, China
Welcomed Institute of Public Administration and Human Resource (IPAHR) of Development Research Center of the State Council (DRC) Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray, IPSR Director and administrative board welcomed staffs from Institute of Public Administration and Human Resource (IPAHR) of Development Research Center of the State Council (DRC) , People's Republic of China. The event was held at room 109, IPSR.

view more

July 31 - August 4, 2017
Short-term Training “Qualitative Data Analysis by Computer Program”
Short Course Training IPSR led by Assistant Professor Pimonpan Isarabhakdi and Suporn Jaratsit, IPSR researcher and team organized short-term training “Qualitative Data Analysis by computer program”. The event was held at room 326, IPSR.

view more

๋July 27, 2017
Chanting and Alms-giving Ceremony on Occasion of His Majesty King Rama X’s Birthday Anniversary
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and staffs attended chanting and alms-giving ceremony on occasion of His Majesty King Rama X’s birthday anniversary on July 28. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

July 27, 2017
Congratulated Prof. Banchong Mahaisavariya
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Administrative Board congratulated Prof. Banchong Mahaisavariya on the occasion of being selected as the president of Mahidol University.

view more

July 26, 2017
Donated old computers to Nakhon Pathom Military Recruiting Office
IPSR by Emeritus Professor Pramote Prasartkul, Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary and staffs donated old computers to Nakhon Pathom Military Recruiting Office. The event was held at first floor, Prachasangkom Udompathana Building, IPSR.

view more

July 25, 2017
Muslim Migration and the Unrest in the Three Southernmost Provinces of Thailand
Associate Professor Aree Jampaklay , Kathleen Ford and Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong organized a seminar to present the preliminary results of “Muslim Migration and the Unrest in the Three Southernmost Provinces of Thailand”. The event was held at room 109, IPSR.

view more

July 25, 2017
The 8th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
The College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, in collaboration with the Institute for Population and Social Research (IPSR) and ASEAN Institute for Health Development (AIHD), Mahidol University organized “The 8th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)” on Tuesday 25, July 2017 at Meeting Room 220, Institute Building 2, Chulalongkorn University.

view more

July 24, 2017
IPSR donated old computers to Thai Disabled Development Foundation
IPSR by Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment, Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary and staffs donated old computers for the purpose of education and career development to Thai Disabled Development Foundation. The event was held at first floor, Prachasangkom Udompathana Building, IPSR.

view more

July 23-27, 2017
The 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG 2017)
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Assistant Professor Kanchana Tangchonlatip attended "The 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics" (IAGG 2017) and gave oral presentation on the topic "Intergenerational Living Arrangements of Older Thai Adults and Their Psychological Well-Being". The event was held at San Francisco, USA

view more

July 15-18, 2017
13th International Conference on Thai Studies
Emeritus Professor Pramote Prasartkul, Assistant Professor Suchada Thaweesit, Assistant Professor Bhubate Samutachak, Assistant Professor Chalermpol Chamchan and Assistant Professor Sutthida Chuanwan attended 13th International Conference on Thai Studies and presented academic paper on "The Landscape of Thai Demographic Change and its Probable Repercussions”. The conference hosted by Chiang Mai University at Chiang Mai International Exhibition and Convention Center.

view more

July 12, 2017
The 11th Anniversary of The Contemplative Education Center at Mahidol University Establishment
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Administrative Board congratulated Director, Assoc. Prof. Chatchawan Silpakit on the occasion of the 11th Anniversary of The Contemplative Education Center at Mahidol University Establishment.

view more

June 30, 2017
IPSR Annual Conference XIII
IPSR Annual Conference XIII IPSR organized The 13th IPSR Annual Conference 2017 “Sexual and Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges”. Opening remarks was given by Clinical Professor Udom Kachintorn, Mahidol University President. The event was held at Royal River Hotel, Bangkok.

view more

June 19-23, 2017
Short training “Operational Research” and "Participatory Action Research"
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray opened the short training “ Operational Research” and "Participatory Action Research" organized by Assoc. Prof. Chanhathai Ard-am. 14 participants attended the training. The event was held at room 109, IPSR.

view more

June 19 - July 14, 2017
Human Rights Training
Lecturer Dusita Phuengsamran attended the training Human Rights at International Summer School, University of Sussex. UK.

view more

June 18-24, 2017
Proposal developing on left-behind children in Thailand and Myanmar
Professor Patama Vapattanawong and Associate Professor Aree Jampaklay attended the meeting "Proposal developing on left-behind children in Thailand and Myanmar" in USA.

view more

June 15-16, 2017
27th Seminar on Research and Graduate Program Management
สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 27 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 41 ท่าน ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

view more

June 14, 2017
The 10th/2017 meeting of the Human Resource Management Committee and Mahidol University Administrative Committee
IPSR hosted the 10th/2017 meeting of the Human Resource Management Committee and Mahidol University Administrative Committee at Chantana Niwarangkul Room 204, Faculty of Nursing Mahidol University Salaya Campus.

view more

June 8, 2017
IPSR Director and Ms. Chandavin Pauv traveled to the Dusidalai Building of Chitlada Palace
Her Highness Princess Sirindhorn traveled to the Dusidalai Building of Chitlada Palace to meet with the committee of the royal projects to help the people in Cambodia in the area of education and public health. IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Ms. Chandavin Pauv, student from Cambodia who is the current student of M.A. Program in Population and Reproductive Health Research (International Program) and received the grant for the year 2016 from the royal projects have attended the event.

view more

May 29-June 9, 2017
Burden of Disease and Cost-Effectiveness Analysis Training
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray welcomed 5 visitors from Health Information Division, Department of Public Health, Ministry of Health and Sports, the Republic of the Union of Myanmar. The training on the topic of “Burden of Disease and Cost-Effectiveness Analysis” by Deputy Director for Academic Affairs, Assistant Professor Pojjana Hunchangsith sponsored by World Health Organization (WHO). The event was held in IPSR.

view more

May 9-27, 2017
Prince Mahidol Award Conference Committee Meeting 2018
Prof. Churnrurtai Kanchanachitra attended Prince Mahidol Award Conference committee meeting 2018 during 9th-20th May 2017 and attended Seventy World Health Assembly during 21st-27th May 2017 in Switzerland.

view more

May 16, 2017
Welcomed Visitors from Indonesia
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Assistant Professor Pimonpan Isarabhakdi welcomed 35 visitors from Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology (HOGSI) in Malang, East Java and National Family Planning Coordinating Board of Indonesia (BKKBN), Indonesia. Associate Professor Amara Soonthorndhada also gave special talk on Adolescent Reproductive Health Research. The event was held at room 109, IPSR.

view more

May 7-12, 2017
Academic Collaboration in Beijing, China
Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray, IPSR Director and administrative board visiting Institutes in Beijing, P.R. China for research and academic collaboration including: China Population and Development Research Center (CPDRC), Department of Social Medicine and Health Education, School of Public Health, Nursing School, Peking University, Save the Children in China, Center for Population and Development Studies, Renmin University of China, Chinese Academy of Social Sciences (CASS) and Institute of Social Development.

view more

May 2-4, 2017
ABACUS Qualitative Analysis Workshop
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Assistant Professor Malee Sunpuwan attended ABACUS Qualitative Analysis Workshop in the Republic of South Africa.

view more

April 27, 2017
Happy Workers, Progressive Organization
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre, IPSR, Mahidol University and team organized Seminar on Happy Society on the theme "Happy Workers, Progressive organization". IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray also gave opening remark. The event was held at The Sukosol Hotel Bangkok.

view more

April 27, 2017
Safety Day
Asistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment and IPSR staffs joined the "Safety Day" project launch. The event was Prince Mahidol Hall, Mahidol University, Salaya Campus.

view more

April 24, 2017
Smoking Cessation Promotion Program in the Workplace Project
IPSR by Associate Professor Aree Jampaklay in collaboration with University of California, Berkeley and Faculty of Medicine Srinakharinwirot University organized the meeting to present preliminary result from Smoking Cessation Promotion Program in the Workplace Project (QUIT CHAMPS / SMILE). The event was held at Tawana Bangkok Hotel.

view more

April 24, 2017
"Active School" press release
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Lecturer Dr. Piyawat Katewongsa, IPSR Deputy Director and Asst. Prof. Yodchanan Wongsawat, Vice Dean for Research & International Relations Faculty of Engineering, Mahidol University collaborated with Office of The Basic Education Commission, Thai Health Promotion Foundation and 12 pilot schools held the press release for "Active School" project. The event was held at Aetas Lumpini Hotel, Bangkok.

view more

April 24-28, 2017
Short-course Training "Qualitative Data Analysis using computer program"
Asst. Prof. Pimonpan Isarabhakdi and the training unit organized the short-course training “Qualitative Data Analysis using computer program” at IPSR. 12 trainees from both public and private sectors participated in the training. The event was held at room 109

view more

April 19, 2017
Welcomed Lecturer Chayan from Center for Ethnic Studies and Development, Chiang Mai University
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Assistant Professor Bhubate Samutachak , Deputy Director for Research welcomed Lecturer Chayan Wattanaputi, Center for Ethnic Studies and Development, Chiang Mai University to discuss about Changing population structure in Thailand for 13th International Conference on Thai Studies under theme Globalized Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies. The event was held at room 403, IPSR.

view more

April 12, 2017
Welcomed Reproductive Health Association of Thailand and National Population & Family Department Board (NPFDB), Malaysia
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Associate Professor Amara Soonthorndhada welcomed Emeritus Professor Suporn Kerdsawang from Reproductive Health Association of Thailand and medical doctors from National Population & Family Department Board (NPFDB), Malaysia. The event was held at room 109, IPSR.

view more

April 10-14, 2017
IUSSP Council
Associate Professor Sureeporn Punpuing participated in IUSSP Council meeting in France.

view more

April 10, 2017
Songkran Festival 2017
IPSR executives, faculties, staff and students celebrated Songkran Day 2017 and congratulated IPSR athletes. The event was held at Srabua Room, IPSR.

view more

April 4, 2017
National Family Assembly
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Assistant Professor Bhubate Samutachak , Deputy Director for Research and International Relations and IPSR staffs attended and present academic research on the topic “Family comes first” in National Family Assembly and the 2017 Family Day event organized by Department of Women's Affairs and Family Development, Ministry of Social Development and Human Security. The event was held at Impact Arena.

view more

April 3-7, 2017
Commission on Population and Development
Commission on Population and Development fiftieth session Associate Professor Aree Jampaklay was the representatives and gave the speech in Commission on Population and Development fiftieth session under the theme “Changing population age structures and sustainable development”. The event was held at United Nations, New York.

view more

March 27-31, 2017
Qualitative Research
Assistant Professor Pimonpan Isarabhakdi organized Short Course Training on “Qualitative Research”. The event was held at room 109, IPSR.

view more

March 20-24, 2017
Short Course Training on Qualitative Research
Assistant Professor Pimonpan Isarabhakdi and Assistant Professor Kanchana Tangchonlatip organized Short Course Training on “Qualitative Research”. The event was held at room 109, IPSR.

view more

March 20-24, 2017
A World to Win Conference
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Deputy Director for Administration and Environment, Assistant Professor Umaporn Pattaravanich attended A World to Win Conference and gave oral presentation on the topic "Happiness in Their Own Context: Workers in the Formal and Informal Sectors” in Netherlands.

view more

March 18, 2017
The 2016 Outstanding Alumni Award
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Deputy Director for Academic Affairs, Pojjana Hunchangsith and staffs gave flowers to congratulate to Dr. Ko Ko Naing. He is an alumnus of M.A. Program in Population and Reproductive Health Research (International Program) for being awarded the 2016 Outstanding Alumni, under Administrative category, Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association. The event was held at Royal River Hotel Bangkok.

view more

March 15, 2017
Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre, IPSR, Mahidol University and team welcomed experts from public and private sectors on the occasion of opening Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS. The event was held at room 109, IPSR.

view more

March 13-14, 2017
ASEAN-Korea Migration Network Project
Lecturer Sakkarin Niyomsilpa attended the 2nd International Experts Meeting , ASEAN-Korea Migration Network Project in Indonesia

view more

March 13-16, 2017
International Workshop on Identifying Priority Areas for Population and Health Research in the South-East Asia Region
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray gave a lecture in the "International Workshop on Identifying Priority Areas for Population and Health Research in the South-East Asia Region" in Indonesia.

view more

March 13, 2017
Collaboration about the International Training Program
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Faculty Members welcomed Dr.Saseendran Pallikadavath from University of Portsmouth, UK and Dr. Siwalee Rattanapunya from Chiang Mai Rajabhat University. The meeting was about the International Training Program on “Identifying Priority Areas for Research in South East Asia region”. The event was held at room 403, IPSR.

view more

March 7-9, 2017
15th National Seminar on AIDS and Sexually Transmitted Diseases
Lecturer Dusita Phuengsamran attended and presented academic paper in 15th National Seminar on AIDS and Sexually Transmitted Diseases. The event was held at Centra Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana, Bangkok.

view more

March 2, 2017
48th Anniversary of Mahidol University
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative Board and Faculty Members worshiped to the statue of HRH Prince Mahidol of Songkla at the Office of President, Mahidol University on the 48th anniversary of Mahidol University named day and the 129th year of University Establishment. The event was held at Office of President, Mahidol Univerisy, Salaya Campus.

view more

March 2, 2017
Kanpai Mahidol Flower
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Faculty Members plant Kanpai Mahidol flower (the symbolic plant of Mahidol University) in front of Prachasangkom Udompattana building, IPSR.

view more

March 2, 2017
Mahidol Games 2017
IPSR administrative board and Faculty Members attended “Mahidol Game 2017” and joined the parade.

view more

February 23, 2017
ICASH 2017
Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University in collaboration with Diponegoro University and University of Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia organized the International Conference on Applied Science and Health (ICASH) "Improving health and well-being for better society". It was the honored that Mr. Dodo Sudradjat, Advisor to the Minister for Social and Cultural Affairs of Indonesia gave the opening remarks. Keynote Address by Associate Professor Churnrurtai Kanchanachitra on the topic “Global Health Diplomacy for Health and Well-being”. There were 240 participants. The event was held at IPSR, Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand.

view more

February 20-26, 2017
Japan-Asia Youth Exchange Program in Science
Assistant Professor Chalermpol Chamchan attended and gave lecture at Japan-Asia Youth Exchange Program in Science : SAKURA Exchange Program in Science, Collaborative Research and Education on Global Health in Japan

view more

February 19, 2017
The Fourth Conference of APA in 2018
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Associate Professor Sureeporn Punpuing, Saowapak Suksinchai and Sarayut Sakultantimetha attended The Fourth Conference of APA in 2018 in People's Republic of China.

view more

February 19-25, 2017
GEMNet-Health
Lecturer Pojjana Hunchangsith and Lecturer Dusita Phuengsamran attend 2017 Planning meeting for the Global Evaluation and Monitoring Network for Health (GEMNet-Health) Conference and Workshop on Qualitative evaluation training of trainers in United Mexican States.

view more

February 17, 2017
Visiting and Exchanging Knowledge
Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment and Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary welcomed staffs from Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University for visiting and exchanging knowledge with IPSR. The event was held at room 109.

view more

December 18, 2017
MOU with 34 Universities Network
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray ,Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre signed MOU with 34 universities network to promote happy university. The event was held at University of Phayao.

view more

February 15-16, 2017
Empowerment and Security in Economic Projects for Low-income Women in Four Mekong Countries
Lecturer Marc Voelker attended Consultative Workshop on “Empowerment and Security in Economic Projects for Low-income Women in Four Mekong Countries (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam)” in Lao People's Democratic Republic.

view more

February 13, 2017
The Health Rights of the Older People in ASEAN
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray attended Second Workshop on the Health Rights of the Older People in ASEAN in Socialist Republic of Vietnam.

view more

February 9, 2017
Population, Environment and Health Seminar
Lecturer Thirapong Santiphop, Lecturer Theerathorn Yoongthong and Ms. Kamonchanok Khamsuwan organized Population, Environment and Health Seminar on the topic Can communities surrounding the power plant live happily together?. The event was held at room 109, IPSR.

view more

February 6, 2017
Signed MOU between IPSR and MOPH
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray ,Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre, Mr. Pongsathorn Pokpermdee, Director of Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health and Dr. Charnwit Wasantanarat, Director of Thai Health Promotion Foundation signed MOU between IPSR and Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health to develop ONLINE HAPPINOMETER. The event was held at meeting room, Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health.

view more

February 1, 2017
Prince Mahidol Award Conference 2017
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over an opening ceremony of the Prince Mahidol Award Conference 2017 under the theme “Addressing the Health of Vulnerable Populations for an Inclusive Society”. The award was established in 1992 to honor the 100th birthday anniversary of Prince Mahidol of Songkla, whom Thais revere as the country’s “Father of Modern Medicine and Public Health.” He was also the father of the late King Bhumibol Adulyadej. The event was held at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld.

view more

February 1-3, 2017
Poster Presentation
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative Board and Faculty Members attended Prince Mahidol Award Conference 2017. Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong also presented academic poster on “A Multi-level Analysis of the Failure of Social Integration on Mental Health Status of Migrant Workers in Thailand”. The event was held at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld.

view more

January 30, 2017
The Workshop to Develop Strategic in Developing Research
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations, Associate Professor Aree Jampaklay and Lecturer Sakkarin Niyomsilpa attended the workshop to develop strategic in developing research in Social Sciences and Humanities organized by Research Administration Division, Mahidol University and Faculty of Social Sciences and Humanities. The event was held at room 101, IPSR.

view more

January 29, 2017
World Art Contest 2017
Assoc. Prof. Dr. Churnrurtai Kanchanachitra. Chief Secretariat, International Organizing Committee, Prince Mahidol Award Conference gave the award to the winners of paintings, drawings and photos for PMAC 2017 World Art Contest under the theme “EVERYONE MATTERS”. The event was held at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld.

view more

January 25, 2017
AUN-QA Quality Assurance
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative Board and Faculty Members welcomed Associate Professor Sompop Prathanturarug and AUN-QA Quality Assurance team , Mahidol University. The event was held at room 109, IPSR.

view more

January 23-31, 2017
Research Collaboration
Associate Professor Sureeporn Punpuing attended the research meeting “The Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia: In Search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World” (BRAIN-ASEAN) in Japan.

view more

January 19, 2017
Happy New Year 2017
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative Board and Faculty Members gave flower basket on the New Year occasion to Prof. Pornchai Matangkasombut, Management Advisor, Faculty of Science, Mahidol University.

view more

January 19-23, 2017
International Conference
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Assistant Professor Malee Sunpuwan attended conference “Multicultural Society: International Migration and Diversified Communities” in Japan.

view more

January 18, 2017
AUN-QA Quality Assurance
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative Board and Faculty Members welcomed AUN-QA Quality Assurance team, Mahidol University. The event was held at room 109, IPSR.

view more

January 17, 2017
Happy New Year 2017
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative Board and Faculty Members gave flower basket on the New Year occasion to Prof Rajata Rajatanavin, Management Advisor, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

view more

January 13, 2017
Happy New Year 2017
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative Board and Faculty Members gave flower basket on the New Year occasion to Prof. Vicharn Panich, President of Thai National Health Foundation, Sodsri – Saritwong Foundation and Knowledge Management Institution. The event was held at Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI).

view more

January 11, 2017
Special In-house Seminar
IPSR Administrative board, faculty members and students attened IPSR Wednesday seminar on the topic “Wellbeing and Mental Health: Intercultural Perspectives” presented by Prof. Charles Watters, Sussex Centre for Migration Research, University of Sussex, UK. The event was held at room 109.

view more

January 10, 2017
Workshop on Undocumented cross-border migrants from Cambodia to Thailand
Mahidol Migration Center (MMC) partnership with Migrating out of Poverty Research Consortium (Global Studies), University of Sussex, UK organized “Undocumented cross-border migrants from Cambodia to Thailand” workshop. The event was held at room 109, IPSR.

view more

January 10, 2017
ประชุมระดมสมองโครงการวิจัย
Lecturer Jongjit Rittirong, project leader of “The investigation of problems and risks to have rights violated among older persons to assess and provide guardianship” organized the meeting to propose a list of contributors to the project as a case study. The event was held at room 326.

view more

January 6, 2017
EURA-NET Conference
Associate Professor Sureeporn Punpuing, Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, Assistant Professor Manasigan Kanchanachitra and Lecturer Sakkarin Niyomsilpa organized the meeting on Challenging and policy on migration between Thailand and Europe. The event was held at The Sukosol Hotel Bangkok.

view more

January 5, 2017
The New Year Occasion 2017
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and faculty members gave flower basket to Clinical Professor Piyasakol Sakolsatayadorn, Minister of Public Health on the New Year occasion. The event was held at Ministry of Public Health.

view more

December 20-21, 2016
Field Data Collection at Cambodia
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations went to Cambodia for field data collection for project "Connecting the Mekong Through Education and Training" (COMET).

view more

December 26, 2016
Happy New Year 2017
IPSR organized New Year party and gave awards to outstanding staffs. The event was held at room 101, IPSR.

view more

December 20, 2016
Training on “ The mechanism that make good quality social science research”
IPSR-Institutional Review Board (IPSR-IRB) organized the training on “ The mechanism that make good quality social science research”. The number of participants was 53. The event was held at room 109, IPSR.

view more

December 19, 2016
Welcomed Assoc. Prof. Dr.Rosemarie Hunter, Dr.Marybeth Vogel-Ferguson and Ms.Naima Mohammed from College of Social Work, University of Utah
Assoc. Prof. Aree Jampaklay welcomed Assoc. Prof. Dr.Rosemarie Hunter, Dr.Marybeth Vogel-Ferguson and Ms.Naima Mohammed from College of Social Work, University of Utah. And also had the meeting with IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Associate Professor Sureeporn Punpuing, and Assistant Professor Bhubate Samutachak for academic collaboration on Migration. The event was held at room 403, IPSR.

view more

December 17-18, 2016
PHESD 2016
Associate Professor Yothin Sawangdee attended International Conference on “Population, Health, Environment and Sustainable Development (PHESD2016)” and gave oral presentation on "International Passive Migrants: Unemployment Poverty and Accessibility to Health Care in Developing Countries" in Bangladesh.

view more

December 14-17, 2016
MDRG Workshop
Associate Professor Aree Jampaklay, Assistant Professor Kanokwan Tharawan and Lecturer Piyawat Katewongsa attended “Conducting and Communicating Research with Public Policy Influence the Mekong Development Research Group (MDRG) Workshop” in Myanmar.

view more

December 13-17, 2016
Crossroads in Cultural Studies Conference in 2016
Lect. Wakako Takeda participated a workshop, Soft drink Consumption Culture in Asia-Pacific on 13 December, and a conference, the Crossroads in Cultural Studies Conference in 2016 between 14-17 December at the University of Sydney, Australia and gave oral presentations on the topic "Drinking together: Socio-cultural determinants of consumption among urban Australian and Japanese".

view more

December 12-20, 2016
BRAIN-ASEAN Conference
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Assistant Professor Chalermpol Chamchan attended the meeting “The Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia : In search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World” (BRAIN-ASEAN) in Japan.

view more

December 7-9, 2016
Are Centenarians the Realisation of Successful Ageing : Insights from a Global Study
Assistant Professor Sutthida Chuanwan made the presentation "Verification of Reported Age and Estimating Number of Centenarians in Thailand " in the Are Centenarians the Realisation of Successful Ageing : Insights from a Global Study Conference in Singapore.

view more

December 6-7, 2016
Technical consultation on the development and communication of a technical package to strengthen country health data systems
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra attended Technical consultation on the development and communication of a technical package to strengthen country health data systems in Switzerland.

view more

December 5, 2016
Future Research Collaboration
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray attended the meeting for future research collaboration with GIGA German Institute of Global and Area Studies in Germany.

view more

December 2-3, 2016
Agenda 2030 : Improving Data on International Migration
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong attended the meeting Agenda 2030 : Improving Data on International Migration in Germany.

view more

December 2-3, 2016
EURA-NET Conference
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Lecturer Sakkarin Niyomsilpa attended Final Conference of the temporary migration between Asia and Europe research project (EURA-NET) and present academic research on “Temporary Migration in Thailand” in Belgium.

view more

December 1, 2016
Special talks on Research Data
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations and IPSR staffs give special talks on Research Data from IPSR projects to IPSR students for their thesis and research idea. The event was held at room 403, IPSR.

view more

November 30 - December 10, 2016
The 4th Annual Conference: ‘Migration and Changing Societies: Research Agendas
Lecturer Dusita Phuengsamran and Niphon Darawuttimaprakorn, IPSR researcher joined Research Visit to the Sussex Centre for Migration Research (SCMR), Global Studies, University of Sussex and attended The 4th Annual Conference: ‘Migration and Changing Societies: Research Agendas in UK.

view more

November 23, 2016
Population Plan During The Eleven National Economic and Social Development Plan (2017-2021)
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations attended the meeting on "Population Plan During The Eleven National Economic and Social Development Plan (2017-2021)"organized by UNFPA. The event was held at The Sukosol Hotel, Bangkok.

view more

November 22, 2016
Pay respect to King Rama 9
IPSR Administrative Board and Faculty members gathered together to pay respect to King Rama 9 on the occasion of King Rama 9's birthday. The event was held at Office of President, Mahidol university.

view more

November 22, 2016
Welcomed Director of Institute for Technology and Innovation Management
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray welcomed Dr. Tanit Changthavorn , Director of Institute for Technology and Innovation Management in the occasion of future collaboration. The event was held at room 403, IPSR.

view more

November 18, 2016
The 2016 National Conference on Population Studies
Thai Population Association, Institute for Population and Social Research , Mahidol University in collaboration with networks organized "The 2016 National Conference on Population Studies". The event was held at Kasat Suek room, 4th floor, The Twin Towers Hotel, Bangkok.

view more

November 16-20, 2016
The Gerontological Society of America’s 69th Annual Scientific Meeting
Assistant Professor Kanchana Tangchonlatip, IPSR Lecturere presented her paper on the topic "Relationships between Grandparents and Grandchildren in Skipped Generation Families in Thailand" in "The Gerontological Society of America’s 69th Annual Scientific Meeting" in USA.

view more

November 16-19, 2016
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
Ms. Chutima Yousomboon and Ms. Kornkanok Phongpradith, Project-based Researcher attended The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 and presented Report Card. The event was held at Queen Sirikit National Convention Center.

view more

November 16-19, 2016
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
Mr. Chatinai Wanancha and Mr. Panya Choolert, Project-based Researcher attended The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 and presented poster on “We Active: An Innovation in Process of the Sedentary Behavior Reduction in School Children”. The event was held at Queen Sirikit National Convention Center.

view more

November 16-19, 2016
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
Lecturer Piyawat Katewongsa, Deputy Director for Organization Development and Informatics attended The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 and gave oral presentation on “Do Age and Sex matter in MVPA pattern among Thai Population?”. The event was held at Queen Sirikit National Convention Center.

view more

November 16, 2016
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
Lecturer Piyawat Katewongsa, Deputy Director for Organization Development and Informatics and Mr. Panya Choolert, Project-based Researcher presented Thailand Physical Activity report to Admiral Narong Pipatanasai, Deputy Prime Minister in “The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016” (ISPAH2016).

view more

November 14, 2016
IPSR’s 45th Anniversary
Merit-Making Ceremony in Dedication to H.M. King Bhumibol Adulyadej on IP IPSR Staffs and students attended Merit-Making Ceremony which dedicated to H.M. King Bhumibol Adulyadej on IPSR’s 45th Anniversary.SR’s 45th Anniversary

view more

November 10-11, 2016
Study Visit about Entrepreneurship and Innovation Ecosystems
Mahidol University Administrative Board, Faculties Administrative Board including IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray attended Study Tour on “Entrepreneurship and Innovation Ecosystems” in Singapore.

view more

November 10-11, 2016
2016 Joint Research on International Marriage and Labor Migrations in the Asia-Pacific Region
Assistant Professor Malee Sunpuwan gave a review on the topic "Occupational stratification among immigrants in Thailand" in the 2016 Joint Research on International Marriage and Labor Migrations in the Asia-Pacific Region conference in Republic of Korea.

view more

November 7-11, 2016
The Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of PHN
Associate Professor Amara Soonthorndhada and team organized training on the topic “Monitoring and Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs” for 7 participants. The training was on 7-11 November 2016. The Event held at IPSR.

view more

November 3, 2016
Welcomed Staffs from German Institute of Global and Area Studies
Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, Associate Professor Sureeporn Punpuing and IPSR staffs welcomed Dr.Luicy Pedroza and team from German Institute of Global and Area Studies, Federal Republic of Germany. The event was held at VIP room, IPSR.

view more

November 3-4, 2016
Migration Bridges in EURASIA
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations and Assistant Professor Chalermpol Chamchan attended International Conference “Migration Bridges in EURASIA”. Assistant Professor Chalermpol Chamchan gave Oral Presentation on the topic of Migrant Children and Education for All in Thailand. The event was held in Hanoi, Vietnam.

view more

November 3-4, 2016
United Nations Expert Group Meeting
Associate Professor Patama Vapattanawong attended “United Nations Expert Group Meeting on the Methodology and Lessons Learned to Evaluate the Completeness and Quality of Vital Statistics from Civil Registration” and gave presentation on Experience with dual-registration validation studies in Thailand” in USA.

view more

October 31, 2016
Data collection training for COMET
IPSR organized training on Data Collection for Connecting the Mekhong Through Education and Training (COMET). Participants were from Cambodia, Myanmar, Laos PDR, and Vietnam. The event was held at room 109, IPSR.

view more

October 26-28, 2016
The 1st Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region Conference
Associate Professor Sureeporn Punpuing, IPSR Lecturer attended The 1st Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region and gave oral presentation on the topic “Family Database in Thailand” in South Korea.

view more

October 25-31, 2016
The International Scientific-Practical Conference
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray attended "The International Scientific-Practical Conference of the Project MIGRATION BRIDGES IN EURASIA" and was invited to give the lecture on “Research Methods” to Ph.D. students at MGIMO University, Russia.

view more

October 25-31, 2016
The International Scientific-Practical Conference
Lecturer Dr. Sakkarin Niyomsilpa attended The International Scientific-Practical Conference of the Project “MIGRATION BRIDGES IN EURASIA” and gave Oral presentation on the topic “Migration Trends and Policies in Southeast Asia” in Russia.

view more

October 22-23, 2016
Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization and Welfare for the Regeneration of Communities in European, Asian and Japanese Societies
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Assistant Professor Chalermpol Chamchan attended the conference “Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization and Welfare for the Regeneration of Communities in European, Asian and Japanese Societies”. Associate Professor Sureeporn Punpuing also gave oral presentation on the topic “Cross-marriage Migration: A Case Study of Thai Women and European Men”. Later, joined the Study Tour with IPSR postgraduate students in Center for South East Asia Studies, Kyoto University, Japan.

view more

October 17, 2016
Mourning over the passing of the late His Majesty the King Bhumibol Adulyadej
IPSR’s executives, faculty members, staffs, and students gathered to express its mourning over the passing of the late His Majesty the King Bhumibol Adulyadej. The event was held at IPSR, Mahidol University.

view more

October 15, 2016
Set up the Location
IPSR’s executives, faculty members, staffs, and students gathered to set up the location at IPSR to express its mourning over the passing of the late His Majesty the King Bhumibol Adulyadej.

view more

October 15-19, 2016
International Conference on Public Health for Tropical Coastal Development 2016
Associate Professor Yothin Sawangdee was invited to attend International Con­ference on Public Hea­lth for Tropical Coas­tal Development 2016 during 15-19 October 2016 in Semarang, Indonesia. He also presented "Effec­t of Climate Change a­nd Migration on Healt­h Problems in Tropica­l and Coastal Regions­" from Migration­ Follow Up and Longit­udinal Study of Migra­nt from Nang Rong Project.

view more

October 13-14, 2016
Working Group Meeting for The Prince Mahidol Award Conference 2018
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of Mahidol University Global Health attended Working Group Meeting for The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2018 in USA.

view more

October 13-14, 2016
The 18th Annual Supporting Staff Seminar
IPSR had the 18th Annual Supporting Staff Seminar under theme “Think Green Live Green” at Bandara On Sea, Rayong.

view more

October 14, 2016
Mourning over the passing of the late His Majesty the King Bhumibol Adulyadej
IPSR’s executives, faculty members, staffs, and students gathered to express its mourning over the passing of the late His Majesty the King Bhumibol Adulyadej. The event was held at Office of The President. Mahidol University.

view more

October 10, 2016
Welcome Staffs from Diponegoro University, Indonesia
Asst. Prof. Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations and Assoc. Prof.Sureeporn Punpuing welcomed study visit from Diponegoro University, Indonesia. This meeting highlights the expansion of the existing cooperation to greater prospective collaboration. The event was held at room 326, IPSR, Mahidol University.

view more

October 7-12, 2016
Asian Population Association (APA)
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director attended Asian Population Association (APA) conference betweend October 7-8, 2016 and The Population Forum on “Future Directions in Asian Population Research” between October 10-12, 2016 in China.

view more

October 7-8, 2016
2016 Freshmen Welcome Days
IPSR organized Alumni and Freshmen Welcome Activity 2016 at Wat Bangnamwon school, Samutsakorn province and Chamchan Resort, Phetburi.

view more

October 5, 2016
Next station: IPSR Happiness Station
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and IPSR staffs attended the workshop "Next station: IPSR Happiness Station". Talk was given by Assoc. Prof. Chatchawan Silpakit, Director of Contemplative Education Center, Mahidol University. The event was held at room 109, IPSR

view more

September 30, 2016
Merit Making
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray attended merit making organized by College of Religious Studies, Mahidol University. The event was held at Mahidol Learning Center.

view more

September 30, 2016
Congratulations
IPSR organized the event to congratulate to doctorate graduates in Demography (International program) and master degree graduates in Population and Reproductive Health Research (International Program). The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 28-30, 2016
Coordination Meeting in Republic of Korea
Assistant Professor Bhubate Samutachak attended Coordination Meeting (Research on Case Studies of Diversity Management and Human Capital Strategy) in Republic of Korea.

view more

September 26, 2016
The Foundation Day-Faculty of Environment and Resource Studies
Lecturer Teeranong Sakulsri, Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary and IPSR staffs offered the flower basket to Associate Professor Dr. Kampanad Bhaktikul, Dead of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University on the occasion of The Foundation Day-Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University. The Event was held at Environment and Resource Studies, Mahidol University.

view more

September 24, 2016
Mahidol Day 2016
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and IPSR staffs joined the ceremony to pay respect to HRH Prince Mahidol of Songkhla on “Mahidol Day”. The event was held at Mahidol University, Salaya campus.

view more

September 22, 2016
Wai Khru Ceremony
IPSR students attended Wai Khru Ceremony. Wai Khru Ceremony is a Thai ritual in which students pay respects to their teachers in order to express their gratitude and formalize the student–teacher relationship. The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 22, 2016
Retirement Ceremony
IPSR organized Retirement Ceremony and Farewell for Associate Professor Amara Soonthorndhada, Assistant Professor Yupin Vorasiriamorn, Lecturer Kerry Richter, Lecturer Lylla Winzer and Somying Suwanwatana. The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 21, 2016
The Foundation Day - 22nd Anniversary of College of Music
IPSR Deputy Director, Assistant Professor Umaporn Pattaravanich and Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary and staffs offered the flower basket to Assoc. Prof. Dr. Sugree Charoensook, Dean of College of Music on the occasion of The Foundation Day - 22nd Anniversary of College of Music, Mahidol University.

view more

September 21-23, 2016
Clean Coal Technology Power Plant
Lecturer Thirapong Santiphop attended the meeting on “Clean Coal Technology Power Plant” in Malaysia.

view more

September 20-21, 2016
Training on ThaiJo
Training on Thai Journals Online IPSR and JPSS Committees organised Training on Thai Journals Online (ThaiJo). Trainer came from TCI: Thai-Journal Citation Index Centre. The event was held at room 322, IPSR.

view more

September 10, 2016
G7 Kobe Health Ministers’ Meeting
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of Mahidol University Global Health (MUGH) attended G7 Kobe Health Ministers’ Meeting Official Side Event UHC, Innovation and Ageing : Research on innovations for achieving sustainable universal health coverage for ageing population. She also gave oral presentation on “Solutions for long term care in Asia” in Japan.

view more

September 7, 2016
The Annual Training on Fire Prevention
IPSR organized the annual training on fire prevention and practicing the use of fire extinguishers. The event will be held at room 101.

view more

September 7, 2016
Welcome Staffs from Chinese Academy of Social Sciences, China
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and team welcomed Prof. Zhang Yi, Dr. Ma Chunhua, Dr. Shi Yuntong from Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, China and Ms. Kwansiri Wanwiwake, Ms. Priyapatra Supanattanarom from National Research Council of Thailand (NRCT) from EXCHANGE OF SCHOLARS Under NRCT-CASS Cooperation year 2016. The event was held at 403, IPSR.

view more

August 30, 2016
Special Seminar
Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, IPSR lecturers and students attended special talk on “Exploring evergreening: estimating the cost of low patent standards” given by Hazel V. J. Moir, Adjunct Associate Professor, Centre for European Studies, Australian National University (ANU), Canberra, ACT, Australia. The event was held at Rajavadee room, IPSR.

view more

August 31-September 3, 2016
European Population Conference 2016
Associate Professor Aree Jampaklay attended EPC (European Population Conference) 2016 and gave Oral Presentation on the topic “The Impact of Parental Absence on Early Childhood Development” in Germany.

view more

August 31, 2016
Graduates of 2015 Academic Year
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Lecturers, Graduate staffs and students attended the Congratulations Ceremony for doctoral degree and master degree graduated for 2015 academic year. The event was held at Srabua room (109), IPSR

view more

August 31, 2016
Welcomed Professors and Students from Nagoya University
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations and students welcomed professors and students from Nagoya University, Graduate School of Medicine/ School of Health Science in order to exchange knowledge on academic and research between universities. Assistant Professor Chalermpol Chamchan also gave special lecture on “Ageing Society and Health Issues in Thailand”. The event was held at Rajavadee room (326), IPSR.

view more

August 29, 2016
Anniversary 26th Year "Engineering Foundation Day"
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Administrative Board congratulated Asst. Prof. Jackrit Suthakorn, Dean of Engineering on the event of engineering foundation day. The Event was held at Engineering faculty, Mahidol University.

view more

August 29 - September 2, 2016
Workshop on "Applied Regression Modelling for Panel Data Analysis"
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray opened the short training on “Applied Regression Modelling for Panel Data Analysis” organized by Lect. Dr. Theerathorn Yoongthong.9 participants attended the training. The event was held at room 316, IPSR.

view more

August 25, 2016
Welcomed Knowledge Network Institute Of Thailand
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and the administrative team welcomed Knowledge Network Institute Of Thailand along with executives from 9 universities under "Faculty Governance Program". They observed management, teaching, training and research and also visited IPSR library. The event was held at IPSR.

view more

August 25-27, 2016
2016 ISQOLS Annual Conference
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Assistant Professor Chalermpol Chamchan and Suporn Jaratsit, IPSR Reseacher attended 2016 ISQOLS Annual Conference and gave Oral Presentation.

view more

August 24-28, 2016
EURA-NET Project
Associate Professor Surname: Punpuing and Lect. Dr. Sakkarin Niyomsilpa attended the meeting on EURA-NET Project in People's Republic of China.

view more

August 22-26, 2016
Policy Communication Workshop
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, IPSR Lecturer, Director of Mahidol University Global Health, Director of Thai Health Report collaborated with Thai Health Promotion Foundation and International Health Policy Program organized the “Policy Communication workshop”. The workshop provided theoretical presentations on policy concepts, policy communication skills, effective writing and stakeholder analysis. There were 14 individuals participating in the workshop. The event was held at Sampran Riverside hotel.

view more

August 21, 2016
Thailand Research EXPO 2016
Assistant Professor Pimonpan Isarabhakdi was invited to give the lecture on “How to write qualitative report” in Thailand Research EXPO 2016. The event was organized by National Reseach Coucil of Thailand. The event was held at Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok.

view more

August 18, 2016
Demographic Changes in Older People and Health Situation of Older Old and Centenarian
IPSR led by Emeritus Professor Pramote Prasartkul, project leader of Thai centenarian organized press conference on “Demographic changes in older people and health situation of older old and centenarian”. The project was sponsored by The Thailand Research Fund (TRF). The event was held at Sukosol Hotel.

view more

August 17, 2016
Big Cleaning Day 2016
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray opened “Big Cleaning Day 2016”. The event was held at IPSR.

view more

August 15-24, 2016
Surveillance data analysis and Planning response interventions based on research findings
Assoc.Prof.Dr. Yothin Sawangdee gave a lecture in the training workshop on “Surveillance data analysis and Planning response interventions based on research findings” taken place in Ulaanbaatar, Mongolia and organized by the National Center for Maternal and Child Health with support from UNFPA Country Office between 15-24 August 2016.

view more

August 8, 2016
The 2016 Academic Year Orientation
Prof.Patcharee Lertrit, Dean of Faculty of Graduate Studies, Assoc.Prof.Rossarin Gray, IPSR Director, and IPSR administrative board and program committee held 2016 Academic Year Orientation of its four graduate programs, namely MA Program in Population and Social Research, MA Program in Population and Reproductive Health Research, MA Program in Population and Social Gerontology and Ph.D. Program in Demography. The event was held at Srabua room, IPSR.

view more

August 2, 2016
Nonthaphum Home
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and staff visited Nonthaphum Home in Nonthaburi Province to host lunch for children with disabilities and give them donations.

view more

August 1, 2016
2016 Mahidol-Mother’s Day
On the occasion of 2016 Mahidol-Mother’s Day held at Mahidol University’s Office of the President Building at Salaya, IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, Chair of the 100-Year-Old Mothers of Four Regions, invited one awardee and two representatives (out of five awadees) to be granted the certificates by Her Royal Highness Princess Soamsawali.

view more

August 1, 2016
Short Course Training
IPSR led by Assistant Professor Pimonpan Isarabhakdi and Suporn Jaratsit, IPSR researcher and team organized short-term training “Qualitative Data Analysis by computer program”. The event was held at IPSR.

view more

July 27, 2016
IPSR on Brexit episode I: Economic and Political Divorce with Geographical Union
IPSR staffs and students attended In House Seminar “IPSR on Brexit episode I: Economic and Political Divorce with Geographical Union” presented by Dr. Bhubate Samutachak and Dr. Sakkarin Niyomsilpa. The event was held at room 109, IPSR.

view more

July 27-28, 2016
Data management and logistic regression and the theory and practice on multilevel method
Associate Professor Yothin Sawangdee had been invited as a special lecturer in the workshop on "Data management and logistic regression and the theory and practice on multilevel method” in Indonesia between 27-28 July 2016.

view more

July 26-27, 2016
International Summer School Program
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray gave the opening speech on International Summer school Program "Does Climate Change Move You: Understanding the linkages of migration and climate change and the concepts, methods, and policies behind them". The International Summer school Program was organized by Dr. Teeranong Sakulsri (PISR, Mahidol University) and Mr. Harald Sterly (Bonn University). The event was held at room Srabua, IPSR.

view more

July 25, 2016
Special Talk “Poverty dynamics and sustainable development: A long term panel project in Thailand and Vietnam (2007 - 2024)”
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray, IPSR lecturers, IPSR staffs and students attended Special Talk on the topic “Poverty dynamics and sustainable development: A long term panel project in Thailand and Vietnam (2007 - 2024)” by Prof. Hermann Waibel (University of Hannover, Germany) at Srabua Room (109), IPSR.

view more

July 15, 2016
The Buddhist Rains Retreat
Assistant Professor Dr. Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment and IPSR staffs consecrated lenten candle and rains-cloth to mark the start of the Buddhist Rains Retreat at Wat Phutthatham Rangsi, Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom.

view more

July 14, 2016
The Issue of Social Research Ethics
IPSR Institutional Review Board organized the seminar on "The issue of social research ethics No. 2 (1/2016)”. IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray gave an opening speech. The event was held at Srabua room, IPSR.

view more

July 7-8, 2016
ICHD 2016: 18th International Conference on Happiness and Development
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit attended ICHD 2016: 18th International Conference on Happiness and Development and gave oral presentation on “Marital Status and Happiness among Employed People in Thailand” in Czech Republic.

view more

July 7-8, 2016
Made the Presentation
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit attended ICHD 2016: 18th International Conference on Happiness and Development and gave oral presentation on the topic “Marital Status and Happiness among Employed People in Thailand” in Czech Republic.

view more

July 4, 2016
Welcome Staffs from the University of Sussex
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray and team welcomed Prof. Cherith Moses, University Director for International Recruitment and Development and Mr. Chris Wellings, Head of Academic Development and Quality Enhancement Office from The University of Sussex, United Kingdom. The meeting was discuss about building a network of cooperation in the development of international programs in the future. The event was held at room 403, IPSR.

view more

July 4-13, 2016
Short training “New Way of Social Science Research”
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray opened the short training “New Way of Social Science Research” organized by Assoc. Prof. Chanhathai Ard-am. 17 participants attended the training. The event was held at room 107, IPSR.

view more

July 1, 2016
2016 IPSR Annual Conference XII
IPSR organized The 12th IPSR Annual Conference 2016 “Thailand in the Era of Transnational Migration”. Opening remarks was given by Clin. Prof. Choakchai Metheetrairut, Mahidol Vice President for Administration. The event was held at Room 101 Prachasangkom Udompathana, Institute For Population and Social Research, Mahidol Salaya.

view more

June 30, 2016
Welcome Staffs from Institute of Sociology (IOS), Vietnam
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, Emeritus Professor Pramote Prasartkul and IPSR lecturers welcomed Prof. Dang Nguyen Anh, Director of Institute of Sociology (IOS) and the team from Vietnam. The meeting was held to discuss about exchange of research learning to prepare for an aging society in Vietnam. The event was held at room 403, IPSR.

view more

June 29, 2016
Online Learning: SPOC and MOOC
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray attended the signing ceremony of supporting the development of online learning: SPOC and MOOC under Mux and Thai MOOC. Dr. Marc Voelker, IPSR lecturer signed the agreement because PRPR101 has been selected as one of 13 subjects that received funding. The event was held at room 322, Mahidol Learning Center, Salaya.

view more

June 28-30, 2016
Mahidol Migration Conference 4th
Mahidol Migration Center (MMC), Institute for Population and Social Research (IPSR) in collaboration with the Asian Institute of Technology, the Sussex‐Mahidol Migration Partnership, the Russian Academy of Sciences, the Asian Population Association and the Toyota Foundation organized the 4th MMC Regional Conference "In the Era of Transnational Migration". The event was held at IPSR, Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand

view more

June 27- July 2, 2016
Governing Multi Sectoral Collaborations for Health in Low and Middle Income Countries
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of Mahidol University Global Health attended the meeting “Governing Multi-Sectoral Collaborations for Health in Low and Middle income countries” in Italy.

view more

June 27, 2016
Visit to World Vision Foundation of Thailand
Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing, IPSR staff and Ph.D. students invited lecturers from 1) Kobe University, Japan 2) Hanyang University, South Korea and 3) Asian Institute of Technology (AIT), Thailand to visit World Vision Foundation of Thailand.

view more

June 24, 2016
Established Academic Service Network
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and the administrative team welcomed Dr. Ruchareka Wittayawuttikul, Mahidol University Library and Knowledge Center Director. They also visited IPSR library and established academic service network between 2 organizations. The event was held at room 406.

view more

June 23-24, 2016
EdPEx
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, administrative team, staffs, and researchers welcomed evaluation committees for Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx). The event was held at Room 101, IPSR.

view more

June 21, 2016
The Meeting and Networking for Future International Conference Collaboration
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of Mahidol University Global Health (MUGH) and Chief Secretariat of Prince Mahidol Award Conference and staffs welcomed Dr.Poonam Khetrapal Singh, Regional Director, World Health Organization South-East Asia Region - WHO SEARO and Clin. Prof. Udom Kachintorn, President of Mahidol University to the meeting and networking for future international conference collaboration. The event was held in VIP room, IPSR.

view more

June 21-23, 2016
Reaching Every Adolescent: Regional Workshop on Strengthening Gender, Equity, Rights and Social Determinants of Health
Assistant Professor Pojjana Hunchangsith, Deputy Director for Academic Affairs attended operational meeting "Reaching Every Adolescent: Regional Workshop on Strengthening Gender, Equity, Rights and Social Determinants of Health" in Kathmandu, Nepal. The meeting was organized by WHO Regional Office for South-East Asia. The participants were from Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Maldives , Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand , Timor - Leste and Thailand.

view more

June 17, 2016
The Seminar on Exchanging Knowledge
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of Mahidol University Global Health and staffs welcomed Clin. Prof. Udom Kachintorn, President of Mahidol University and Mahidol Administration board to the seminar on exchanging knowledge between National Institutes of Health (NIH) and Thai researchers. The event was held at Prachasangkom Udompathana 101, IPSR.

view more

June 20-24, 2016
The Short Training “Operational Research: Science and Art for the Benefit of Mankind”
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray opened the short training “Operational research: science and art for the benefit of mankind” organized by Assoc. Prof. Chanhathai Ard-am. 9 participants attended the training. The event was held at room 323, IPSR.

view more

June 16-18, 2016
The 26th Seminar "Towards IPSR Vision 2020"
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray, IPSR lecturers, IPSR researchers and IPSR staffs attended the 26th seminar "Towards IPSR Vision 2020" at Fisherman's Resort, Haad Chao Samran, Phetchaburi.

view more

June 13-14, 2016
Study Visit at Kobe Active Aging Research Hub (KAARb) Project
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray and Ms. Kamolchanok Kamsuwan, Ms. Wannee Hutapat, IPSR Researcher visited “Kobe Active Aging Research Hub (KAARb) at Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University. In addition, they visited Kobe Senior Citizen College on 14th June 2016 in Japan.

view more

June 13, 2016
Salaya Talk "Happy Denmark: How Danish People Obtained Good Quality of Life"
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of Mahidol University Global Health and staffs welcomed H.E. MiKael Hemniti Winther, Denmark's Ambassador to Thailand, Myanmar and Cambodia. H.E. MiKael Hemniti Winther gave the lecture on "Happy Denmark: How Danish People Obtained Good Quality of Life". The event was held at Prachasangkom Udompathana 101, IPSR.

view more

June 11-12, 2016
Youth Camp
Lecturer Dr. Piyawat Katewongsa, Deputy Director and Project leader and IPSR researchers in the project “Dek Thai Mai Chuay: We active” organized “Teen knows, Teen Active camp” with 3 pilot schools.

view more

June 10, 2016
The 7th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
Assistant Professor Dr. Pojjana Hunchangsith, Deputy Director for Academic Affairs, IPSR lecturers and students attended The 7th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP) which organized by IPSR Institute for Population and Social Research, Mahidol University, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University and College of Public HealthScience, Chulalongkorn University.

view more

June 9, 2016
Green Office
Assistant Professor Dr. Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment and IPSR staffs welcomed Green Office committees from Department of Environmental Quality Promotion and Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University. The event was held at Srabua room, IPSR.

view more

๋June 9-10, 2016
Children on the Move : Migrant Children and Youth in Asia
Assistant Professor Dr. Chalermpol Chamchan attended the conference “Children on the Move : Migrant Children and Youth in Asia”. He also presented the paper “Access to Education of Migrant Children in Thailand : Policy and Practice” - part of “Role of Local Government’s Policies in Creating Multiculturalism Society : Thailand and Japan” project in Japan.

view more

9-12 June 2016
The Asian Conference on Aging & Gerontology
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray and Ms. Kamolchanok Kamsuwan, Ms. Wannee Hutapat, IPSR Researcher attended “The Asian Conference on Aging & Gerontology” (AGen2016) between 9-12 June 2016 in Japan.

view more

June 7-8, 2016
Attended Network Meeting of WHOCC in India
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray and Asst.Prof.Dr. Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations attended “Network meeting of WHO Collaborating Centers (CC’s) in Reproductive, Maternal and Newborn Health” in India.

view more

June 2-7, 2016
Attended the Conference in UK
Kulapa Vajanasara, IPSR Researcher attended the conference “Abortion and Reproductive Justice” at Ulster University and presented the paper : Abortion Stigma and its Associated Sin in Thailand" in UK.

view more

June 2-5, 2016
Attended the Meeting in Myanmar
Associate Professor Dr. Aree Jampaklay attended the meeting “The Gender Roles in Remittances-Sending Behavior and Utilization : A Qualitative Study Among Migrant Workers from Cambodia, Lao PDR and Myanmar Living in Thailand, and Among Remittances Receivers in The Migrants’ Country of Origin” in Myanmar.

view more

May 30-31, 2016
Size and Special Characteristics of Study Population with Programmatic Mapping
IPSR collaborated with National Aids Management Center (NAMs) to organize a meeting on “Size and Special Characteristics of Study Population with Programmatic Mapping”. This project is for the HIVs related implementation in Bangkok and 12 other provinces in Thailand. Dr. Dusita Phuengsamran, Dr. Teeranong Sakulsri, Niphon Darawuttimaprakorn and IPSR staff were involved in this project. The event was held at Tawana Hotel Bangkok.

view more

May 28-29, 2016
15th Graduated Student Network on Sociology and Anthropology Conference
Assistant Professor Kanchana Tangchonlatip and Assistant Professor Pimonpan Isarabhakdi, IPSR Faculty Member and M.A. Program in Population and Social Research students attended and presented academic paper at Graduated Student Network on Sociology and Anthropology Conference. The event was held at BP Samila Beach Hotel & Resort, Songkhla.

view more

May 25, 2016
Donated Old Computers
IPSR by Mr.Somchai Supyodkeaw, Head of Organization Communication Section and staffs donated old computers to Phutthamonthon Independent Living Center for the purpose of education to disability people. The event was held at first floor, Prachasangkom Udompathana Building, IPSR

view more

ABACUS Qualitative Training
Associate Professor Dr. Sureeporn Punpuing and Assistant Professor Dr. Malee Sunpuwan attended the workshop ABACUS Qualitative training in Ghana.

view more

May 23, 2016
Thai Family Well-Being
Asst.Prof.Dr. Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations and project leader “Thai Family Well-Being” project and the team organized the meeting to present the research result. The project is sponsored by The Thailand Research Fund. IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray also gave the welcoming speech. The event was held at Kamolthip Ballroom, The Sukosol Bangkok.

view more

May 23, 2016
NSO 53rd Years Anniversary
Assistant Professor Chalermpol Chamchan, IPSR representative attended NSO 53rd Years and donated money to Ramathibodi Foundation, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The event was held at National Statistical Office, The Government Complex, Bangkok

view more

May 17, 2016
Donated Old Computers
IPSR by Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary and staffs donated old computers for the purpose of education to teachers and students, Wat Ngiwrai school. The event was held at first floor, Prachasangkom Udompathana Building, IPSR

view more

May 17-20, 2016
PMAC 2017 Committee Meeting
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of Mahidol University Global Health and staffs attended Prince Mahidol Award Conference committee meeting 2017 in Switzerland.

view more

May 16, 2016
Happy Universities Collaboration
Assoc. Prof. Sirinan Kittisuksathit , Chairman of Happiness Management, Mahidol University and the team welcomed Clin. Prof. Choakchai Metheetrairut, Vice President for Administration and Assoc.Prof.Thanya Subhadrabandhu, Acting Vice President for Human Resources to participate in the meeting to brainstorm "Happy Universities Collaboration" with Happy Universities Network. The event was held at Srabua Room, IPSR.

view more

May 14-20, 2016
Attend the Meeting in Japan
Lecturer Dr. Thirapong Santiphop attended the meeting “Empirical Observation on Coal Fire Power Plant in Japan”

view more

May 12, 2016
The 4th Academic Society International Conference (AASIC) 2016
IPSR co-organized "The 4th Academic Society International Conference (AASIC) 2016". Ms.Dyah Anantalia Widyastari, IPSR Ph.D. student was the conference chair. The event was held at 3rd floor, Mahidol Learning Center.

view more

May 6-11, 2016
Global Health Diplomacy workshop
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of Mahidol University Global Health attended and gave a speech at Global Health Diplomacy workshop in Japan.

view more

May 4-11, 2016
Presented the Paper in Austria
Lecturer Dr. Alexander Trupp visited Department of Geography and Regional Research, University of Vienna and presented the paper “Thai Outbound Tourism to Europe” in Austria

view more

May 3, 2016
The Training “Dek Thai Mai Chuay: We active”
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Lecturer Piyawat Katewongsa, Deputy Director and Project leader opened the training “Dek Thai Mai Chuay: We active”. The training is on 3-5 May 2016. IPSR signed MOU with Thai Health Promotion Foundation and 12 pilot schools. The event was held at Room 101 Prachasangkom Udompathana, Institute For Population and Social Research

view more

May 2, 2016
SPOC and MOOC Online Learning Workshop
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and IPSR staffs attended "SPOC and MOOC Online Learning". The project is under MUx and Thai MOOC. The event was held at Mahidol Learning Center. (MOOC: Massive Open Online Course, SPOC: Small Private Online Course)

view more

April 29, 2016
IPSR Strategy 2016-2020
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, administrative team and IPSR staffs attended “IPSR Strategy 2016-2020” meeting. The event was held at Srabua Room, IPSR.

view more

April 25, 2016
MICIC Migrants in Countries in Crisis-Thailand Case Study.
Alexander Trupp (Project leader), Teeranong Sakulsri and researchers organized “MICIC Methodology Workshop”. In addition to the In-House Seminar on the topic “ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) and the MICIC (Migrants in Countries in Crisis) project, presented by Alessandra Bravi (ICMPD) and Katharina Schaur (ICMPD) at room 326 (Rajawadee), IPSR

view more

April 19, 2016
Welcome Director of ​Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and the administrative team welcomed and held the meeting with Prof. Sergei V. Ryazantsev, Director of Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences, Russia. This meeting at IPSR was aimed to build future collaborations on graduate programs, training and research.

view more

April 18-20, 2016
Global Innov8 Training and Orientation
Lecturer Dr. Pojjana Hunchangsith attended Global Innov8 Training and Orientation : An approach to reviewing national health programmes to better address equity, gender, human rights and social determinants of health in Philippines.

view more

April 12-15, 2016
International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group Spring Meetings
Lecturer Dr. Dusita Phuengsamran attended International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group Spring Meetings in USA.

view more

April 12, 2016
Mahidol Songkran Day
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and IPSR staffs attended Mahidol Songkran Day. There were many booths selling their products. IPSR also had Thai dessert booth. The event was held on 1st floor, Learning Center, Mahidol University, Salaya.

view more

April 11, 2016
Happy Songkran Day
IPSR executives, faculties, staff and students celebrated Songkran Day 2016 and congratulated IPSR athletes. The event was held at Srabua Room, IPSR.

view more

April 7, 2016
Brainstorm “Vision for the Future”
IPSR held the meeting for supporting staffs to brainstorm “Vision for the future”. The event was held at room 326 (Rajavadee).

view more

April 4, 2016
Green Office
IPSR executives, faculties, staff and students attended the lecture on "Green Office" by Associate Professor Sayam Aroonsrimorakot, Deputy Dean of the Faculty of Environment and Resource Studies to build the knowledge, understanding and environmental awareness in the building. The event was held at Srabua Room, IPSR.

view more

April 4-6, 2016
Scientific Committee PMAC
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of Mahidol University Global Health and Ms. Kanyapat Suttikasem attended Scientific Committee PMAC meeting in Japan.

view more

March 31 – April 2, 2016
Study Visit
Study visit on migration in Rayong and Chantaburi Province.

view more

March 28 - 30, 2016
Programmatic Mapping
Lect. Teeranong Sakulsri, Mr. Niphon Darawutthimaprakorn attended the meeting on the Monitoring and Evaluation for the National Strategic on HIV/AIDs and Programmatic Mapping in Health Region 6. The meeting was held at Pattaya Park Beach Resort, Chonburi Province.

view more

March 30 - April 5, 2016
2016 Annual Meeting, Population Association of America
Ms. Kulapa Vajanasara made a poster presentation “In Silence: Abortion Stigma and its Associated Sin in Thailand” at the 2016 PAA Annual Meeting in Washington, D.C., USA.

view more

March 28 - April 1, 2016
Short-course Training “Qualitative Data Analysis”
Asst. Prof. Pimonpan Isarabhakdi and the training unit organized the short-course training “Qualitative Data Analysis” at IPSR. 23 trainees from both public and private sectors participated in the training to learn about theories and analysis techniques.

view more

March 24, 2016
Welcomed Staffs from University of Vienna, Austria and Bonn University, Germany
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray held the meeting with Prof. Dr. Patrick Sakdapolrak from University of Vienna, Austria, and Mr. Harald Sterly from Bonn University’s Department of Geography, Germany. This meeting at IPSR was aimed to build future collaborations on graduate programs, training and research.

view more

March 23, 2016
Guests from Institute of Nutrition
Guests from the Institute of Nutrition Mahidol University received a pleasant welcome from Asst. Prof. Umaporn Pattaravanich for their study visit to IPSR on the E-absence System.

view more

March 21-25, 2016
Short-course Training “Qualitative Research Methodology”
Asst. Prof. Pimonpan Isarabhakdi and the training unit organized the short-course training at IPSR. This “Qualitative Research Methodology” training was held for 22 participants, from both public and private sectors, to be able to make application of knowledge from the training.

view more

March 19, 2016
Outstanding Alumni Award of 2015
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Deputy Director Lect. Pojjana Hunchangsith presented bouquets to two alumni on their achievements that rewarded them with the Outstanding Alumni Award of 2015. Hon. Dr. Nguyen Van Tien received the Outstanding Alumni Award under administrative category and Asst. Prof. Suvinee Wiwatwanich received the Award under general category. The Award Ceremony was held at the Royal River Hotel, Bangkok.

view more

March 18, 2016
Welcomed Executives from the Afghanistan Central Statistics Organization
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and the administrative team welcomed executives from the Afghanistan Central Statistics Organization and the Thai National Statistical Office on their visit to IPSR to learn about statistical training and future collaboration.

view more

March 18-20, 2016
Transnational Migration in Transition : Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People
Asst. Prof. Manasigan Kanchanachitra attended the conference Transnational Migration in Transition : Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET) in Philippines.

view more

March 16, 2016
SCMR-JEMS Conference in University of Sussex, UK
Sureeporn Punpuing, Dusita Phuengsamran, Aree Prohmmo and Pattraporn Chuenglertsiri participated in SCMR-JEMS 3rd Annual Conference under "Migration and Diversity: A Dialogue across Disciplines" in University of Sussex, UK

view more

March 16, 2016
In-house Seminar Reservation System
Ms. Porta Boonyateerana introduced the In-house Seminar Reservation System to IPSR members in the Wednesday in-house seminar.

view more

March 14-15, 2016
Workshop "1st Capacity Building for Senior Citizen Club"
Ms. Kamolchanok Kamsuwan presented as a resource person in the Workshop “1st Capacity Building for Senior Citizen Club” hosted by Division of Capacity Building for Older Persons, Department of Older Persons, Ministry of Social Development and Human Security, at Prince Palace Hotel, Bangkok.

view more

March 9, 2016
Speical In-house Seminar "Klai Klue Kin Dang"
Administrative team, faculty members, staff and student attended the speical in-house seminar "Klai Klue Kin Dang" talked by Assoc. Varachai Thongthai.

view more

March 2, 2016
The 47th Anniversary of Royal Bestowal of the Name of Mahidol University
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and staff attended the Wreath Laying Ceremony at Office of the President Building at Salaya Campus for the 47th Anniversary of Royal Bestowal of the Name of Mahidol University and 128th Anniversary of Mahidol University Establishment.

view more

March 2, 2016
Ideal University in the 21st Century
Asst. Prof. Bhubate Samutachak and staff had an attendance at the 9th Honoring Speech for Prof. Dr. Chatchawan Osathanon “Ideal University in the 21st Century” delivered by Dr. Supachai Panitchpakdi at Office of the President Building at Salaya Campus.

view more

March 2, 2016
Direction …toward Population and Social Research
IPSR executives, faculties, staff and students congratulated Prof. Emeritus Aphichat Chamratrithirong on being appointed as Chairman (Sociology), the National Research Council of Thailand Executive Board for the second term. As part of the congratulation event, Prof. Chamratrithirong delivered the special speech “Direction …toward Population and Social Research”.

view more

March 2, 2016
Writing Club
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of Mahidol University Global Health (MUGH), facilitated the Writing Club in order to enhance participants’ capacity in writing articles for publication in journals.

view more

March 2, 2016
MU Sport 2016
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and staff joined the parade in the opening of 2016 Mahidol University Game.

view more

March 2, 2016
MU Blue Night 2016
Staff and students enjoyed the 4th MU Blue Night at Prince Mahidol Hall, Salaya Campus.

view more

March 1, 2016
Phor Khun Thung Spirit House
IPSR Director, deputy directors and staff made ritual offering at Phor Khun Thung Spirit House for blessing for the new administrative team.

view more

February 24 - March 3, 2016
Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia
Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and Asst. Prof. Chalermpol Chamchan visited Japan in order to discuss about research collaboration between IPSR and Kyoto University under the project called “Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia: In search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World Department of Public Health”.

view more

February 21, 2016
IPSR Director
Congratulations to Assoc. Prof. Rossarin Gray on being appointed as Director of Institute for Population and Social Research starting from February 21, 2016, for a four-year term.

view more

February 17, 2016
Welcomed Staffs from University of Bonn
Assoc. Prof. Rossarin Gray and faculty members welcomed Prof.Dr.Mariele Evers and Dr. Linda Taft from University of Bonn, Germany, on their visit to IPSR to discuss academic collaborations under the Erasmus Programme.

view more

February 12-13, 2016
IPSR Going Green
IPSR staff had the 36th Annual Seminar "IPSR Going Green" in Petchaburi Province, visiting the royal project called "Chang Hua Man" and having fun in the party at night.

view more

January 29, 2016
Prince Mahidol Award Conference 2016
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra (Director of MUGH and Secretary of the Prince Mahidol Award Conference Organizing Committee) together with IPSR staff prepared for and participated in the Prince Mahidol Award Conference 2016 “Priority Setting for Universal Health Coverage” held at the Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok. The conference was chaired by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and co-organized by the Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage and international health organizations.

view more

January 28, 2016
World Art Contest 2016
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra (Director of MUGH and Secretary of the Prince Mahidol Award Conference Organizing Committee) presented in the Award Ceremony for the PMAC 2016 World Art Contest “How to Choose for Better Health” that offered scholarships, all valued up to 500,000 baht. The Ceremony was held at the Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok.

view more

January 23-24, 2016
Integration of Migrants and Social Policy Issues
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing attended the conference “Integration of Migrants and Social Policy Issues: Reflections from Japan, Korea and Thailand towards Creation of Inclusive Society” in Japan.

view more

January 20, 2016
New Year gift for Mahidol University Council’s President
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and staff presented the New Year gift to Prof. Vicharn Panich, President of Mahidol University Council.

view more

January 18-19, 2016
APA Council Committee Members Meeting
Meeting of APA Council Committee Members IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing represented IPSR in hosting the APA Council Committee Members Meeting (No.1/2016-2018).

view more

January 15, 2016
Mahidol University’s Faculty of Graduate Studies
Mahidol University’s Faculty of Graduate Studies made the visit to IPSR in order to strengthen the relationship between the Faculty and other Mahidol University’s faculties and institutes.

view more

January 14, 2016
Interview to the Thai Health Promotion Foundation
Lect. Piyawat Katewongsa and Ms. Chutima Yousomboon gave an interview to the Thai Health Promotion Foundation on the implementation of the project called “Thailand Physical Activity Surveillance System” and its research methods.

view more

January 12, 2016
Sussex-Mahidol Migration Partnership
IPSR Director Assoc. Prof. Sureporn Punpuing and Prof. Emeritus Aphichat Chamratrithirong led IPSR staff in the kick-off of the Sussex-Mahidol Migration Partnership for academic collaboration on migration issue.

view more

January 12, 2016
Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations
IPSR had the special seminar “Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations” talked by Prof. Ronald Skeldon, Emeritus Professor from University of Sussex with participation from IPSR members.

view more

January 6, 2016
2016 Miami University Workshop on Aging in Thailand
Deputy Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, Prof. Pramote Prasartkul and students joined the dinner at Salaya Pavillion Hotel hosted by Mahidol University for American students and lecturers from Miami University on their visit to Thailand for the “2016 Miami University Workshop on Aging in Thailand”.

view more

January 5, 2016
Brainstorming Meeting
IPSR staff presented the New Year’s bouquet to Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing in the staff meeting to brainstorm for the selection of IPSR’s new director.

view more

December 25, 2015
2016 New Year Party
IPSR held the 2016 New Year Party under the theme “IPSR goes together”. This enjoyable event gathered staff to listen to the Dhamma preach by Phra Maha Thongsawan Woramethee from Wat Salawan in Putthamonthon District, do the Buddhist ritual and be entertained by presentations of awards and gifts, and piano performance.

view more

December 24, 2015
New Year’s gift to Public Health Minister
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and staff presented the New Year’s gift to Public Health Minister Dr. Piyasakol Sakolsatayadorn at Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health.

view more

December 23, 2015
New Year’s gifts to Mahidol University’s president
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and staff presented 2016 New Year’s gifts to Mahidol University’s president and vice presidents.

view more

December 19-21, 2015
Recruit and Interview Cambodian Applicants
Assoc. Prof. Sirinan Kittisuksathit and Lect. Dr. Pojjana Hunchangsith visited Cambodia for the trip to recruit and interview Cambodian applicants applying for M.A. Program in Population and Reproductive Health Research.

view more

December 16, 2015
Funeral of the late Supreme Patriarch Somdet Phra Nyanasamvara
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and staff attended the funeral of the late Supreme Patriarch Somdet Phra Nyanasamvara at Puranawat Temple, Bangkok.

view more

December 14-16, 2015
Training "Effectiveness Based Health Project" for high level advisors
IPSR in collaboration with the Policy Research and Development Institute Foundation (PRI) organized the training “Effectiveness Based Health Project” for high level advisors. The training, moderated by Asst. Prof. Kanokwan Tharawan and supported by the Principal Recipient Administrative Office, invited Prof. Aphichat Chamratrithirong and Assoc. Prof. Krittaya Archavanitkul to be major resource persons.

view more

December 14-18, 2015
Training “Research Development and Grant Writing for Mekong Region Social Science Research”
IPSR and the Asia Center, University of Utah, jointly hosted the Training on “Research Development and Grant Writing for Mekong Region Social Science Research” at IPSR with participation from 36 international trainees. The training received support from the Henry Luce Foundation and had Assoc. Prof. Aree Jampaklay as the coordinator.

view more

December 13-17, 2015
Universal health coverage in the new development Era
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra participated in the international conference on Universal Health Coverage in the New Development Era: Toward Building Resilient and Sustainable Health Systems, and the roundtable discussion of the Global Health Working Group for the 2016 G7 (GHWG) in Japan.

view more

December 9-13, 2015
Japan-Asia Youth Exchange Program in Science: SAKURA Exchange Program in Science
Asst. Prof. Chalermpol Chamchan gave a lecture in the workshop under the “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science: SAKURA Exchange Program in Science” in Japan.

view more

December 9, 2015
PMAC 2016: World Art Contest
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra and art experts judged paintings, drawings, photos and cartoons under the theme “How to Choose for Better Health” as part of the PMAC 2016 World Art Contest. These arts were from countries around the world for scholarships and prizes of worth more than 500,000 baht.

view more

December 9, 2015
Piano Performance “The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej”
IPSR held the piano performance “The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” with honor of Mr. Kittisak Srichawana, the pianist performing beautiful playing of Yam Yen, Klai Rung, Lom Nhow and such. Conducted and sung by Prof. Aphichat Chamratrithirong, the performance was filled with joy and relaxation.

view more

December 7-25, 2015
Sakura Exchange Program in Science
Ms. Suporn Jaratsit, Ms.Suchita Manajit and Mr.Natchaphon Auampradit attended the workshop under the program “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science: SAKURA Exchange Program in Science” in Japan.

view more

December 5, 2015
To Celebrate on the Occasion of His Majesty’s 88th Birthday
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing led staff and students in the ceremony as a tribute to His Majesty the King on his 88th birthday at Mahidol Hall, Salaya Campus.

view more

December 3, 2015
To give an oath of allegiance to be good government officials
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing led IPSR staff in the oath taking ceremony to uphold decency and be the power of the nation on the occasion of H.M. the King’s Birthday Anniversary.

view more

December 3, 2015
Joint International Tropical Medicine Meeting 2015 (JITMM 2015)
Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing attended the Joint International Tropical Medicine Meeting 2015 (JITMM 2015), "Tropical Diseases Post 2015: New Threats or towards Sustainable Success", held at Amari Watergate Bangkok Hotel and made the presentation “Approach towards Healthy Elderly Life Post 2015".

view more

November 27, 2015
Save Energy Campaign
IPSR’s campaign “Kick Off” was launched in the Monthly Administrative Board Meeting. The campaign, created by Communication Section, Public Relations Section and Building and Service Section, is aimed to save energy and for IPSR to be a green office.

view more

November 26, 2015
Visitors from ASEAN Institute for Health Development
13 visitors from ASEAN Institute for Health Development made the visit to IPSR to learn about administration systems such as documentation, meeting room service and staff database.

view more

November 26-27, 2015
International Marriage and Labor Migration in Asia and the Pacific Region
Lect. Malee Sunpuwan made the presentation “International Labor and Marriage Migration: A Case of Thailand” in the Seminar on International Marriage and Labor Migration in Asia and the Pacific Region held in Korea.

view more

November 25, 2015
Thai Junior Encyclopedia Project: Older adult issues
Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray participated in the meeting among the committee and authors on older adult issue for the Thai Junior Encyclopedia Project by Royal Command of H. M. the King at Chulalongkorn University.

view more

November 22, 2015
Walk/Run to Stop Violence Against Women
IPSR members joined the Walk/Run to Stop Violence against Women for short races of four and eight kilometers in the area of Ministry of Public Health. Besides campaigning against violence to women, the event was for health promotion as promoted by the Thai Health Promotion Foundation that financially supported this event.

view more

November 21, 2015
2015 Freshmen Welcome Days
IPSR had the New Student Welcome Event of 2015 Academic Year . This year’s theme “Cooperate Social Responsibility and Getting to Know Alumni and Current Students” brought students and faculties out to Klong Khone Mangrove Forest Conservation Center in Samut Songkhram Province for reforestation activities. The event was ended with the Thai Blessing Ceremony, students’ performance and closing remark by IPSR’s Director.

view more

November 20, 2015
2015 Annual Population Conference
The Thai Population Association and partner organizations organized the 2015 International Conference on Population Studies at the Twin Tower Hotel Bangkok. The conference attracted many audiences and was honored to welcome Assoc. Prof. Jermsak Pinthong for his speech “Reform for Aging Society”. Other resource persons also shared their knowledge in the talk on “Migration and Urbanization”.

view more

November 12-13, 2015
Global Health Policy Think Tanks and Academic Institutions Meeting
Assoc.Prof.Churnrurtai Kanchanachitra attended the Global Health Policy Think Tanks and Academic Institutions in Switzerland.

view more

November 11-13, 2015
13th INDEPTH Scientific Meeting
Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and Assoc. Prof. Aree Jampaklay participated in the 13th INDEPTH Scientific Meeting in Ethiopia.

view more

November 10-12, 2015
Migration Processes in the Asia-Pacific Region Conference
Manasigan Kanchanachitra participated in the Migration processes in the Asia-Pacific region Conference in Russia.

view more

November 9-14, 2015
Study Visit from Representatives of Ministry of Health, Sri Lanka
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and faculty members gave a warm welcome to 10 representatives from Ministry of Health, Sri Lanka.

view more

November 6, 2015
IRB Workshop
IPSR’s Institutional Review Board in collaboration with Mahidol University’s Center of Ethical Reinforcement for Human Research organized the workshop “Ethic in Research for Social Science Research” for 60 staff and for IPSR’s performance enhancement.

view more

November 6, 2015
IPSR 44th Anniversary of establishment
IPSR had the ceremony on its 44th Anniversary of establishment. The event brought together all staff, students and other guests to attend the Buddhist ritual and enjoy the presentation of scholarships and awards.

view more

November 2-3, 2015
143rd APHA Annual Meeting and Exposition Conference
Assoc.Prof.Churnrurtai Kanchanachitra made the presentation "Barriers to Health In All Policies : Policy-implementation gaps on a total ban on chrysotile asbestos in Thailand" in the international conference on 143rd APHA Annual Meeting and Exposition in Chicago, IL

view more

November 2, 2015
Performance Agreement 2016
IPSR gave a warm welcome to Mahidol University President Clin. Prof. Udom Kachintorn and university’s executives on their visit to IPSR to introduce the Performance Agreement (PA) for 2016 Fiscal Year.

view more

November 2, 2015
Short Course Training: Vital Statistics
Assoc. Prof. Patama Vapattanawong led the short-course training “Vital Statistics” for four international trainees from Ministry of Public Health, Afghanistan.

view more

October 29, 2015
The 2nd Family Policy Seminar in Asia and the Pacific
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing presented the research paper “Sole Parent Family and Its Adjustment in the Changing World” in the 2nd Family Policy Seminar in Asia and the Pacific conference held in Korea.

view more

October 22, 2015
Joint Research Network Forum on Ageing and Health in Asia
Mahidol University Global Health (MUGH) held the Joint Research Network Forum on Ageing and Health in Asia for the Asia Alliance on Global Health (AAGH) to present research proposals on elderly in ASEAN. All presenters received comments from experts for further revisions for publication.

view more

October 21, 2015
The Health Care System for Ageing Society in 21st Century
Mahidol University Global Health (MUGH) organized the special seminar “The Health Care System for Ageing Society in 21st Century”. The seminar invited both Thai and international resource persons , namely Assoc. Prof. Dr.Churnrurtai Kanchanachitra and Dr. Thongtana Permbotasi from Thailand, Dr. Shinjiro Nozaki and Dr. Kenji Shibuya from Japan, Dr. Phua Kai Hong from Singapore and Dr. Mofijul Islam Bulbul from Bangkladesh, that shared their work experience with 80 participants on elderly issues in Japan, Singapore, Bangladesh and Thailand.

view more

October 20, 2015
How to Get Published
Mahidol University Global Health (MUGH) organized the seminar “How to Get Published” that had international resource persons, namely Dr.Bill Summerskill and Dr.Kenji Shibuya from the Lancet and Dr. Sripen Tantivess from Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), giving knowledge to 130 participants about technique for writing articles for international publication.

view more

October 16-17, 2015
EURA-NET Project Meeting
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and Ms. Pattraporn Chuenglertsiri vitsited Hungary for the 4th EURA-NET Project Meeting.

view more

October 7-9, 2015
Second WHO Forum on Innovation for Aging Populations
Lect. Dr. Jongjit Rittirong participated in the Second WHO Forum on Innovation for Aging Populations held in Japan.

view more

October 5, 2015
The Training on Fire Escape Plan
IPSR members had the training on fire escape plan and practice trained by resource persons from Pin Thong Group Management and Consultant Co., Ltd.

view more

October 2, 2015
Welcomed Representatives from National University of Laos
IPSR welcomed six representatives from National University of Laos (NUoL) on their visit to IPSR for collaborations in research, graduate program development and training.

view more

October 2, 2015
Study Visit at NSO
IPSR’s students made the study visit to Thailand’s National Statistical Office to learn about census and national surveys.

view more

September 25, 2015
Retirement Ceremony of 2015
Assoc. Prof. Chanhatai Ard-am, Asst. Prof. Panee Vong-ek and Mr. Prasong Thammabutr received warm farewells from staff in the Retirement Ceremony of 2015 Fiscal Year.

view more

September 24, 2015
Mahidol Day 2015
IPSR members presented in the Wreath Laying Ceremony on Mahidol Day in remembrance of Prince of Songkhla.

view more

September 24-25, 2015
Rabies Exhibition
IPSR joined the Rabies Day event and presented the number of human deaths from rabies from 2003 until present. IPSR also jointly campaigned for rabies-free society, with souvenirs given to booth visitors.

view more

September 22, 2015
Academic Collaboration
IPSR’s executives gave a warm welcome to six guests from Myanmar’s University of Public Health on their visit to IPSR for research and academic collaboration.

view more

September 22-23, 2015
International Experience Sharing Conference
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra participated in the International Experience Sharing, Discussion on the Roadmap for HTA in Indonesia.

view more

September 17-18, 2015
17th IPSR Supporting Staff Annual Retreat
IPSR organized the 17th Annual Retreat at the Imperial Phukaew Hill Resort in Phetchabun. This year’s theme “Harmony, Responsibility, Service-mind and Friendship” brought staff together to share care and happiness with older persons at the Lopburi Elderly Home before reaching the destination in Phetchabun.

view more

September 15-17, 2015
Study visits
Assoc. Prof. Rossarin Gray and Lect. Piyawat Katewongsa participated in the study visit in Japan under the Project “Feasibility Survey with the Private Sector for Utilizing Japanese Technologies in ODA Projects for Extending Healthy Life Expectancy of Elderly by Applying Japan’s Preventive Care System”.

view more

September 9, 2015
The 7/2015 Mahidol University Committee Meeting
IPSR hosted the 7/2015 Mahidol University Committee Meeting with warm welcome and gifts for Mahidol University executives, deans and representatives from faculties and institutes.

view more

September 3, 2015
Congratulations
IPSR held the congratulation event for new graduates on their graduation for 2014 Academic Year.

view more

August 31, 2015
Faculty of Engineering’s 25th Year Anniversary
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing visited Faculty of Engineering on the occasion of Faculty’s 25th Year Anniversary and presented a gift to Asst. Prof. Jackrit Suthakorn, Dean, Faculty of Engineering.

view more

August 27, 2015
From IPSR to Myanmar
IPSR Deputy Director Assoc. Prof. Sirinan Kittisuksathit presented the donation to representatives of Myanmar student network to help flood victims in Myanmar.

view more

The 2015 Annual Teacher Appreciation Ceremony
IPSR students expressed their appreciation and respect to faculty members in the 2015 Annual Teacher Appreciation Ceremony.

view more

August 26, 2015
Research Collaboration on the Elderly with JICA and Representatives from the Japanese Embassy
PSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and faculty members gave a warm welcome to volunteers from JICA and representatives from the Japanese Embassy on their visit and meeting with IPSR on research collaboration on the elderly.

view more

August 17, 2015
The 2015 Academic Year Orientation
IPSR had the 2015 Academic Year Orientation of its four graduate programs, namely MA Program in Population and Social Research, MA Program in Population and Reproductive Health Research, MA Program in Population and Social Gerontology and Ph.D. Program in Demography.

view more

August 14, 2015
Host Lunch for Children with Disabilities
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and staff visited Nonthaphum Home in Nonthaburi Province to host lunch for children with disabilities and give them donations.

view more

August 10 - September 18, 2015
The training on “Thai workers in Korea”
Ms. Reena Tadee, researcher, has been participating in the training on “Thai workers in Korea” held in Korea.

view more

August 7, 2015
2015 Mahidol-Mother’s Day
On the occasion of 2015 Mahidol-Mother’s Day held at Mahidol University’s Office of the President Building at Salaya, IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing, Chair of the 100-Year-Old Mothers of Four Regions, invited one awardee and two representatives (out of five awadees) to be granted the certificates by Her Royal Highness Princess Soamsawali. In the same event, Ms. Kamolchanok Khamsuwan did poster presentation titled “Mother….who may not be prepared but be the greatest person for her child”.

view more

August 6, 2015
100-Year-Old Mother Award
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing chaired the Award Committee for 100-Year-Old Mothers of Four Regions and presented in the press release on the announcement of “100-Year-Old Mother Award” and other relating awards, namely Award for Mothers with Environment Conservation and Award for Mothers with Best Mental Health. The press release, held at IPSR, was chaired by Clin. Prof. Pornchai Mulpruek, M.D., Mahidol University’s Vice President for Administration.

view more

August 5-7, 2015
The Singapore Economic Review 2015
Asst. Prof. Charamporn Holumyong participated in the Singapore Economic Review Conference 2015 in Singapore and made a presentation “The Cost of Being a Black Sheep: The Employment Discrimination of GMS Migrant Workers in Thailand”.

view more

August 3-7, 2015
Qualitative Data Analysis Using Computer Software
Asst. Prof. Pimonpan Isarabhakdi led the short-course training “Qualitative Data Analysis Using Computer Software”. The training, organized at IPSR, gathered 16 participants from various organizations .

view more

July 27-30, 2015
The 3rd Asian Population Association Conference
Director team, faculties, staff and students attended the 3rd Asian Population Association Conference (APA) in Malaysia.

view more

July 23, 2015
The Signing Ceremony
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing attended the signing ceremony, held at College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, for the Memorandum of Understanding for Academic and Research Collaboration between three organizations, namely IPSR and ASEAN Institute for Health Development of Mahidol University and College of Public Health Sciences of Chulalongkorn University.

view more

July 20-29, 2015
New Social Sciences Research Methodology
Assoc. Prof. Chanhathai Ard-am led the short-course training “New Social Sciences Research Methodology” for 12 university lecturers at IPSR.

view more

July 20-25, 2015
Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs
Assoc. Prof. Amara Soonthorndhada and faculty members organized the international short-course training on “Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs” for four international participants at IPSR.

view more

July 15-16, 2015
Seminar on Research and Graduate Program Management.
IPSR organized its annual 25th Seminar on Research and Graduate Program Management.

view more

July 15-18, 2015
The 24th International Association for Feminist Economics (IAFFE) Annual Conference
Asst Prof. Malee Sunpuwan attended the 24th International Association for Feminist Economics (IAFFE) Annual Conference held in Germany to present the research paper “Gender Equality in Public Sphere: Work and Wives in Contemporary Thailand.

view more

July 14, 2015
EdPEx 2015
IPSR members welcomed Mahidol University’s EdPex assessors for their visit to IPSR for the 2015 quality assessment.

view more

July 13, 2015
The Meeting on Research Collaboration on the Elderly
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and faculty members welcomed representatives from Shizuoka University, JICA and the Embassy of Japan for their visit to IPSR for the meeting on research collaboration on the elderly.

view more

July 8, 2015
Academic promotion: It’s better to have good preparation
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing, faculty members and staff attended the special seminar “Academic promotion: It’s better to have good preparation” presented by Prof. Emeritus Pramote Prasartkul and Assoc. Prof. Patama Vapattanawong. This seminar was aimed to create understanding among IPSR members about academic promotion.

view more

July 7, 2015
โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างต้นแบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing gave an opening remark in the workshop under the Project “Database Management Model for Thailand’s Child Protection” and witnessed the Project’s press release at the Royal River Hotel, Bangkok, with participation from concerned parties, namely Assoc. Prof. Kusol Soonthorndhada (Project’s Advisor and Director), Mr. Sappasit Kumpapan (Chair of Sub-committee on Child Protection), Mr. Chinthorn Chantaraprapap (Director of Strategy and Plan Division, Department of Children and Youth), Mr. Kitti Wongsuthipakorn (Project’s researcher).

view more

July 6-17, 2015
Short Course Training in Research Methodology for Population and Development Studies
IPSR warmly welcomed faculty members from Sherubtse College, the Royal University of Bhutan, for their participation in the Short Course Training in Research Methodology for Population and Development Studies held at IPSR with Assoc. Prof. Amara Soonthorndhada and Asst. Prof. Chalermpol Chamchan as major resource persons.

view more

July 1, 2015
2015 IPSR Annual Conference XI "Population and Social Diversity in Thailand 2015"
IPSR organized the 11th IPSR Annual Conference “Population and Social Diversity in Thailand 2015” at the Asia Hotel Ratchathewi, Bangkok.

view more

June 30, 2015
Fact about Teen Sex
Acting Sub Lt. Niphon Darawuthimaprakorn led the seminar, held at IPSR, for the project “Fact about Teen Sex” , a project under the research program “Teenage Pregnancy at Sub-district Level” funded by the Thai Health Promotion Foundation. The seminar was the floor for data users to guide towards the project’s data analysis.

view more

June 30-July 3, 2015
International Conference on Population Geographies Conference
Lect. Jongjit Rittirong visited Australia to participate in the International Conference on Population Geographies and make the presentation on “Restructuring Schools in Thailand: The Consequence of Low Fertility and Spatial Determinants”.

view more

June 29, 2015
The Australian National University
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย) พร้อมคณะ ต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 16 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันศึกษาและวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (School of Culture, History and Language, The Australian National University) พร้อมได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การย้ายถิ่นของแรงงานอาเซียน: สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข" ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

view more

June 22, 2015
MU Visit
IPSR welcomed Mahidol University Present, Clin. Prof. Udom Kachintorn and Vice Presidents on their MU-Visit in order to discuss with IPSR about policies and problems.

view more

๋June 17-20, 2015
The X IASSCS Conference
Assoc. Prof. Kritaya Archavanitkul, Asst Prof. Suchada Thaweesit and Ms. Kulapa Vajanasara participated in the X IASSCS Conference: Literacies and Sexualities in Cultural, Fictional, Real, and Virtual Worlds: Past, Present Future Perfect? (WCTOH) held in Ireland. Their research finding presentation was also made, "Sexuality Transition in Thailand" by Prof. Archanavanitkul, “Emotions, Sexual Transgressions and Identity: Politics in the Early 21st Century Thailand” by Prof. Thaweesit and "Abortion Stigma and its Associated Sin: Barriers to Accessing Safe Abortion Services in Thailand" by Ms. Vajanasara.

view more

June 12, 2015
World Day Against Child Labour
IPSR’s exhibition of child labour and the worst forms of child labour was presented on the World Day Against Child Labour, the event organized by Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour, on June 12, 2015, at Hua Lumphong Railway Station. With the same theme as of the International Labour Organization, “No to child labour…Yes to quality education”, this event was to raise awareness among concerned parties to solve child labour problems and join hands for solutions to problems of the worst forms of child labour as well as for an eradication of child labour in Thailand.

view more

June 8-11, 2015
The WOCAT Symposium and the 17th WOCAT Network Meeting
Lect. Thirapong Santiphop presented his research paper “Land Use and Land Cover Changes Affecting Agricultural Household Survivals in Kanchanaburi, Thiland” in the WOCAT Symposium and the 17th WOCAT Network Meeting in Germany.

view more

June 6-7, 2015
Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and two graduate program directors visited Myanmar to conduct the interview with Myanmar applicants applied to IPSR’s M.A. and Ph.D. programs under the Norwegian scholarship program called “Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN”.

view more

June 5, 2015
Save Energy
As part of the World Environment Day, IPSR staff helped save the energy by switching off unnecessary electronic devices for one hour between 12.00 and 13.00 hrs.

view more

June 4-5, 2015
The 2nd Korea-ASEAN International Conference on Gender and Development
Assoc. Prof. Amara Soonthorndhada participated in the 2nd Korea-ASEAN International Conference on Gender and Development held in Korea.

view more

June 4-6, 2015
Commemorative Academic Conference of the 60th Anniversary of the Asian-African Conference
Assoc. Prof. Aree Jampaklay participated in the Commemorative Academic Conference of the 60th Anniversary of the Asian-African Conference held in Indonesia and presented the findings under the project “Muslim Women’s Migration and the Unrest in the Three Southernmost Provinces”.

view more

May 29 - June 1, 2015
The 22nd General Conference of the International Federation of Social Science Organizations (IFSSO)
Ms. Reena Tadee made the oral presentation on “Thai Migrant Workers in Taiwan and Republic of Korea” in the 22nd General Conference of the International Federation of Social Science Organizations (IFSSO) “Glocalization : A Social Scientific Approach towards Social Design for the Creation of Multicultural Society” in Japan.

view more

May 27-31, 2015
The fourth Mekong Region Development Research Group (MRDRG) Workshop
Assoc. Prof. Aree Jampaklay, Asst Prof. Charamporn Holumyong and Lect. Jongjit Rittirong participated in the Fourth Mekong Region Development Research Group (MRDRG) Workshop in Vietnam.

view more

May 27, 2015
How to increase communication efficiency using Group Mail
IPSR Wednesday’s Seminar had Ms. Porta Boonyateerana, IT staff, introducing the benefit of group mail under the topic “How to increase communication efficiency using Group Mail”.

view more

May 26-29, 2015
Scientific Committee Meeting and Joint Secretariat Meeting Prince Mahidol Award Conference 2016
Ms. Pattraporn Chuenglertsiri participated in the Scientific Committee Meeting and Joint Secretariat Meeting Prince Mahidol Award Conference 2016 in USA.

view more

May 21, 2015
HELP NEPAL
Administrative Board, faculty members and staff gathered for t-shirt “Help Nepal” fundraising for Napalese people after the earthquake hit the country last month.

view more

May 20, 2015
The Self-help Physical Strength Program (SPS Program) for older people
IPSR Wednesday’s Seminar had the presentation on “The Self-help Physical Strength Program (SPS Program) for older people” by Prof. Mieko NAKANO from Faculty of Education (Physical and Health Education), Shizuoka University, Japan, with program demonstration.

view more

May 20, 2015
ICT Faculty: The 6th Anniversary of Establishment
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and faculty members visited Faculty of Information and Communication Technology to attend the events of 6th anniversary of establishment and the robe offering ceremony, and made donation for construction of a reclining Buddha image located at Tham Munee Nart in Kanchanaburi Province

view more

May 18-23, 2015
Sixty-eight World Health Assembly
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of the Mahidol University Global Health (MUGH), attended the 68th World Health Assembly in Switzerland.

view more

May 12-13, 2015
2015 HTAsiaLink Annual Conference
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of the Mahidol University Global Health (MUGH), attended the 2015 HTAsiaLink Annual Conference held in Taiwan.

view more

April 30 - May 2, 2015
Population Association of America 2015 Annual Meeting
Assoc. Prof. Aree Jampaklay participated in the “Population Association of America 2015 Annual Meeting” and made poster presentation on “Migration, the Unrest, and Gender in the Three Southernmost Provinces of Thailand” in USA.

view more

April 22, 2015
Wednesday Seminar
IPSR warmly welcomed Prof. Volker Winkler from the Institute of Public Health, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, on his visit to IPSR to start research collaboration and give a talk on migrant labors’ health in the Wednesday’s seminar.

view more

April 17, 2015
Memorandum of Understanding for Academic Collaboration
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and administrative board members of ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, and College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, held the meeting on an extension of MOU for academic collaboration.

view more

April 13, 2015
How male and female elders prepare for their life in older years?
Assoc. Prof. Amara Soonthorndhada gave an interview on “How male and female elders prepare for their life in older years?” for FM 101’s People’s Forum Program.

view more

April 10, 2015
Songkran Day 2015
Faculty members and staff enjoyed the 2015 Songkran Day in the theme “Flowers and Flowers” with bathing the Buddha, blessing from the seniors and congratulation ceremony for athletes.

view more

April 2, 2015
The 60th birthday of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
The Administrative Board represented by Ms. Saowapak Suksinchai and Ms. Supanee Pleumcharoen and staff joined the celebration at Mahidol University’s President Office Building to mark the occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th Birthday.

view more

March 31 - April 1, 2015
1st IOC Preparatory Meeting for 28th International Union for the Scientific Study of Population conference (IUSSP)
Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing participated in the 1st IOC Preparatory Meeting for 28th International Union for the Scientific Study of Population conference (IUSSP) held in South Africa.

view more

March 24, 2015
The First National Centenarian Conference
The Thai Centenarians Center, Institute for Population and Social Research, Mahidol University in collaboration with the Thailand Research Fund and the National Research University Project organized the first “National Centenarian Conference” at Prachasangkom Udompathana Building in Mahidol University’s Salaya Campus. ....readmore

view more

March 24-30, 2015
The 6th Annual Consortium of Universities for Global Health (CUGH) Conference
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of the Mahidol University Global Health (MUGH), and Ms. Nucharapon Liangruenrom participated in the 6th Annual Consortium of Universities for Global Health (CUGH) held in the US and made a study visit to Harvard University.

view more

March 21, 2015
Awarded the “For People’s Health” Medal
Deputy Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and faculty members congratulated Emeritus Prof. Bencha Yoddamnern-Attig and Assoc. Prof. Chai Podhista on being awarded the “For People’s Health” Medal. The award, presented by Assoc. Prof. Pham Le Tuan, M.D., Vice Minister of Health, Vietnam, is given to people who have made significant contributions on public health.

view more

March 21, 2015
2014 Outstanding Alumni
Deputy Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and faculty members presented at the Award Ceremony at the Royal River Hotel in Bangkok...

view more

March 13-18, 2015
Brian-ASEAN
Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing participated in the “Japan Society for the Promotion of Science Program for Advancing Strategic International Networks to Accelerate the Circulation of Talented Researchers, Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia: In Search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World (Brain-ASEAN)” held in Japan.

view more

March 12-15, 2015
Education and Research Development” in Taiwan
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra, Director of the Mahidol University Global Health (MUGH) and project staff made a study tour “Education and Research Development” in Taiwan

view more

March 4-11, 2015
Welcome to Visitors from Hokkaido University
Deputy Director Asst. Prof. Chalermpol Chamchan and Assistant to Director Ms. Saowapak Suksinchai gave a warm welcome to visitors from Hokkaido University, Japan, led by Prof. Hiko Tamashiro from Department of Global Health Epidemiology, Graduate School of Medicine, on their visit to Thailand and IPSR under the “Mahidol-Hokkaido Short-term Special Program. This was a joint academic initiative between Mahidol University and Hokkaido University’s Division of International Academic Programs, Office of International Affairs, aimed for academic networking, and exchange and share of knowledge about population, public health, society and culture of Thailand.

view more

March 3, 2015
Welcomed Indonesian Guests
Administrative board members and faculty members welcomed Indonesian guests, led by Mr. Abdillah Ahsan M.S.E., Associate Director for Research and Training at Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia, on their visit to IPSR for academic collaboration.

view more

March 2, 2015
46th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name
Administrative board members and staff laid flowers before H.R.H Prince Mahidol of Sonkla Statue on the occasion of 46th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 127th Anniversary of Mahidol University’s Establishment.

view more

March 2, 2015
Mahidol Games 2015
Deputy Director Assoc. Prof. Sirinan Kittisuksathit led faculty members and staff in the parade in the Opening of 2015 Fiscal Year’s Mahidol Games.

view more

March 1-6, 2015
Visited Universities in Vietnam
Administrative board members, faculty members and staff visited universities in Vietnam for academic collaboration and networking.

view more

February 26-27, 2015
The 35th Annual Staff Seminar
IPSR had the 35th Annual Staff Seminar at the I-Tara Resort and Spa, Petchaburi Province. This year’s theme “Rally with Fun and Robe Offering Ceremony” gathered staff on the first day to play games, visit a marine farm and enjoy the beach and night party. The second day was continued with the visit to historic sites and ended with the Robe Offering Ceremony at Wat Don Sai.

view more

February 25, 2015
Love U Club: "An Introduction to Sri Lankan Society: Migration Behavior"
This week’s Love U Club presented “An Introduction to Sri Lankan Society: Migration Behavior”, having Mrs Kanthi Manel Deerasinha Pathirana as a speaker. She is a Ph.D. student in demography from Sri Lanka’s University of Colombo and a Visiting Fellow doing research with IPSR between January and March 2015.

view more

February 20, 2015
The establishment of Mahidol University Faculty Senate at faculty/institute level
Assoc. Prof. Wanna Srirojanakul from Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, presented at IPSR as a resource person to share knowledge about “The establishment of Mahidol University Faculty Senate at faculty/institute level”.

view more

February 17-22, 2015
The 2nd Annual General Meeting of GEMNet- Health and Training of Trainers meeting in India
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing presented as a resource person in the Training of Trainers Meeting of GEMNet - Health in India. In the same meeting, held in New Delhi, Assoc. Prof. Amara Soonthorndhada, Lect. Piyawat Katewongsa and Lect. Manasigan Kanchanachitra attended as participants.

view more

February 11, 2015
LOVE U CLUB
IPSR organized the Love U Club, in which Mr. Min Ko Ko, a Ph.D. student, moderated the topic “Explore Myanmar: Tourist Attractions” with participation of students from other programs.

view more

February 9-12, 2015
Visited Indonesia and Timor-Leste
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing, Administrative Board, Program Chairs and faculty members visited Ministry of Health, Timor-Leste, for academic and research collaboration.

view more

February 6, 2015
TRF Seminar Series in Basic Research CIX
IPSR by the Ph.D. Program in Demography, with support from the Thailand Research Fund (TRF) and the Royal Golden Jubilee Ph.D. Program (RGJ), organized the TRF Seminar Series in Basic Research CIX: “Population and Development in Thailand and Southeast Asian Countries 2014”. The Seminar was a forum for RGJ students and lecturers with research grants from TRF to present their research progress, exchange knowledge and build up academic collaboration.

view more

February 6, 2015
Warm Welcome to Director of the Thailand Research Fund (TRF)
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing, Administrative Board, faculty members and researchers gave a warm welcome to Prof. Prof. Dr. Suthipun Jitpimolmard, MD, Director of the Thailand Research Fund (TRF) for the visit to IPSR to learn about IPSR’s research, projects and graduate programs.

view more

February 5-7, 2015
EURA-NET 3rd Project Meeting
IPSR organized the “EURA-NET 3rd Project Meeting” as part of the Project “Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET)” with participation of experts in migration from 11 countries, namely Finland, Belgium, Germany, the Netherlands, Hungary, Ukraine, Turkey, China, India, the Philippines and Thailand. The Meeting was organized for development of knowledge about temporary migration of population in Thailand and European countries and policy-related impacts.

view more

January 31, 2015
PMAC 2015 World Art Contest
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra (Director of Mahidol University Global Health: MUGH and Secretary of the Prince Mahidol Award Conference Organizing Committee), together with Dr. Siriwat Tiptharadol (Advisor to Public Health Minister), Mr. Kiyoshi Kodera (Vice President of Japan International Cooperation Agency: JICA) and Prof. Dr. Jiraporn Laothammatat. (Deputy Dean of Corporate Communication, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University) presented in the Award Ceremony for the PMAC 2015 World Art Contest under the theme “Global Health” that offered scholarships, all valued up to 400,000 baht. The Ceremony was held at the Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Centra l World, Bangkok.

view more

January 30, 2015
IN HOUSE SEMINAR (Special)
INHOUSE SEMINAR (Special) จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “The Russians abroad: “Russian Diaspora” or “Russian-speaking communities”? โดย Professor Sergey V. Ryazantsev (Head, Centre for Social Demography and Economic Sociology Institute of Social-Politic Research (ISPR) The Russian Academy of Sciences (RAS) Moscow, Russia) เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประเด็นทางด้านประชากรและสังคมซึ่งกัน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

view more

January 29, 2015
Prince Mahidol Award Conference 2015
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra (Director of Mahidol University Global Health: MUGH and Secretary of the Prince Mahidol Award Conference Organizing Committee), together with Dr. Siriwat Tiptharadol (Advisor to Public Health Minister), Mr. Kiyoshi Kodera (Vice President of Japan International Cooperation Agency: JICA) and Prof. Dr. Jiraporn Laothammatat. (Deputy Dean of Corporate Communication, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University) presented in the Award Ceremony for the PMAC 2015 World Art Contest under the theme “Global Health” that offered scholarships, all valued up to 400,000 baht. The Ceremony was held at the Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok.

view more

January 28, 2015
Love U Club: "Share and Learn: Burmese"
IPSR had the Love U Club “Share and Learn Burmese” moderated by Dr. Aung Tin Kyaw, Ph.D. student in demography.

view more

January 26-30, 2015
Applying Statistics in Social Sciences Delegates from University of Public Health, Myanmar
Assoc. Prof. Aree Jampaklay and training team welcomed three delegates from University of Public Health, Myanmar, for the training “Applying Statistics in Social Sciences”.

view more

January 26 - February 4, 2015
Study Tour on Domestic Violence
Assoc. Prof. Kritaya Archavanitkul welcomed eleven participants for the Study Tour on Domestic Violence held at the Novotel Bangkok. The participants also visited IPSR on January 28, 2015, with warm welcome by IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and Administrative Board and presentation by Asst. Prof. Suchada Thaweesit on laws relating to domestic violence.

view more

January 15-31, 2015
Quantitative and Qualitative Research Management and Data Analysis Workshop
IPSR warmly welcomed six trainees from the Commission of Women and Children, Bhutan, for the short-course training “Quantitative and Qualitative Research Management and Data Analysis” held at IPSR.

view more

January 14, 2015
Love U Club
Students jointly organized the Love U Club, “Share and Learn: An American in Thailand”, in which Ms. Laura Marie Hahn from MA Program in Population and Social Gerontology kindly spoke about her life experience in Thailand.

view more

January 13-14, 2015
Meeting on Academic Collaboration in Hokkaido, Japan
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing attended the meeting on academic collaboration in Hokkaido, Japan.

view more

January 8-9, 2015
Connecting the Mekong through Education and Training (COMET) In-country Data Coordinator Workshop
IPSR in collaboration with the Education Development Center, Inc. (EDC) organized the Baseline Data Collection Regional Training Workshop under the Connecting the Mekong through Education and Training (COMET) for researchers from countries (Myanmar, Laos, Vietnam and Cambodia) in the Mekong region to be trained on data collection, and for enhancement of capacity and skills of workers in the field of sciences, technology and tourism.

view more

January 6, 2015
President Clin. Prof. Udom Kachintorn
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing and Administrative Board members presented the 2015 New Year gift to Clin. Prof. Udom Kachintorn, M.D., Mahidol University President.

view more

December 25, 2014
New Year occasion
Director, Secretary and staff gave food offerings to monks at the Learning Center on the New Year occasion.

view more

December 25, 2014
New Year Party
IPSR members enjoyed the 2015 “Cosplay” themed New Year Party held at IPSR Building, with full of surprises, laughter and gifts.

view more

December 18-21, 2014
Migration Processes: Issues of Adjustment and Integration
Lect. Malee Sunpuwan and Ms. Saowapak Suksinchai were participants in the Conference on Migration Processes: Issues of Adjustment and Integration organized in Russia. A paper from IPSR titled “The Survey of Thai Public Opinions on Myanmar Refugees and Displaced Persons” was also presented.

view more

December 18, 2014
14th National Seminar on HIV/AIDS and 1st National Seminar on Sexually Transmitted Diseases
Assoc. Prof. Amara Soonthorndhada presented as a resource person in the “14th National Seminar on HIV/AIDS and 1st National Seminar on Sexually Transmitted Diseases” organized at the Impact Forum Meungthong Thani, Nonthaburi.

view more

December 14-16, 2014
R2R: Routine to Research Workshop
IPSR organized the workshop “R2R: Routine to Research” in Samut Songkhram with participation from the Director team, researchers and staff. Two deputy directors, Assoc. Prof. Sirinan Kittisuksathit and Asst. Prof. Chalermpol Chamchan, were resource persons giving knowledge about R2R, action plan and how to write a research proposal.

view more

December 12, 2014
Lifestyle, life plan and attitudes towards having a child of Generation Y
Asst. Prof. Bhubate Samutachak presented findings from the research on “Lifestyle, life plan and attitudes towards having a child of Generation Y” in the conference co-organized by Office of the National Economic and Social Development Board, UNFPA and Thailand Research Fund.

view more

December 8-9, 2014
1st Joint Secretariat Meeting for PMAC 2016
Assoc. Prof. Churnrurtai Kanchanachitra visited UK to participate in the 1st Joint Secretariat Meeting for PMAC 2016.

view more

December 5, 2014
To Celebrate on the Occasion of His Majesty’s 87th Birthday
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing led deputy directors and staff in the ceremony held at the Siriruckhachati Park to celebrate on the occasion of His Majesty’s 87th Birthday.

view more

December 3, 2014
To give an oath of allegiance to be good government officials
IPSR Director Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing, faculty members, staff and students joined the ceremony, held at the Mahidol University President Building’s Hall, to give an oath of allegiance to be good government officials.

view more

November 27, 2014
Return Inmates back to Community and Foreigners (Inmates) back to Hometown
Assoc. Prof. Dr. Kritaya Archavanitkul (Chair of the Population and Social Research Association), Ministry of Justice’s Department of Correction and the National Health Commission Office of Thailand jointly organized the meeting on “Return Inmates back to Community and Foreigners (Inmates) back to Hometown”, supported by the Thai Health Promotion Foundation, at Sanjai Room, National Health Building, Ministry of Public Health.

view more

November 20-21, 2014